Xác định một số phương pháp thể hiện các đối tượng người dùng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 cùng 2.4.

Bạn đang xem: Please wait

Đọc từng bạn dạng đồ theo trình trường đoản cú sau:

- Tên bản đồ.

- Nội dung phiên bản đồ.

- những phương pháp biểu lộ đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Trình bày ví dụ về từng phương pháp như:

+ Tên phương pháp biểu hiện.

+ phương pháp đó biểu thị những đối tượng người tiêu dùng địa lí nào.

+ trải qua cách bộc lộ đối tượng địa lí của phương pháp này, chúng ta có thể biết được phần lớn đặc tính nào của đối tượng người sử dụng địa lí đó.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Phương pháp thể hiện các đối tượng người dùng địa lí trên bạn dạng đồ:

- cách thức kí hiệu

- phương thức kí hiệu đường chuyển động

- phương pháp chấm điểm

- Phương pháp phiên bản đồ, biểu đồ


Lời giải bỏ ra tiết

a) Hình 2.2

*

* Tên bạn dạng đồ: phiên bản đồ công nghiệp năng lượng điện Việt Nam, năm 20002.

* Nội dung bạn dạng đồ: trình bày sự phân bố các nhà lắp thêm thủy điện, nhiệt độ điện, những trạm thay đổi áp và con đường dây download điện 220 KV, 500 KV.

* cách thức biểu hiện:

- phương thức kí hiệu.

- Đối tượng biểu hiện: nhà máy nhiệt điện, thủy điện, trạm trở thành áp.

- Đặc tính của đối tượng người dùng biểu hiện:

+ Vị trí, quy mô hiệu suất và tên các nhà vật dụng nhiệt điện, thủy điện.

+ Vị trí và quy mô các trạm đổi mới áp.

b) Hình 2.3

*

* Tên bạn dạng đồ: bạn dạng đồ gió với bão sống Việt Nam.

* Nội dung phiên bản đồ: thể hiện chính sách gió và bão sống nước ta.

* cách thức biểu hiện:

- cách thức kí hiệu đường đưa động.

- Đối tượng biểu hiện: gió, bão.

- Đặc tính của đối tượng biểu hiện:

+ phía di chuyển, tốc độ thổi của gió.

+ phía di chuyển, tần suất buổi giao lưu của bão.

c) Hình 2.4

*

* Tên bạn dạng đồ: phiên bản đồ phân bố người dân châu Á.

Xem thêm: Sau Trạng Từ Là Gì Trong Tiếng Anh Và Những Kiến Thức Nhất Định Phải Biết

* Nội dung phiên bản đồ: miêu tả sự phân bố dân cư của châu Á (quy mô các đô thị, mật độ dân số).