Trong phòng thử nghiệm có các kim loại kẽm cùng sắt, hỗn hợp axit clohiđric HCl và axit sunfuric H2SO4 loãng:

a. Viết phương trình hóa học rất có thể điều chế hiđro;

b. đề xuất dùng từng nào gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc)?
Bạn đang xem: Bài 4 trang 117 hóa 8

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a. Viết phương trình chất hóa học của Zn cùng Fe lần lượt chức năng với axit HCl và H2SO4 loãng

Kim loại + axit → muối hạt + khí hidro

b. Đổi số mol của H2 (n_H_2 = dfrac2,2422,4 = ?,(mol))

Dựa vào phương trình hóa học đã viết ở ý a, thống kê giám sát số mol Fe, Zn theo số mol của khí H2


Lời giải bỏ ra tiết

a. Phương trình hóa học có thể điều chế hiđro.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑ (1)

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑ (2)

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2 ↑ (3)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (4)

b. Số mol khí hiđro là: n = (dfrac2,2422,4) = 0,1 (mol)

Theo phương trình chất hóa học (1) cùng (2): nZn = nH2 = 0,1 (mol)

Khối lượng kẽm bắt buộc dùng là: m = 0,1x65 = 6,5 (g)

Theo phương trình chất hóa học (3) và (4): nFe = nH2 = 0,1 (mol)

Khối lượng sắt đề nghị dùng là: m = 0,1x56 = 5,6 (g).

popeinbulgaria.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp popeinbulgaria.com
Xem thêm: Địa Lí 11 Bài 6 Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Địa Lí 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì

Cảm ơn các bạn đã sử dụng popeinbulgaria.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép popeinbulgaria.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.