Giải bài 131 trang 36 sách bài xích tập toán 6. Bạn An đọc một cuốn sách trong cha ngày. Ngày đầu tiên đọc 1/3 số trang ...

Bạn đang xem: Bài 131 trang 36 sbt toán 6 tập 2


Đề bài

Bạn An hiểu một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc (displaystyle 1 over 3) số trang. Ngày đồ vật hai hiểu (displaystyle 5 over 8) số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt (90) trang. Tính coi cuốn sách có bao nhiêu trang?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- tìm phân số chỉ số trang còn lại sau ngày đọc máy nhất.

- tìm phân số chỉ số trang gọi trong sản phẩm hai.

- tìm phân số chỉ số trang còn sót lại sau (2) ngày đọc.

Xem thêm: Sau Go On Là Gì Và Cách Dùng Cụm Từ Go On Trong Câu Tiếng Anh

- tìm kiếm tổng số trang ban đầu ta rước (90) chia cho phân số chỉ số trang còn lại sau (2) ngày đọc.


Lời giải đưa ra tiết

Phân số chỉ số trang còn lại sau ngày đọc trước tiên là :

(displaystyle 1 - 1 over 3 = 2 over 3) (số trang ban đầu)

Phân số chỉ số trang đọc trong thứ hai là :

(displaystyle 5 over 8.2 over 3 = 5 over 12) (số trang ban đầu)

Phân số chỉ số trang sót lại sau (2) ngày hiểu là :

(displaystyle 1 - left( 1 over 3 + 5 over 12 ight) = 1 over 4) (số trang ban đầu)

Cuốn sách tất cả số trang là :

(displaystyle 90:1 over 4 = 360) (trang)


Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + popeinbulgaria.com"Ví dụ: "Bài 131 trang 36 SBT toán 6 tập 2 popeinbulgaria.com"