37.3 gồm 3 chất rắn là Cu, Al, CuO đựng hiếm hoi trong 3 lọ bị mất nhãn. Để nhận thấy 3 hóa học rắn trên, ta dùng thuốc demo là

A. Hỗn hợp NaOH.

B. Dung dịch

*
.

Bạn đang xem: Bài tập axit bazo muối lớp 8

C. Hỗn hợp HCl.

D.khí

*
.

37.4 bằng thí nghiệm hoá học, hãy chứng tỏ rằng trong nguyên tố của axit clohiđric tất cả nguyên tố hiđro.

37. 5 Hãy viết cách làm hoá học tập (CTHH) của những muối mang tên sau : Canxi clorua, kali nitrat, kali photphat, nhôm sunfat, sắt(III) nitrat.

37.6 cho những hợp chất bao gồm công thức hoá học tập : KOH,

*
,
*
,
*
, CuO,
*
 ,
*
,
*
,
*
. Hãy cho thấy thêm mỗi hợp chất trên thuộc loại hợp chất nào ?

37.7 cho biết gốc axit với tính hoá trị của gốc axit trong số axit sau :

*
,
*
,
*
,
*
,
*
 

37.8 Viết công thức của các hiđroxit ứng với những kim nhiều loại sau : Natri, canxi, crom, bari, kali, đồng, kẽm, sắt. Cho thấy thêm hoá trị của crom là III, đồng là II cùng sắt là III.

37.9 Viết phương trình hoá học màn trình diễn những gửi hoá sau :

a) Ca -> CaO ->

*
;

b) Ca —>

*
.

37.10 Hãy đưa ra một phương trình hoá học đối với mỗi các loại phản ứng sau và cho biết phản ứng hoá học thuộc nhiều loại nào ?

a) Oxi hoá một đối kháng chất bằng oxi;

b) Khử oxit kim loại bằng hiđro ;

c) Đẩy hiđro trong axit bởi kim loại;

d) Phận ứng giữa oxit bazơ với nước ;

e) bội phản ứng thân oxit axit cùng với nước.

37.11 Tính lượng natri hiđroxit thu được lúc cho số đông lượng natri sau công dụng với nước:

a) 46 g natri ;

b) 0,3 mol

37.12 trong những oxit sau đây, oxit nào tính năng được với nước ? Viết phương trình hoá học tập và hotline tên sản phẩm tạo thành :

*
, PbO,
*
, BaO,
*
,
*

37.13 Hãy trình bày những gọi biết của em về axit clohiđric theo dàn ý sau :

a) thành phần hoá học.

b) công dụng lên giấy quỳ.

c) chức năng với kim loại.

37.14 trong những chất sau đây, hầu như chất như thế nào là oxit, bazơ, axit, muối : CaO,

*
,
*
,
*
,
*
, HCl, LiOH,
*
,
*
,
*
,
*
?

37.15 Viết phương trình hoá học màn trình diễn những gửi hoạ dưới đây :

a) S ->

*
? -> 
*
? ;

b) Cu -> CuO -> Cu ;

c) P —>

*
—>
*

37.16 Điền thêm những bí quyết hoá học của các chất cần thiết vào những phương trình hoá học tiếp sau đây rồi thăng bằng phương trình :

37.17 có thể điều chế được từng nào mol axit sunfuric khi mang đến 240 g diêm sinh trioxit

*
công dụng với nước ?

37.18 Viết công thức của các muối tiếp sau đây :

a) Kali clorua ;

b) can xi nitrat;

c) Đồng sunfat;

d) Natri sunfit;

e) Natri nitrat;

f) canxi photphat;

g) Đồng cacbonat.

37.19 cho thấy thêm các chất tiếp sau đây thuộc các loại hợp hóa học nào, viết công thức của các hợp chất đó : Natri hiđroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt(III) oxit, muối ăn, axit clohiđric, axit photphoric.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 10 Bài 1, Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Bài 1

37.20 Tìm cách thức xác định coi trong cha lọ, lọ như thế nào đựng hỗn hợp axit, dung dịch muối ăn và hỗn hợp kiềm (bazơ).