*

*

Soạn Địa 10 bài bác 14 ngắn nhất: Thực hành: Đọc phiên bản đồ sự phân hóa các đới và những kiểu khí hậu trên Trái đất. đối chiếu biểu đồ một vài kiểu khí hậu


*

Trong bài học kinh nghiệm này Top lời giải vẫn cùng chúng ta Tổng hợp kiến thức và kỹ năng và trả lời tổng thể các thắc mắc Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa những đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. So với biểu đồ một số trong những kiểu nhiệt độ trong sách giáo khoa Địa lí 10. Ngoài ra chúng ta sẽ cùng nhau trả lời thêm các thắc mắc củng cố bài bác học và thực hành với những bài tập trắc nghiệm thường xuất hiện thêm trong đề kiểm tra.

Bạn đang xem: Bài 14 thực hành địa 10

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài xích nhé:


MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- làm rõ sự phân hóa những đới nhiệt độ trên Trái Đất.

- dìm xét sự phân hóa các kiểu nhiệt độ ở đới khí hậu nhiệt đới đa số theo vĩ độ, nghỉ ngơi đới nhiệt độ ôn đới hầu hết theo khiếp độ.

- làm rõ một số dạng hình khí hậu vượt trội của 3 đới.


Hướng dẫn biên soạn Địa 10 bài bác 14 ngắn nhất

Soạn bài xích 1 trang 53 ngắn nhất: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên trái đất

- xác minh phạm vi từng đới nhiệt độ trên bản đồ.

- Đọc bản đồ, tìm hiểu sự phân hóa nhiệt độ ở một số trong những đới:

+ các kiểu khí hậu ở các đới: nhiệt độ đới, cận nhiệt độ đới, ôn đới

+ nhấn xét sự phân hóa khác biệt giữa đới khí hậu ôn đới với đới nhiệt độ nhiệt đới.

Trả lời:

- xác minh các đới nhiệt độ trên Trái Đất:

- tất cả 7 đới khí hậu trên Trái Đất.

- những đới khí hậu phân bổ đối xứng nhau qua xích đạo:

+ Đới khí hậu Xích đạo.

+ Đới khí hậu Cận xích đạo.

+ Đới khí hậu nhiệt đới.

+ Đới khí hậu cận nhiệt đới.

+ Đới khí hậu ôn đới.

+ Đới khí hậu cận cực.

+ Đới nhiệt độ cực.

- Sự phân hóa khí hậu:

- Đới nhiệt đới gió mùa có nhị kiểu: kiểu gió rét và kiểu dáng lục địa.

- Đới cận nhiệt độ có tía kiểu: lục địa, gió mùa, địa trung hải.

- Đới ôn đới gồm hai kiểu: châu lục và hải dương.

- Sự phân hóa không giống nhau trong phân hóa khí hậu

- Ôn đới: những kiểu khí hậu phân hóa đa phần theo tởm độ.

- nhiệt đới: những kiểu nhiệt độ phân hóa hầu hết theo vĩ độ.

Soạn bài bác 2 trang 55 ngắn nhất: đối chiếu biểu đồ ánh nắng mặt trời và lượng mưa của các kiểu khí hậu

a. Trình tự phát âm từng biểu đồ

- nằm ở vị trí đới khí hậu nào trên biểu đồ?

- so với yếu tố nhiệt độ độ:

+ ánh sáng trung bình tháng tốt nhất, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất khoảng bao nhiêu ºC?

+ Biên độ nhiệt độ năm là bao nhiêu ºC?

- so sánh yếu tố lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa cả năm.

+ phân bố mưa, diễn tả qua các tháng trong thời hạn (chênh lệch các hay ít; mưa nhiều triệu tập vào phần nhiều tháng nào, bao nhiêu tháng mưa nhiều. Mưa ít hoặc không mưa vào những tháng nào, từng nào tháng).

b. So sánh những điểm tương tự nhau và khác biệt của một vài kiểu khí hậu. 

Kiểu nhiệt độ ôn đới thành phố hải dương với kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

- mẫu mã khí hậu nhiệt đới gió mùa với dạng hình khí hậu cận nhiệt độ địa trung hải.

Trả lời:

a. Trình tự phát âm từng biểu đồ:

- Biểu trang bị 1:

+ Đới khí hậu: sức nóng đới

+ vẻ bên ngoài khí hậu: nhiệt đới gió mùa.

+ nhiệt độ tháng tốt nhất: 17,5ºC.

+ nhiệt độ tháng cao nhất: 30ºC.

+ Biên độ nhiệt: 12,5ºC.

+ Tổng lượng mưa 1694 mm/năm.

+ Mùa mưa vào mùa hạ từ thời điểm tháng 5 – 10.

+ Chênh lệch lượng mưa giữa hai mùa rất lớn.

- Biểu đồ dùng 2:

+ Đới khí hậu: Cận nhiệt độ đới

+ kiểu khí hậu: Cận nhiệt địa trung hải.

+ ánh nắng mặt trời tháng tốt nhất: 10,5ºC.

+ ánh sáng tháng cao nhất: 22ºC.

+ Biên độ nhiệt: 11,5ºC.

+ Tổng lượng mưa 692 mm/năm.

+ Mùa mưa vào thu đông từ tháng 10 đến tháng bốn năm sau.

+ Chênh lệch lượng mưa giữa hai mùa tương đối lớn.

- Biểu đồ vật 3:

+ Đới khí hậu: ôn đới

+ kiểu khí hậu: ôn đới lục địa.

+ ánh sáng tháng phải chăng nhất: - 14,5ºC.

+ nhiệt độ tháng cao nhất: 19,5ºC.

+ Biên độ nhiệt: 34ºC.

+ Tổng lượng mưa 584 mm/năm.

+ Mùa mưa rải phần lớn quanh năm, nhiều hơn thế vào mùa hạ.

- Biểu thứ 4:

+ Đới khí hậu: ôn đới

+ loại khí hậu: ôn đới hải dương.

+ ánh nắng mặt trời tháng rẻ nhất: 8ºC.

+ nhiệt độ tháng cao nhất: 17ºC.

+ Biên độ nhiệt: 9ºC.

+ Tổng lượng mưa 1416 mm/năm.

+ Mùa mưa rải đầy đủ quanh năm, nhiều hơn thế về thu đông.

b. So sánh một trong những điểm như là và khác biệt của một vài kiểu khí hậu:

- vẻ bên ngoài ôn đới thành phố hải dương và kiểu ôn đới lục địa:

* giống nhau:

+ ánh sáng trung bình năm thấp (tháng tối đa Trắc nghiệm Địa 10 bài xích 14 tuyển chọn chọn

Câu 1: Các đới khí hạu nào dưới đây thuộc môi trường xung quanh đới ôn hoà?

A. Nhiệt độ đới, ôn đới.

B. Ôn đới, cận nhiệt,

C. Cận nhiệt, cực.

D. Cận cực, ôn đới.

Câu 2: Các đới khi hạu nào sau đây thuộc môi trường đới lạnh?

A. Cực, Cận nhiệt.

B. Cận nhiệt, ôn đới.

C. Ôn đới, cực.

D. Cực , cận cực.

Câu 3: Dựa vào hình 14.2 - Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm , cho biết thêm địa điểm nào bao gồm lượng mưa lớn nhất.

*

A. Hà Nội.

B. U-pha.

C. Va-len-xi-a.

D. Pa-lec-mo.

Câu 4: Dựa vào hình 14.2 - Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một vài địa điểm, cho thấy thêm địa điểm nào có lượng mưa tương đối lớn với sự chênh lệch lượng mưa giữa những tháng kha khá nhỏ.

A. Hà Nội.

B. U-pha.

C. Va-len-xi-a.

 D. Pa-lec-mo.

Câu 5: Một giữa những yểu tố quan trọng khiến khí hậu vn không thô hạn như các nước cùng vĩ độ sinh sống Tây Á, Tây Phi là:

A. Gió mùa

B. Gió Mậu dịch

C. Gió đất, gió biển

D. Gió Tây ôn đới

Câu 6: Kiểu khí hậu gió mùa chỉ có ở các đới khí hậu

A. Cận cực, ôn đới.

B. Cận nhiệt, nhiệt độ đới.

C. Nhiệt độ đới, xích đạo. 

D. ôn đới, cận nhiệt.

Câu 7: Kiểu nhiệt độ hải dưcmg chỉ gồm ở đới khí hậu

A. Nhiệt độ đới.

B. Cận cực.

C. ôn đới.

D. Cận nhiệt.

Câu 8: Kiểu khí hậu châu lục có ở các đới khí hậu

A. ôn đới, cận nhiệt, sức nóng đới.

B. ôn đới, cận nhiệt, cận cực.

C. Nhiệt đới, cận cực, cực.

D. Cận nhiệt, cực, ôn đới.

Câu 9: Kiểu nhiệt độ Địa Trung Hải chỉ gồm ở đới khí hậu

A. Nhiệt độ đới.

B. Cận nhiệt,

C. Cận cực.

D. ôn đới.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không đúng với hình trạng khí hậu ôn đới lục địa?

A. ánh nắng mặt trời trung bình khoảng 5°c.

B. Lượng mưa năm khoảng 600mm.

C. Mùa đông mưa nhiều hơn nữa mùa hạ.

D. Chênh lệch ánh sáng ở nhị mùa lớn.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Bón Thúc Cho Cây Ăn Quả Cao, Các Cách Bón Thúc Cho Cây Tăng Sản Lượng

Đáp án

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

D

A

C

A

Câu hỏi

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

A

B

C

Vậy là bọn họ đã cùng cả nhà soạn kết thúc Bài 14: Thực hành: Đọc bạn dạng đồ sự phân hóa các đới và những kiểu khí hậu trên Trái đất. So với biểu đồ một trong những kiểu khí hậu trong SGK Địa lí 10. ước ao rằng nội dung bài viết trên vẫn giúp các bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng lí thuyết, biên soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề soát sổ để đạt kết quả cao.

Giải SBT Địa lí 10: bài 14. Thực hành: Đọc phiên bản đồ sự phân hóa các đới và những kiểu nhiệt độ trên Trái đất. So sánh biểu đồ một số kiểu khí hậu