Các dạng bài bác tập Hóa 8 tổng hợp toàn bộ các dạng bài bác tập từ bỏ cơ bạn dạng đến cải thiện trong lịch trình môn hóa học lớp 8.

Bạn đang xem: Bài tập công thức hóa học lớp 8

Thông qua tư liệu này giúp những em lớp 8 tất cả thêm nhiều tứ liệu tham khảo, rèn luyện củng cố kiến thức để biết phương pháp giải các bài tập Hóa 8. Đồng thời cũng là tư liệu hữu ích dành riêng cho quý thầy cô tham khảo. Bên cạnh đó các em tham khảo thêm tài liệu Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Hóa học tập lớp 8.

A. Bài tập tính theo công thức hóa học

I. Lập phương pháp hóa học của hòa hợp chất lúc biết hóa trị

Các bước để khẳng định hóa trị

Bước 1: Viết công thức dạng AxBy

Bước 2: Đặt đẳng thức: x hóa trị của A = y × hóa trị của B

Bước 3: chuyển đổi thành tỉ lệ:

*
= Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là phần đông số nguyên dương cùng tỉ lệ b’/a’ là buổi tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

Ví dụ: Lập cách làm hóa học tập của hợp chất sau: C (IV) và S (II)

Bước 1: bí quyết hóa học của C (IV) và S (II) tất cả dạng

*

Bước 2: Biểu thức phép tắc hóa trị: x.IV = y.II

Chuyển thành tỉ lệ:

*

Bước 3 bí quyết hóa học đề xuất tìm là: CS2

Bài tập vận dụng:

Bài tập số 1: Lập phương pháp hóa học của những hợp hóa học sau:

a) C (IV) với S (II)

b) fe (II) với O.

c) phường (V) và O.

d) N (V) và O.

Đáp án

a) CS2

b) FeO

c) P2O5

d) N2O5

Bài tập số 2: Lập cách làm hóa học cùng tính phân tử khối của những hợp hóa học tạo bởi vì một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

a) tía (II) với nhóm (OH)

b) Cu (II) và nhóm (SO4)

c) fe (III) và nhóm (SO4)

Đáp án

a) Ba(OH)2

b) CuSO4

c) Fe2(SO4)3

Bài tập số 3: Lập cách làm hoá học của các hợp chất sau và tính phân tử khối:

a/ Cu và O

b/ S (VI) với O

c/ K cùng (SO4)

d/ tía và (PO4)

e/ sắt (III) cùng Cl

f/ Al cùng (NO3)

g/ phường (V) với O

h/ Zn và (OH)

k/ Mg và (SO4)

Đáp án lý giải giải

a/ CuO

d/ Ba3(PO4)2

g/ P2O5

l/ FeSO3

b/ SO3

e/ FeCl3

h/ Zn(OH)2

m/ CaCO3

c/ K2SO4

f/ Al(NO3)3

k/ MgSO4

Bài tập số 4: trong những công thức hoá học sau đây, phương pháp hoá học nào sai? Sửa lại mang lại đúng: FeCl, ZnO2, KCl, Cu(OH)2, BaS, CuNO3, Zn2OH, K2SO4, Ca2(PO4)3, AlCl, AlO2, K2SO4, HCl, BaNO3, Mg(OH)3, ZnCl, MgO2, NaSO4, NaCl, Ca(OH)3, K2Cl, BaO2, NaSO4, H2O, Zn(NO3)2, Al(OH)2, NaOH2, SO3, Al(SO4)2.

Đáp án

FeCl2

ZnO

AlCl3

Al2O3

Na2SO4

Ca(OH)2

Al(OH)3

NaOH

CuNO3

Zn(OH)2

Ba(NO3)2

ZnCl2

KCl

BaO

SO3

MgO

Na2SO4

Al2(SO4)3.

II. Tính yếu tố % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất AxByCz

Cách 1.

Tìm cân nặng mol của hợp chất Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp hóa học rồi quy về cân nặng Tìm thành phần xác suất các nguyên tố trong hợp hóa học

Cách 2. Xét bí quyết hóa học: AxByCz

*

Hoặc %C = 100% – (%A + %B)

Ví dụ: Photphat tự nhiên và thoải mái là phân lân không qua chế chuyển đổi học, thành phần chính là canxi photphat tất cả công thức hóa học là Ca3(PO4)2

Bước 1: Xác định khối lượng mol của hợp chất.

MCa 3 (PO 4 ) 2 = 40.3 + 31.2 + 16.4.2 = 310 g/mol

Bước 2: xác minh số mol nguyên tử của từng nguyên tó trong một mol vừa lòng chất

Trong 1 mol Ca3(PO4)2 có: 3 mol nguyên tử Ca, 2 mol nguyên tử p và 8 mol nguyên tử O

Bước 3: Tính nguyên tố % của từng nguyên tố.

*

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Phân đạm urê, bao gồm công thức hoá học tập là (NH2)2CO. Phân đạm tất cả vai trò rất đặc trưng đối với cây cối và thực đồ vật nói chung, đặc biệt là cây rước lá như rau.

a) trọng lượng mol phân tử ure

b) Hãy xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố

Bài tập số 2: Tính thành phần xác suất (theo khối lượng) của các nguyên tố hóa học xuất hiện trong các hợp hóa học sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)2

b) N2O, NO, NO2

III. Lập cách làm hóa học tập của vừa lòng chất lúc biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng

Các bước xác định công thức chất hóa học của đúng theo chất

cách 1: Tìm khối lượng của từng nguyên tố có trong 1 mol đúng theo chất. Cách 2: tìm kiếm số mol nguyên tử của yếu tắc có trong một mol thích hợp chất. Bước 3: Lập công thức hóa học của hòa hợp chất.

*

Ví dụ: Một hợp chất khí gồm thành phần % theo trọng lượng là 82,35%N với 17,65% H. Xác minh công thức chất hóa học của hóa học đó. Biết tỉ khối của hợp chất khí cùng với hidro bằng 8,5.

Hướng dẫn giải

Khối lượng mol của hợp chất khí bằng: M = d,MH 2 = 8.5,2 = 17 (gam/mol)

*

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol đúng theo chất:

*

Trong 1 phân tử hợp hóa học khí bên trên có: 1mol nguyên tử N với 3 mol nguyên tử H.

Công thức chất hóa học của hợp chất trên là NH3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Một phù hợp chất có thành phần các nguyên tố theo cân nặng là: 40% Cu; 20% S cùng 40%O. Xác định công thức hóa học của hóa học đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g/mol.

Đáp án lí giải giải

%O = 100% − 40% − 20% = 40%

Gọi CTHH của hợp hóa học là CuxSyOz

Ta có: 64x : 32y :16z = 40 : đôi mươi : 40

⇒ x:y:z = 40/64 : 20/32 : 40/16

⇒ x:y:z = 1:1:4

Vậy CTHH dễ dàng của hợp chất B là: (CuSO4)n

Ta có: (CuSO4)n = 160

⇔160n =160

⇔ n = 1

Vậy CTHH của hợp hóa học B là CuSO4

Bài tập số 2: Hãy tìm công thức hóa học tập của chất X có cân nặng mol MX = 170 (g/mol), thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, còn lại O.

Bài tập số 3: Lập phương pháp hóa học của hợp chất A biết:

– Phân khối của hợp hóa học là 160 đvC

– Trong đúng theo chất tất cả 70% theo trọng lượng sắt, còn lại là oxi.

IV. Lập bí quyết hóa học phụ thuộc vào tỉ lệ trọng lượng của các nguyên tố.

1. Bài xích tập tổng quát: cho một hợp chất bao gồm 2 thành phần A với B gồm tỉ lệ về cân nặng là a:b tốt

*
. Tìm bí quyết của phù hợp chất

2. Cách thức giải

Gọi cách làm hóa học bao quát của 2 nguyên tố gồm dạng là AxBy. (Ở đây họ phải đi tìm kiếm được x, y của A, B. Search tỉ lệ: x:y => x,y)

*

=> CTHH

Ví dụ: Tìm công thức hóa học của một oxit sắt, biết tỷ lệ cân nặng của sắt với oxi là 7:3

Gọi phương pháp hóa học tập của oxit sắt buộc phải tìm là: FexOy

Ta có:

*

CTHH: Fe2O3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Tìm bí quyết hóa học của một oxit nito, biết tỉ lệ trọng lượng của nito so với oxi là 7:16. Tìm bí quyết của oxit đó

Đáp án giải đáp giải

CTHH dạng tổng thể là NxOy

CÓ: mN/mO = 7/20

=> nN/nO . MN/MO = 7/20

=> nN/nO . 14/16 = 7/20

=> nN/nO= 2/5

hay x : y= 2: 5

=> CTHH của oxit là N2O5

Bài tập số 2: đối chiếu một oxit của giữ huỳnh bạn ta thấy cứ 2 phần khối lượng S thì tất cả 3 phần trọng lượng oxi. Xác định công thức của oxit lưu lại huỳnh?

Đáp án lý giải giải

Gọi x, y theo thứ tự là số ml của S với O

Do tỉ lệ số mol của những chất chình là tỉ lệ giữa sô phân tử của nguyên tố kết cấu nên chất

⇒ CTTQ: SxOy

Theo đề bài, ta có: mS/mO = 2/3

=> 32x/16y = 2/3

=> 96/x = 32/y

=> x/y = 32/96 = 1/3

=> x = 1;

y = 3

=> CTHH: SO3

Bài tập số 3: Một phù hợp chất có tỉ lệ cân nặng của những nguyên tố Ca : N : O lần lượt là 10 : 7 : 24. Xác minh công thức chất hóa học của hợp hóa học biết N và O có mặt nhóm nguyên tử, với trong nhóm tỉ lệ số nguyên tử của N : O = 1 : 3.

B. Bài tập tính theo phương trình hóa học

I. Phương trình hóa học

1. Thăng bằng phương trình hóa học

a) CuO + H2 → CuO

b) CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

c) Zn + HCl → ZnCl2 + H2

d) Al + O2 → Al2O3

e) NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

f) Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

g) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

h) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O

i) BaCl2 + AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2

k) FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2. Ngừng các phương trình chất hóa học sau:

1) Photpho + khí oxi → Photpho(V) oxit (P2O5)

2) Khí hiđro + oxit fe từ (Fe3O4) → sắt + Nước

3) Kẽm + axit clohidric → kẽm clorua + hidro

4) canxi cacbonat + axit clohidric → canxi clorua + nước + khí cacbonic

5) fe + đồng (II) sunfat → sắt (II) sunfat + đồng

3. Lựa chọn CTHH phù hợp đặt vào các chỗ có dấu chấm hỏi và cân bằng các phương trình hóa học sau:

1) CaO + HCl → ?+ H2

2) p. + ? → P2O5

3) Na2O + H2O →?

4) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + ?

5) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + ?

6) CaCO3 + HCl → CaCl2 + ? + H2O

7) NaOH + ? → Na2CO3 + H2O

4. Cân nặng bằng các phương trình hóa học sau cất ẩn

1) FexOy + H2 → sắt + H2O

2) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O

3) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O

4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

6) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O

II. Tính theo phương trình hóa học

Các công thức đo lường hóa học đề nghị nhớ

*
=> m = n.M (g) =>
*

Trong đó:

n: số mol của hóa học (mol)

m: cân nặng (gam)

M: cân nặng mol (gam/mol)

=>

*
=>
*

V: thề tích hóa học (đktc) (lít)

Ví dụ: Đốt cháy trọn vẹn 13 gam Zn vào oxi thu được ZnO.

a) Lập PTHH.

b) Tính cân nặng ZnO thu được?

c) Tính trọng lượng oxi đã dùng?

Lời giải

a) PTHH: 2Zn + O2 → 2ZnO

b) Số mol Zn là: nZn = 13/65 = 0,2mol

PTHH: 2Zn + O2 → 2ZnO

Tỉ lệ PT: 2mol 1mol 2mol

0,2mol ?mol ?mol

Số mol ZnO chế tạo ra thành là: nZnO = (0,2.2)/2= 0,2mol

=> cân nặng ZnO là: mZnO = 0,2 . 81 = 16,2 gam

c) Số mol khí O2 đã sử dụng là: nO 2 = (0,2.1)/2 = 0,1 mol

=> trọng lượng O2 là: mO 2 = n.M = 0,1.32 = 3,2 gam

………………

Các dạng bài xích tập Hóa 8 tổng hợp tổng thể các dạng bài tập từ bỏ cơ phiên bản đến cải thiện trong chương trình môn hóa học lớp 8.

Thông qua tài liệu này giúp những em lớp 8 bao gồm thêm nhiều bốn liệu tham khảo, luyện tập củng cố kiến thức để biết cách giải các bài tập Hóa 8. Đồng thời cũng là tư liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Ngoài ra các em tham khảo thêm tài liệu Tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 8.

A. Bài bác tập tính theo công thức hóa học

I. Lập công thức hóa học tập của thích hợp chất khi biết hóa trị

Các bước để khẳng định hóa trị

Bước 1: Viết cách làm dạng AxBy

Bước 2: Đặt đẳng thức: x hóa trị của A = y × hóa trị của B

Bước 3: chuyển đổi thành tỉ lệ:

*
= Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là đông đảo số nguyên dương và tỉ lệ b’/a’ là buổi tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

Ví dụ: Lập phương pháp hóa học của hợp chất sau: C (IV) cùng S (II)

Bước 1: cách làm hóa học tập của C (IV) và S (II) gồm dạng

*

Bước 2: Biểu thức luật lệ hóa trị: x.IV = y.II

Chuyển thành tỉ lệ:

*

Bước 3 cách làm hóa học yêu cầu tìm là: CS2

Bài tập vận dụng:

Bài tập số 1: Lập cách làm hóa học của những hợp hóa học sau:

a) C (IV) và S (II)

b) fe (II) và O.

c) p (V) và O.

d) N (V) với O.

Đáp án

a) CS2

b) FeO

c) P2O5

d) N2O5

Bài tập số 2: Lập cách làm hóa học với tính phân tử khối của những hợp hóa học tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

a) cha (II) với nhóm (OH)

b) Cu (II) cùng nhóm (SO4)

c) sắt (III) với nhóm (SO4)

Đáp án

a) Ba(OH)2

b) CuSO4

c) Fe2(SO4)3

Bài tập số 3: Lập cách làm hoá học của những hợp hóa học sau với tính phân tử khối:

a/ Cu cùng O

b/ S (VI) cùng O

c/ K cùng (SO4)

d/ bố và (PO4)

e/ sắt (III) và Cl

f/ Al và (NO3)

g/ phường (V) với O

h/ Zn với (OH)

k/ Mg và (SO4)

Đáp án hướng dẫn giải

a/ CuO

d/ Ba3(PO4)2

g/ P2O5

l/ FeSO3

b/ SO3

e/ FeCl3

h/ Zn(OH)2

m/ CaCO3

c/ K2SO4

f/ Al(NO3)3

k/ MgSO4

Bài tập số 4: trong những công thức hoá học tập sau đây, phương pháp hoá học tập nào sai? Sửa lại mang đến đúng: FeCl, ZnO2, KCl, Cu(OH)2, BaS, CuNO3, Zn2OH, K2SO4, Ca2(PO4)3, AlCl, AlO2, K2SO4, HCl, BaNO3, Mg(OH)3, ZnCl, MgO2, NaSO4, NaCl, Ca(OH)3, K2Cl, BaO2, NaSO4, H2O, Zn(NO3)2, Al(OH)2, NaOH2, SO3, Al(SO4)2.

Đáp án

FeCl2

ZnO

AlCl3

Al2O3

Na2SO4

Ca(OH)2

Al(OH)3

NaOH

CuNO3

Zn(OH)2

Ba(NO3)2

ZnCl2

KCl

BaO

SO3

MgO

Na2SO4

Al2(SO4)3.

II. Tính thành phần % theo cân nặng của những nguyên tố trong hợp hóa học AxByCz

Cách 1.

Tìm trọng lượng mol của hợp chất Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp hóa học rồi quy về khối lượng Tìm thành phần xác suất các nhân tố trong hợp hóa học

Cách 2. Xét phương pháp hóa học: AxByCz

*

Hoặc %C = 100% – (%A + %B)

Ví dụ: Photphat tự nhiên và thoải mái là phân lân chưa qua chế biến đổi học, thành phần đó là canxi photphat bao gồm công thức hóa học là Ca3(PO4)2

Bước 1: Xác định cân nặng mol của thích hợp chất.

MCa 3 (PO 4 ) 2 = 40.3 + 31.2 + 16.4.2 = 310 g/mol

Bước 2: khẳng định số mol nguyên tử của mỗi nguyên tó trong một mol hòa hợp chất

Trong 1 mol Ca3(PO4)2 có: 3 mol nguyên tử Ca, 2 mol nguyên tử phường và 8 mol nguyên tử O

Bước 3: Tính nguyên tố % của từng nguyên tố.

*

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Phân đạm urê, tất cả công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm tất cả vai trò rất đặc trưng đối với cây xanh và thực đồ vật nói chung, đặc biệt là cây mang lá như rau.

a) khối lượng mol phân tử ure

b) Hãy xác minh thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) của các nguyên tố

Bài tập số 2: Tính thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) của những nguyên tố hóa học có mặt trong các hợp chất sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)2

b) N2O, NO, NO2

III. Lập bí quyết hóa học tập của hòa hợp chất khi biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng

Các bước xác minh công thức chất hóa học của hòa hợp chất

bước 1: Tìm cân nặng của từng nguyên tố có trong 1 mol đúng theo chất. Bước 2: kiếm tìm số mol nguyên tử của yếu tố có trong một mol hợp chất. Bước 3: Lập bí quyết hóa học của vừa lòng chất.

*

Ví dụ: Một hợp hóa học khí gồm thành phần % theo trọng lượng là 82,35%N với 17,65% H. Khẳng định công thức chất hóa học của hóa học đó. Biết tỉ khối của hợp hóa học khí với hidro bởi 8,5.

Hướng dẫn giải

Khối lượng mol của hợp hóa học khí bằng: M = d,MH 2 = 8.5,2 = 17 (gam/mol)

*

Số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong một mol hợp chất:

*

Trong 1 phân tử hợp chất khí bên trên có: 1mol nguyên tử N với 3 mol nguyên tử H.

Công thức hóa học của hợp hóa học trên là NH3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Một hòa hợp chất tất cả thành phần những nguyên tố theo trọng lượng là: 40% Cu; 20% S cùng 40%O. Xác định công thức chất hóa học của hóa học đó. Biết hợp hóa học có cân nặng mol là 160g/mol.

Đáp án lý giải giải

%O = 100% − 40% − 20% = 40%

Gọi CTHH của hợp hóa học là CuxSyOz

Ta có: 64x : 32y :16z = 40 : 20 : 40

⇒ x:y:z = 40/64 : 20/32 : 40/16

⇒ x:y:z = 1:1:4

Vậy CTHH đơn giản của hợp hóa học B là: (CuSO4)n

Ta có: (CuSO4)n = 160

⇔160n =160

⇔ n = 1

Vậy CTHH của hợp hóa học B là CuSO4

Bài tập số 2: Hãy tìm bí quyết hóa học của chất X có trọng lượng mol MX = 170 (g/mol), thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, còn sót lại O.

Bài tập số 3: Lập công thức hóa học tập của hợp chất A biết:

– Phân khối của hợp hóa học là 160 đvC

– Trong hợp chất có 70% theo cân nặng sắt, còn lại là oxi.

IV. Lập cách làm hóa học dựa vào tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố.

Xem thêm: Địa Lí 9 Bài 20 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Địa Lí 9 Bài 20: Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

1. Bài bác tập tổng quát: cho 1 hợp chất gồm 2 yếu tắc A cùng B bao gồm tỉ lệ về cân nặng là a:b giỏi

*
. Tìm bí quyết của phù hợp chất

2. Cách thức giải

Gọi cách làm hóa học bao quát của 2 nguyên tố gồm dạng là AxBy. (Ở đây họ phải đi tìm kiếm được x, y của A, B. Tra cứu tỉ lệ: x:y => x,y)

*

=> CTHH

Ví dụ: Tìm công thức hóa học tập của một oxit sắt, biết tỷ lệ khối lượng của sắt với oxi là 7:3

Gọi phương pháp hóa học của oxit sắt phải tìm là: FexOy

Ta có:

*

CTHH: Fe2O3

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Tìm cách làm hóa học tập của một oxit nito, biết tỉ lệ khối lượng của nito đối với oxi là 7:16. Tìm bí quyết của oxit đó

Đáp án lí giải giải

CTHH dạng tổng quát là NxOy

CÓ: mN/mO = 7/20

=> nN/nO . MN/MO = 7/20

=> nN/nO . 14/16 = 7/20

=> nN/nO= 2/5

hay x : y= 2: 5

=> CTHH của oxit là N2O5

Bài tập số 2: đối chiếu một oxit của lưu giữ huỳnh người ta thấy cứ 2 phần khối lượng S thì bao gồm 3 phần cân nặng oxi. Khẳng định công thức của oxit lưu huỳnh?

Đáp án lí giải giải

Gọi x, y lần lượt là số ml của S cùng O

Do tỉ lệ thành phần số mol của các chất chình là tỉ lệ giữa sô phân tử của nguyên tố cấu trúc nên chất

⇒ CTTQ: SxOy

Theo đề bài, ta có: mS/mO = 2/3

=> 32x/16y = 2/3

=> 96/x = 32/y

=> x/y = 32/96 = 1/3

=> x = 1;

y = 3

=> CTHH: SO3

Bài tập số 3: Một hợp chất có tỉ lệ cân nặng của các nguyên tố Ca : N : O lần lượt là 10 : 7 : 24. Xác minh công thức chất hóa học của hợp chất biết N với O hình thành nhóm nguyên tử, với trong đội tỉ lệ số nguyên tử của N : O = 1 : 3.

B. Bài xích tập tính theo phương trình hóa học

I. Phương trình hóa học

1. Cân bằng phương trình hóa học

a) CuO + H2 → CuO

b) CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

c) Zn + HCl → ZnCl2 + H2

d) Al + O2 → Al2O3

e) NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

f) Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

g) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

h) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O

i) BaCl2 + AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2

k) FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

1) Photpho + khí oxi → Photpho(V) oxit (P2O5)

2) Khí hiđro + oxit fe từ (Fe3O4) → fe + Nước

3) Kẽm + axit clohidric → kẽm clorua + hidro

4) can xi cacbonat + axit clohidric → can xi clorua + nước + khí cacbonic

5) fe + đồng (II) sunfat → fe (II) sunfat + đồng

3. Chọn CTHH tương thích đặt vào gần như chỗ bao gồm dấu chấm hỏi và cân nặng bằng những phương trình chất hóa học sau: