Địa lí 12 bài bác 22: Vấn đề cách tân và phát triển nông nghiệp

Địa lí 12 bài 23: thực hành thực tế - đối chiếu sự gửi dịch tổ chức cơ cấu ngành trồng trọt

Địa lí 12 bài 24: Vấn đề cách tân và phát triển ngành thủy sản với lâm nghiệp

Địa lí 12 bài bác 25: tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Địa lí 12 bài bác 26: cơ cấu ngành công nghiệp

Địa lí 12 bài xích 27: vụ việc phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Địa lí 12 bài xích 28: Vấn đề tổ chức triển khai lãnh ông công nghiệp


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Bài tập 1: mang lại bảng số liệu

1.2. Bài xích tập 2: mang lại bảng số liệu

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Bài bác tập SGK

3. Hỏi đáp bài 23 Địa lí 12


Dưới đấy là một số gợi nhắc về phương pháp làm 2 bài bác tập thực hành trang 98, 99 SGK Địa lí 12, trong những số đó các em học sinh sẽ được tham khảo về bí quyết xử lí số liệu, lựa chọn biểu đồ tương thích và biện pháp nhận nhằm mục tiêu xét giải quyết các yêu cầu đề bài đã cho.

Bạn đang xem: Bài 23 thực hành địa lí 12


Loại cây/Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn uống quả

Cây khác

1990

49604,0

33289,6

3477,0

6692,3

5028,5

1116,6

1995

66183,4

42110,4

4983,6

12149,4

5577,6

1362,4

2000

90858,2

55163,1

6332,4

21782,0

6105,9

1474,8

2005

107897,6

63852,5

8928,2

25585,7

7942,7

1588,5


 

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá chỉ trị tiếp tế ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).

b) dựa vào số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng quý giá sản xuất của các nhóm cây trồng.

c) dìm xét về mối quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng và sự biến hóa cơ cấu giá chỉ trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự chuyển đổi trên đề đạt điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm cùng trong việc phát huy thế táo tợn của nông nghiệp & trồng trọt nhiệt đới?

Hướng dẫn: 

a) Tốc độ tăng trưởng giá chỉ trị phân phối ngành trồng trọt Năm 1990 (năm gốc)= 100%

Tốc độ tăng trưởng những năm sau=(Giá trị năm sau/Giá trị năm 1990 )x 100%

Tốc độ lớn lên năm 1995=(66183,4/49604,0 )x 100% = 133,4%

 


Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn uống quả

Cây khác

1990

100

100

100

100

100

100

1995

133.4

126.5

143.3

181.5

110.9

122.0

2000

183.2

165.7

182.1

325.5

121.4

132.1

2005

217.5

191.8

256.8

382.3

158.0

142.3


b) Với yêu mong của đề bài này, chúng ta sẽ vẽ biểu đồ đường để biểu diễn tốc độ tăng trưởng quý hiếm sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) Nhận xét: 

Về vận tốc tăng trưởng quy trình (1990 - 2005)Cây công nghiệp có vận tốc tăng trưởng nhanh nhất (tăng 282,3%), tiếp đến là cây rau xanh đậu (tăng 156,8%). Cả hai đội cây này đều phải có tốc độ lớn lên cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt (117,5 %).Cây hoa màu (91,8%), cây ăn quả (58%) và những cây khác (42,3%) có vận tốc tăng trưởng phải chăng hơn tốc độ lớn mạnh của ngành trồng trọt (117,5 %).Về sự chuyển đổi cơ cấu:Giảm tỉ trọng cây ăn lương thực, cây ăn quả và cây khác.Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau xanh đậu.Sự đổi khác trên đề đạt trong phân phối lương thực, thực phẩm với trong việc phát huy thế khỏe khoắn của nông nghiệp & trồng trọt nhiệt đớiTrong cung cấp lương thực, thực phẩm, đã có xu hướng đa dạng và phong phú hóa, những loại rau củ đậu được tăng mạnh sản xuất.Nền nntt nhiệt đới ngày dần được phát huy thế mạnh khỏe với việc tạo nên nhiều thành phầm hàng hóa có giá trị cao.

Bài tập 2: mang lại bảng số liệu


Bảng 23.2. Diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm

(Đơn vị: nghìn ha)


Nhóm cây/Năm

Cây công nghiệp thường niên

Cây công nghiệp lâu năm  

1975

210,1

172,8

1980

371,7

256,0

1985

600,7

470,3

1990

542,0

657,3

1995

716,7

902,3

2000

778,1

1451,3

2005

861,5

1633,6


a) Phân tích xu hướng biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm từ năm 1975 mang đến năm 2005.

b) Sự biến đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm) bao gồm liên quan ra sao đến sự đổi khác trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp?

Hướng dẫn: 

a) xu hướng biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm từ năm 1975 mang đến năm 2005.

Tổng diện tích s cây công nghiệp vn tăng hơi nhanh, tăng 2112,2 nghìn ha (tăng 6,5 lần).Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây lâu năm hàng năm. Trong những số đó :Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng 651,4 nghìn ha (4,1 lần)Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng 1460,8 ngàn ha (9,5 lần)Riêng trong quy trình 1985 – 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên giảm, kế tiếp tăng dần.Về sự biến đổi cơ cấu (giai đoạn 1975 – 2005):Cách tính cơ cấu từng nhóm cây vào tổng số cây lâu năm như sau:% Cơ cấu diện tích s cây công nghiệp hàng năm = (Diện tích cây công nghiệp hàng năm/Tổng diện tích cây công nghiệp ) x 100% = ?%% Cơ cấu diện tích s cây công nghiệp lâu năm = (Diện tích cây lâu năm lâu năm/Tổng diện tích s câycông nghiệp ) x 100% = ?%Ví dụ:% Cơ cấu diện tích cây công nghiệp mặt hàng năm, năm 1975 = 210,1/(210,1+172,8) = 54,9%% Cơ cấu diện tích s cây công nghiệp lâm năm, năm 2005 = 1633,6/(861,5+1633,6) = 65,5%

Bảng: Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 1975 – 2005

(Đơn vị: %)


Nhóm câyNăm

Cây công nghiệp mặt hàng năm

Cây công nghiệp thọ năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm 20,4%, tự 54,9% (năm 1975) xuống còn 34,5% (năm 2005).Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp lâu năm tăng 20,4%, tự 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005).

Xem thêm: 4 Ý Chính Của Chủ Nghĩa Nhân Đạo Và Cảm Hứng Nhân Đạo Là Gì, Lớp Văn Thầy Nhật

b) Nhận xét: 

Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp tất cả liên quan rõ ràng đến sự biến đổi trong phân bổ cây công nghiệp từ có mặt và cải tiến và phát triển các vùng siêng canh cây công nghiệp, chủ yếu là các cây công nghiệp lâu năm. Tiêu biểu những vùng như: Đông nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ.

 


2. Rèn luyện và củng cố


2.1. Bài xích tập SGK


Bài tập 1 trang 98 SGK Địa lý 12

Bài tập 2 trang 92 SGK Địa lý 12

Bài tập 1 trang 70 SBT Địa lí 12

Bài tập 2 trang 70 SBT Địa lí 12

Bài tập 3 trang 71 SBT Địa lí 12

Bài tập 4 trang 71 SBT Địa lí 12

Bài tập 1 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 2 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 3 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 12


3. Hỏi đáp bài 23 Địa lí 12


Trong quy trình học tập nếu như có thắc mắc hay buộc phải trợ góp gì thì những em hãy phản hồi ở mục Hỏi đáp, xã hội Địa lí HOC247 sẽ cung cấp cho những em một biện pháp nhanh chóng!