Cho bảng số liệu:Vẽ biểu vật thể hiện tổ chức cơ cấu lao rượu cồn theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-co và vn năm 2000. Dấn xét

Đề bài

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO quần thể VỰC ghê TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC, NĂM 2000

Tên nước

Chía ra (%)

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Pháp

5,1

`27,8

67,1

Mê-hi-cô

28,0

24,0

48,0

Việt Nam

68,0

12,0

20,0

Vẽ biểu vật thể hiện cơ cấu lao cồn theo quanh vùng kinh tế của Pháp, Mê-hi-co và vn năm 2000. Dìm xét


Hướng dẫn giải

*


Lời giải

a) Vẽ biểu đồ:

*

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO khu VỰC khiếp TẾ CỦA PHÁP, MÊ-HI-CO, VIỆT phái mạnh NĂM 2000

b) dìm xét:

Cơ cấu lao hễ theo khoanh vùng kinh tế bao gồm sự không giống nhau giữa các nước:

- Pháp: khu vực tập trung lao động những nhất là khu vực III (67,1%), chiếm 2/3 lao hễ cả nước; tiếp nối là lao cồn thuộc khoanh vùng II (27,8%); khoanh vùng I gồm tỉ lệ lao động tối thiểu (5,1%).

Bạn đang xem: Bài 3 trang 92 địa 10

- Mê-hi-cô: quanh vùng III triệu tập nhiều lao hễ nhất (48%), chỉ chiếm gần một nửa cả nước; tiếp đến là khu vực I (28%), khu vực II chiếm phần 24%.

- Việt Nam: lao động triệu tập chủ yếu hèn ở khu vực I (68%), sở hữu đến 2/3 lao hễ cả nước; sau đó là lao đụng thuộc quanh vùng III (20%), khoanh vùng II gồm tỉ lệ lao động ít nhất (12%).

⟹ Pháp và Mê-hi-cô là những đất nước có nền tài chính phát triển, công nghiệp sẽ đạt trình độ cao cùng đang đưa sang nền kinh tế tài chính tri thức đề xuất lao động triệu tập nhiêu ở khu vực dịch vụ.

Xem thêm: Câu Cầu Khiến Là Gì ? Ví Dụ Và Bài Tập Chức Năng Và Ví Dụ Về Câu Cầu Khiến

 Việt nam là nước đang cải cách và phát triển nên nông –lâm-ngư nghiệp vẫn là vận động kinh tế công ty yếu, chuyển động công nghiệp đang trong quá trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa).