Bài 23: Thực hành: so sánh sự đưa dịch cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt

Bài 1 trang 98 Địa Lí 12: mang lại bảng số liệu:

a) Tính vận tốc tăng trưởng giá bán trị tiếp tế ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 98 địa 12

b) dựa vào số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ những đường biểu diễn vận tốc tăng trưởng cực hiếm sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) nhấn xét về quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng cùng sự biến hóa cơ cấu giá chỉ trị cung cấp ngành trồng trọt. Sự biến đổi trên phản ánh điều gì trong phân phối lương thực, thực phẩm và trong bài toán phát huy thế to gan của nông nghiệp nhiệt đới?

Trả lời

a.Tính vận tốc tăng trưởng giá bán trị phân phối ngành trồng trọt theo từng nhóm cây xanh (đơn vị %).

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây CN

Cây ăn uống quả

Cây khác

1990

100

100

100

100

100

100

1995

133.4

126.5

143.3

181.5

110.9

122.0

2000

183.2

165.7

182.1

325.5

121.4

132.1

2005

217.5

191.8

256.8

382.3

158.0

142.3

b.Vẽ biểu đồ:

Biểu thiết bị thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây cối giai đoạn 1990 – 2005.

*

c.Nhận xét:

-Tốc độ tăng trưởng:

+ cây lâu năm có tốc độ tăng trưởng sớm nhất (282,3%), cây rau củ đậu có tốc độ tăng nhanh thứ hai (256,8%). Cả hai nhóm cây này đều phải sở hữu tốc độ tăng trưởng nhanh hơn toàn ngành.

+ Cây lương thực, cây ăn uống quả cùng cây khác có tốc độ tăng trưởng rẻ hơn vận tốc tăng trưởng của toàn ngành.

-Sự đổi khác cơ cấu cây trồng:

+ Bảng số liệu biểu đạt cơ cấu cây cối trong ngành trồng trọt tiến độ 1990 – 2005 (đơn vị %):

Năm 1990

Năm 2005

Cây lương thực

67,1

59,2

Cây rau đậu

7,0

8,3

Cây công nghiệp

13,5

23,7

Cây ăn uống quả

10,1

7,3

Cây khác

2,3

1,5

+ Qua bảng số liệu bên trên ta thấy cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt có xu thế tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau xanh đậu và giảm tỉ trọng cây lương thực, cây nạp năng lượng quả với cây khác.

Xem thêm: Công Nghệ 8 Bài 14: Đọc Bản Vẽ Lắp Đơn Giản, Thực Hành Bài 14 Trang 44 Công Nghệ 8

-Mối dục tình giữa tốc độ tăng trưởng cùng sự biến đổi cơ cấu giá bán trị thêm vào ngành trồng trọt:+ cây lâu năm và cây rau củ đậu chiếm phần tỉ trọng lớn, xu thế tăng dần và có vận tốc tăng trưởng nhanh.

+ Cây lương thực, cây ăn uống quả cùng cây khác có xu thế giảm tỉ trọng và vận tốc tăng trưởng chậm.

-Sự đổi khác trên bội phản ánh việc sản xuất lương thực, thực phẩm, đã gồm xu hướng đa dạng mẫu mã hóa, những loại rau đậu được tăng mạnh sản xuất. Nền nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới ngày càng được phát huy thế dũng mạnh với việc tạo ra nhiều thành phầm hàng hóa có mức giá trị cao. Giá chỉ trị sản xuất tăng chứng minh sự mở rộng diện tích những loại cây trồng, đặc biệt là cây công nghiệp.