- Số dân nông thôn bao gồm sự biến động. Giảm từ 1174,3 nghìn người (1995) xuống còn 845,4 nghìn fan (2000), tiếp đến tăng lên 855,8 nghìn bạn (2002).

Bạn đang xem: Bài 3 trang 116 địa 9


Đề bài

Căn cứ vào bảng 31.3:

Bảng 31.3. Dân sinh thành thị và dân số nông xóm ở tp Hồ Chí Minh

(Đơn vị: nghìn người)

*


Hãy vẽ biểu đồ gia dụng cột ông xã thể hiện số lượng dân sinh thành thị và nông xóm ở tp hcm qua các năm. Dìm xét.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Vẽ biểu thiết bị cột chồng.

- Trục tung bộc lộ số dân (nghìn người), trục hoành bộc lộ năm.

- Vẽ 3 cột ông xã lần lượt thể hiện dân số thành thị và nông thôn những năm 1995, 2000 và 2002.


*

=> thừa nhận xét


- Số dân thành phố tăng liên tục. Trường đoản cú 3466,1 nghìn người (1995) lên 4623,2 nghìn người (2002), tăng 1157,1 nghìn người.

Xem thêm: Bài 11: Lắp Đặt Dây Dẫn Của Mạng Điện Trong Nhà, Lắp Đặt Dây Dẫn Của Mạng Điện Trong Nhà

- Số dân nông thôn có sự biến động. Sút từ 1174,3 nghìn tín đồ (1995) xuống còn 845,4 nghìn tín đồ (2000), sau đó tăng lên 855,8 nghìn người (2002).