*

*

Lý thuyết Địa lí 10 bài 38. Thực hành viết report ngắn về kênh đào Xuy-ê với kênh đào Pa-na-ma

I. MỤC TIÊU THỰC HÀNH

1. Kiến thức

- cố gắng được vị trí chiến lược của hai bé kênh biển nổi tiếng là Xuy-ê với Panama, mục đích của hai bé kênh này trong phân ngành vận tải biển nỗ lực giới.

Bạn đang xem: Bài 38 thực hành địa lí 10

- thế được những tiện ích về kinh tế nhờ gồm sự hoạt động vui chơi của các kênh đào này.

2. Kĩ năng

- Biết tổng hợp tài liệu từ những nguồn khác nhau, từ bỏ các lĩnh vực khác nhau.

- Có năng lực phân tích bảng số liệu phối kết hợp phân tích bản đồ.

- Có năng lực viết report ngắn và trình bày báo cáo.

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Xác xác định trí kênh đào Xuy-ê và kênh đào Panama trên bạn dạng đồ

- Kênh đào Xuy-ê: nằm kẹp giữa châu Phi cùng Tây Á, nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương.

- Kênh đào Panama: nằm ở eo Trung Mĩ, nối Thái tỉnh bình dương với Đại Tây Dương.

2. Ý nghĩa của kênh đào

a) Kênh Xuy-ê

- Ý nghĩa đối với ngành sản phẩm hải cụ giới: Giảm túi tiền vận chuyển, tăng tốc quá trình giao lưu, hiệp thương hàng hóa của đa số quốc gia.

Xem thêm: Figure Out Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Figured Out Trong Câu Tiếng Anh

- Nếu không có kênh đào sẽ giảm bớt sự gặp mặt quốc tế, khu vực vực; đôi khi hạn chế tốc độ phát triển kinh tế của những nước Ai Cập, những nước ven Địa Trung Hải và biển lớn Đen.

b) Kênh Panama

- Ý nghĩa: giảm ngân sách chi tiêu vận chuyển, tăng tốc quá trình giao lưu, trao đổi hàng hóa của rất nhiều quốc gia trên núm giới, đặc trưng các non sông châu Á - Thái tỉnh bình dương với Hoa Kì…

- Nếu không tồn tại kênh kênh đào sẽ tiêu giảm sự chia sẻ quốc tế, khu vực vực; đồng thời hạn chế tốc độ phát triển kinh tế của rất nhiều nước trên thay giới, đặc biệt quan trọng các nước châu Á - Thái bình dương và châu Mĩ…

Xem toàn thể Giải Địa 10: Bài 38. Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê cùng kênh đào Pa-na-ma