SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
thiết bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử hào hùng SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục và đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA
phụ thuộc vào bảng 36.3. Vẽ biểu đồ gia dụng cột diễn đạt sản lượng thủy sản sinh sống Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước. Dìm xét.

bài 2 trang 133 SGK Địa lí 9

bài 1 trang 133 SGK Địa lí 9

tp Cần Thơ có những điều kiện dễ dãi gì để vươn lên là trung tâm tài chính lớn tốt nhất ở đồng bằng sông Cửu Long?


Đề bài

Dựa vào bảng 36.3:

Vẽ biểu trang bị cột biểu thị sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước. Nhận xét.

Bạn đang xem: Bài tập 3 trang 133 địa lý 9

Bảng 36.3. Sản lượng thủy sản nghỉ ngơi Đồng bởi sông Cửu Long (nghìn tấn)

Năm

Vùng

1995

2000

2002

Đồng bởi sông Cửu Long

819,2

1169,1

1354,5

Cả nước

1584,4

2250,5

2647,4

---


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

*

Biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản nghỉ ngơi Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước.

Nhận xét:

- nhìn tổng thể sản lượng thủy toàn nước và đồng bởi sông Cửu Long phần đông tăng liên tục.

+ Sản lượng thủy sản toàn nước tăng nhanh từ 1584,4 ngàn tấn (1995) lên 2647,4 ngàn tấn (2002), tăng cấp 1,67 lần.

+ Sản lượng thủy sản đồng bởi sông Cửu Long tăng từ 819,2 nghìn tấn (1995) lên 1354,5 ngàn tấn (2002), tăng vội vàng 1,65 lần.

Xem thêm: Thread Trong Java Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Process Và Thread Là Gì?

- Sản lượng thủy sản đồng bởi sông Cửu Long luôn chiếm tỉ trọng cao vào tổng sản lượng thủy sản cả nước (trên 50%), năm 1995 thủy sản đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 51,7% so với toàn nước và năm 2002 chiếm 51,2%.


ĐỊA LÍ DÂN CƯ bài 1. Xã hội các dân tộc vn bài xích 2. Dân sinh và gia tăng dân số bài xích 3. Phân bố người dân và các mô hình quần cư bài bác 4. Lao động bài toán làm. Chất lượng cuộc sống bài bác 5. Thực hành: so với và so sánh tháp dân số năm 1989 và... ĐỊA LÍ gớm TẾ bài 6. Sự cải tiến và phát triển nền kinh tế tài chính Việt nam giới bài bác 7. Những nhân tố tác động đến sự trở nên tân tiến và phân bố nông... bài xích 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp bài 9. Sự cách tân và phát triển và phân bổ lâm nghiệp, thủy sản. bài 10. Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu thứ về sự biến hóa cơ c... bài xích 11. Những nhân tố tác động đến sự cải tiến và phát triển và phân bổ côn... bài 12. Sự cải cách và phát triển và phân bố công nghiệp bài xích 13. Vai trò điểm sáng phát triển và phân bố của dịch vụ bài xích 14. Giao thông vận tải đường bộ và bưu chính viễn thông bài 15. Thương mại dịch vụ và phượt bài xích 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ gia dụng về sự biến hóa cơ cấu kinh tế tài chính SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ bài 17. Vùng Trung du cùng miền núi phía bắc bài xích 18. Vùng Trung du và miền núi phía bắc (tiếp theo) bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá hình ảnh hưởng... bài 20. Vùng Đồng bởi sông Hồng bài xích 21. Vùng Đồng bởi sông Hồng (tiếp theo) bài 22. Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu thứ về mối quan hệ giữa... bài 23. Vùng Bắc Trung bộ bài xích 24. Vùng Bắc Trung cỗ (tiếp theo) bài xích 25. Vùng duyên hải phái mạnh Trung bộ bài 26. Vùng duyên hải phái mạnh Trung bộ (tiếp theo) bài xích 27. Thực hành: kinh tế tài chính biển Bắc Trung bộ và Duyên hải nam ... bài 28. Vùng Tây Nguyên bài xích 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) bài 30. Thực hành: So sánh tình trạng sản xuất cây công nghiệp ... bài bác 31. Vùng Đông Nam bộ bài bác 32. Vùng Đông Nam cỗ (tiếp theo) bài 33. Vùng Đông Nam cỗ (tiếp theo) bài xích 34. Thực hành: Phân tích một số trong những ngành công nghiệp trọng đi... bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long bài bác 36. Vùng Đồng bởi sông Cửu Long (tiếp theo) bài xích 37. Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu vật dụng về thực trạng sản xu... bài 38. Cách tân và phát triển tổng hợp kinh tế và bảo đảm an toàn tài nguyên, môi ... bài xích 39. Phát triển tổng hợp tài chính và đảm bảo an toàn tài nguyên, môi ... bài 40. Thực hành: Đánh giá chỉ tiềm năng tài chính của những đảo ven ... ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG bài bác 41. Địa lí tỉnh thành phố bài bác 42. Địa lí tỉnh tp (tiếp theo) bài bác 43. Địa lí tỉnh tp (tiếp theo)