SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA
Dựa vào bảng số liệu 20.2. Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

Bài 2 trang 75 SGK Địa lí 9

Bài 1 trang 75 SGK Địa lí 9

Quan sát bảng 20.1, nhận xét tình hình dân cư, xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng so với cả nước.


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

Bảng 20.2. Diện tích đất nông nghiệp, dân số của cả nước và đồng bằng sông Hồng, năm 2002.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 75 địa lý 9

Tiêu chí

Vùng

Đất nông nghiệp

(nghìn ha)

Dân số

(triệu người)

Cả nước

94068,8

79,7

Đồng bằng sông Hồng

855,2

17,5

Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Sử dụng kĩ năng tính toán xử lí số liệu (tính giá trị bình quân đầu người)

Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ cột và nhận xét biểu đồ.


Lời giải chi tiết

B1. Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người:

*

B2. Vẽ biểu đồ:

*

Biểu đồ thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2002.

Nhận xét:

- Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của đồng bằng sông Hồng (0,05 ha/người) rất thấp so với cả nước (1,18 ha/người).

- Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của cả nước gấp 23,6 lần đồng bằng sông Hồng.

Xem thêm: Công Nghệ 7 Bài 40: Sản Xuất Thức Ăn Vật Nuôi (Ngắn Gọn), Công Nghệ 7 Bài 40: Sản Xuất Thức Ăn Vật Nuôi

⟹ Cho thấy quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa ở đồng bằng đang diễn ra mạnh mẽ, dân số tập trung đông đúc, trong khi diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp do chuyển đổi mục đích sử dụng (xây dựng nhà máy, công ty, khu dân cư…) và một phần bị thoái hóa.


ĐỊA LÍ DÂN CƯ Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Bài 2. Dân số và gia tăng dân số Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và... ĐỊA LÍ KINH TẾ Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông... Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản. Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ c... Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố côn... Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Bài 15. Thương mại và du lịch Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo) Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng... Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa... Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) Bài 25. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam ... Bài 28. Vùng Tây Nguyên Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp ... Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng đi... Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xu... Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi ... Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi ... Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven ... ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG Bài 41. Địa lí tỉnh thành phố Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) Bài 43. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)