- Nền tài chính nước ta trải trải qua nhiều giai đoạn phạt triển gắn sát với quá trình dựng nước với giữ nước .

Bạn đang xem: Bài 6 sự phát triển nền kinh tế việt nam

- Cách mạng tháng 8/1945 rước lại chủ quyền cho khu đất nước, thoải mái cho nhân dân, nước Việt Namdân công ty cộng hoà ra đời.

- Thời kì1946 - 1954 là quy trình tiến độ 9 năm nội chiến chống Pháp.

- Thời kì1954 - 1975:

+ miền bắc xây dựng nhà nghĩa làng mạc hộivà bỏ ra viện cho khu vực miền nam đánh Mĩ.

+ khu vực miền nam chống đế quốc Mĩ và tay sai.

Miền Bắc làm trách nhiệm hậu phương.

⇒ chú ý chung trong những giai đoạn trên nền gớm tếnước ta còn nghèo nàn, không tân tiến và chịu các tổn thất qua chiến tranh.

- Thời kì1976-1986 đất nước thống nhất tuy thế lại gặp rất các khó khăn: kinh tếkhủng hoảng kéo dài, tình trạng lạm phát cao,mức tăng trưởng ghê tếthấp, cung ứng đình trệ.

*

Cửa hàng mậu dịch giai đoạn bao cấp.

⇒Trong hoàn cảnh nền kinh tế còn bộc lộ nhiều tồn tại và yếu kém ảnh hưởng đến toàn bộ chuyển động kinh tế cùng đời sinh sống nhân dân, Đại hội VI của Đảng mon 12/1986 vẫn quyết định đổi mới đất nước. Đây là mốc kế hoạch sử quan trọng trên bé đường đổi mới sâu sắc, toàn vẹn ở nước ta, trong đó có sự thay đổi về kinh tế.

2.Nền kinh tế nước ta vào thời kìđổi mới

a.Sự đưa dịch cơ cấu tổ chức kinh tế

* chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành

*

Cơ cấu những ngành tài chính Việt nam giới thời kì 1990 - 2005.

Giảm tỉ trọng của quanh vùng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm phần tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biếnđộng.

* gửi dịch cơ cấu lãnh thổ

Hình thành các vùng siêng canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ triệu tập công nghiệp, dịch vụ, làm cho các vùng kinh tế tài chính phát triển năngđộng.

*

Khu công nghiệp yên Phong - Bắc Ninh.

*Chuyển dịch tổ chức cơ cấu thành phần tởm tế

- xuất phát từ 1 nền kinh tế tài chính chủ yếu ớt là nhà nước và bầy đã đưa sang nền kinh tế nhiều thành phần: tài chính Nhà nước, tài chính tập thể, tài chính tư nhân, kinh tế tài chính cá thể và tài chính có vốn chi tiêu nước ngoài.

*

- chính sách khuyến khích phân phát triển kinh tế tài chính nhiều nhân tố đã đóng góp thêm phần tích rất vào sự gửi dịch cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ.


b.Những thành quả và thách thức

* Thành tựu

*

- kinh tế tăng trưởng tươngđối vững chắc.

- cơ cấu kinh tếđang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hoá: vào công nghiệp hình thành một số trong những ngành trọngđiểm, trông rất nổi bật là những ngành dầu khí,điện, bào chế lương thực thực phẩm, cung ứng hàng tiêu dùng.

- Sự cách tân và phát triển của nền cung cấp hàng hoá hướng ra xuất khẩuđang thúcđẩy hoạtđộng nước ngoài thương cùng thu hútđầu tư của nước ngoài.

- việt nam đang hội nhập vào nền kinhtế quanh vùng và toàn cầu. Vị vậy của nước ta trên trường nước ngoài được nâng cao.

* Thách thức

- nhiều tỉnh, huyệnnhất là miền núi vẫn còn các buôn bản nghèo, hộ nghèo.

- môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt.

*

- vấn đề việc làm, cải tiến và phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo,..vẫn chưa đáp ứng nhu cầu được yêu ước của làng hội.

- Còn nhiều không ổn trong việc cải cách và phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

*

- biến động trên thị trường nhân loại và khu vực vực, những thử thách khi nước ta thực hiện tại các cam kết AFTA, Hiệp định thương mại dịch vụ Việt –Mĩ, tham gia WTO….

Xem thêm: Địa Lí 7 Bài 17 Ô Nhiễm Môi Trường Ở Đới Ôn Hòa, Bài 17: Ô Nhiễm Môi Trường Ở Đới Ôn Hòa

Nhờ hầu như thành tựu của việc làm Đổi mới, cơ cấu kinh tế tài chính của vn có những đổi khác mạnh mẽ. Từ năm 1996, việt nam bước vào giai đoạn tăng nhanh công nghiệp hoá, tân tiến hoá.