BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

1. Biến hóa trong quý hiếm GDP

Dựa vào bảng số liệu sau (trang 96 SGK 11):

Bảng 10.2: GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI 

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Quốc gia

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Toàn cụ giới

12360,0

29357,4

40887,8

Tính tỉ trọng GDP của china so với nhân loại và nhấn xét

Cách làm:

* Tính tỉ trọng GDP của trung quốc so với thay giới

Áp dụng công thức: (GDP trung quốc / GDP nuốm giới) X 100% = ?%

Ví dụ năm 1995: % GDP trung quốc = (697,6 / 29357,4) X 100% = 2,37%

Sau đó, ta được bảng kết quả đầy đủ như sau:

Bảng: Tỉ trọng GDP của trung quốc so với cầm giới, quy trình tiến độ 1985-2004

(Đơn vị: %)

Năm

Quốc gia

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Toàn nạm giới

100,0

100,0

100,0

Ngoài ra, ta tính thêm Mức lớn mạnh GDP = GDP năm 2004 / GDP năm 1985 = ? Lần

Ta có: Tung Quốc = 1649,3 / 239,0 = 6,9 lần, quả đât = 40887,8 / 12360,0 = 3,3 lần

*Nhận xét:

-Tỉ trọng GDP của china đóp góp vào GDP của trái đất tăng qua những năm: tự 1,93 năm 1985 đến 4,03 năm 2004.

Bạn đang xem: Bài 10 tiết 3 địa lí 11

-GDP của trung quốc tăng nhanh( sau 19 năm tăng 6,9 lần; thế giới tăng 3,3 lần).=>Kinh tế trung quốc ngày càng gồm vai trò đặc trưng trong nền kinh tế thế giới.

Hình 10.10. Một góc tp cảng Hồng Kông

2. Chuyển đổi trong sản lượng nông nghiệp

Dựa vào bảng số liệu dưới đây (trang 97 SGK 11):

Bảng 10.3: SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NÔNG SẢN CỦA TRUNG QUỐC 

(Đơn vị: triệu tấn)

 Năm

Nông sản

1985

199520002004

Xếp hạng trên nuốm giới

Lương thực

339,8

418,6407,3422,5

1

Bông (sợi)

4,1

4,74,45,7

1

Lạc

6,6

10,214,414,3

1

Mía

58,7

70,269,393,2

3 (sau Braxin,Ấn Độ)

Thịt lợn

31,640,347,0

1

Thịt bò

3,55,36,7

3 (sau Hoa Kì, Braxin)

Thịt cừu

1,82,74,0

1

Nhận xét bình thường về sản lượng một trong những nông sản của Trung Quốc

Cách làm:

Trước hết, tính sản lượng so sánh các năm:

+Sản lượng năm 1995 so với năm 1985:

Ví dụ: hoa màu = 418,6 – 339,8 = +78,8 (triệu tấn)

+Sản lượng năm 2000 so với năm 1995:

Ví dụ: Lạc = 69,3 – 70,2 = -0,9 (triệu tấn)

+Sản lượng năm 2004 so với năm 2000:

Ví dụ: Thịt lợn = 47,0 – 40,3 = +6,7 (triệu tấn)

+ Sản lượng năm 2004 so với năm 1985 (hoặc 1995):

Ví dụ: Thịt chiên = 4,0 – 1,8 = +2,2 (triệu tấn)

Sau đó, ta được bảng công dụng đầy đầy đủ như sau:

Bảng: Gia tăng sản lượng một vài nông sản của Trung Quốc

(Đơn vị: triệu tấn)

 Năm

Nông sản

Sản lượng năm 1995 so với năm 1985

Sản lượng năm 2000 so với năm 1995Sản lượng năm 2004 đối với năm 2000

Sản lượng năm 2004 so với năm 1985 (hoặc 1995):

Lương thực

+ 78,8

– 11,3+ 15,2

+ 82.7

Bông

– 0,6

– 0,3+ 1,3

+ 1,6

Lạc

+ 3,6

+ 4,2– 0,1

+ 7,7

Mía

+ 11.5

– 0,9+ 23,9

+34,5

Thịt lợn

+ 8,7+ 6,7

+ 15,4

Thịt bò

+ 1,8+ 1,4

+ 3,2

Thịt cừu

+ 0,9+ 1,3

+ 2,2

Nhận xét chung:

-Sản lượng những loại nông sản nhìn chung đều tăng. (số liệu minh chứng)

-Một số loại bớt như lương thực, bông…(số liệu minh chứng)

-Một số loại đứng đầu thay giới (số liệu minh chứng)

3. đổi khác trong cơ cấu tổ chức giá trị xuất – nhập khẩu

Dựa vào bảng 10.4 (trang 97 SGK 11), -Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu tổ chức xuất, nhập vào của Trung Quốc.-Nhận xét sự biến hóa trong cơ cấu xuất, nhập vào của nước này.

Xem thêm: Từ Nghi Vấn Là Gì, Tác Dụng Và Lấy Ví Dụ, Nghi Vấn Là Gì

Bảng 10.4: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC 

(Đơn vị: %)

Năm

Cơ cấu

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Cách làm:

* Vẽ biểu đồ:

* dìm xét về sự thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất-nhập khẩu của Trung Quốc:

– tổ chức cơ cấu xuất-nhập khẩu tất cả sự chũm đổi: + Tỉ trọng xuất khẩu tăng dẫu vậy không đều: quy trình từ 1985-1995 tăng, quy trình tiến độ từ 1995-2004 giảm. + Tỉ trọng nhập khẩu giảm nhưng ko đều: quy trình tiến độ từ 1985-1995 giảm, quy trình 1995-2004 tăng.Cán cân xuất-nhập khẩu: + Năm 1985 trung hoa nhập siêu. + các năm 1995,2004 china xuất siêu.