SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử vẻ vang SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ đồng hồ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA

Đề bài

Vẽ biểu thiết bị hình tròn dựa vào bảng số liệu bên dưới đây.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 23 địa lý 9

*


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ:

- Chú ý: tên biểu đồ, bảng chú giải, đối chọi vị.

*

b) nhấn xét về cơ cấu thành phần tởm tế.

- tài chính ngoài công ty nước chiếm tỉ trọng lớn nhất (47,9%), bao gồm:

+ kinh tế tài chính cá thể với tỉ trọng lớn nhất (31,6%).

+ tài chính tư nhân (8,3%).

+ kinh tế tập thể (8%).

- kinh tế tài chính nhà nước chiếm phần tỉ trọng đứng số 2 cùng với 38,4%, nhưng lại vẫn giữ lại vai trò chủ đạo trong nền ghê tế, cầm cố giữ những ngành then chốt.

Xem thêm: Get Into Nghĩa Là Gì - Các Cụm Động Từ Với Get

- khu vực kinh tế gồm vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm khoảng 13,7% nhưng gồm vai trò vô cùng quan trọng. Thuộc với quá trình hội nhập nền kinh tế, việt nam đã cùng đang thu hút to gan lớn mật nguồn vốn đầu tư nước ngoài.


ĐỊA LÍ DÂN CƯ bài xích 1. Xã hội các dân tộc nước ta bài bác 2. Dân số và ngày càng tăng dân số bài xích 3. Phân bố cư dân và các mô hình quần cư bài bác 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống bài bác 5. Thực hành: phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và... ĐỊA LÍ gớm TẾ bài 6. Sự cải tiến và phát triển nền kinh tế Việt nam giới bài bác 7. Những nhân tố tác động đến sự phát triển và phân bổ nông... bài xích 8. Sự cải tiến và phát triển và phân bố nông nghiệp bài bác 9. Sự cải tiến và phát triển và phân bổ lâm nghiệp, thủy sản. bài xích 10. Thực hành: Vẽ với phân tích biểu vật về sự thay đổi cơ c... bài bác 11. Những nhân tố tác động đến sự trở nên tân tiến và phân bố côn... bài xích 12. Sự cải tiến và phát triển và phân bổ công nghiệp bài 13. Vai trò điểm lưu ý phát triển và phân bổ của thương mại dịch vụ bài bác 14. Giao thông vận tải đường bộ và bưu chủ yếu viễn thông bài bác 15. Dịch vụ thương mại và du ngoạn bài 16. Thực hành: Vẽ biểu vật dụng về sự biến đổi cơ cấu kinh tế tài chính SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ bài bác 17. Vùng Trung du cùng miền núi bắc bộ bài 18. Vùng Trung du cùng miền núi phía bắc (tiếp theo) bài xích 19. Thực hành: Đọc phiên bản đồ, phân tích và đánh giá hình ảnh hưởng... bài bác 20. Vùng Đồng bởi sông Hồng bài xích 21. Vùng Đồng bởi sông Hồng (tiếp theo) bài bác 22. Thực hành: Vẽ với phân tích biểu đồ dùng về mối quan hệ giữa... bài 23. Vùng Bắc Trung bộ bài xích 24. Vùng Bắc Trung cỗ (tiếp theo) bài bác 25. Vùng duyên hải phái mạnh Trung cỗ bài bác 26. Vùng duyên hải nam giới Trung bộ (tiếp theo) bài xích 27. Thực hành: kinh tế biển Bắc Trung cỗ và Duyên hải nam ... bài 28. Vùng Tây Nguyên bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) bài bác 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây lâu năm ... bài bác 31. Vùng Đông Nam cỗ bài xích 32. Vùng Đông Nam cỗ (tiếp theo) bài xích 33. Vùng Đông Nam bộ (tiếp theo) bài bác 34. Thực hành: Phân tích một trong những ngành công nghiệp trọng đi... bài bác 35. Vùng Đồng bởi sông Cửu Long bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) bài bác 37. Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu vật về tình trạng sản xu... bài bác 38. Phát triển tổng hợp tài chính và đảm bảo an toàn tài nguyên, môi ... bài bác 39. Trở nên tân tiến tổng hợp kinh tế và bảo đảm an toàn tài nguyên, môi ... bài bác 40. Thực hành: Đánh giá bán tiềm năng kinh tế của các đảo ven ... ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG bài 41. Địa lí tỉnh tp bài xích 42. Địa lí tỉnh tp (tiếp theo) bài 43. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)