Bài tập hệ thống toàn diện và trọng tâm về lý thuyết cũng giống như các dạng bài xích tập phổ biến về chương oxi – ko khí

Điều chế hidro – phản nghịch ứng thế

CHƯƠNG: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 1: Phần trăn về khối lượng của oxi tối đa trong oxit nào đến dưới đây?

A. CuO B. ZnO C. FeO D. CaO

Bài 2: Oxit có của một NTố có hóa trị III chứa 30 % oxi về khối lượng. CTHH của oxit đó là:

A. Fe2O3 B. Al2O3 C. Cr2O3 D. N2O3

Bài 3: Để oxi hóa hoàn toàn một kim lọai M hóa trị II thành oxit yêu cầu một lượng oxi bằng 40% lượng sắt kẽm kim loại đã dùng. Kim loại M là:

A. Zn B. Mg C. Ca D. Ba

Bài 4: Tính khối lượng và thể tích khí oxi đủ dùng để làm đốt cháy hòan toàn: 3g cacbon. 11,2 lit khí buttan (C4H10) sống đktc. 0,62g photpho. 14g cacbon oxit (CO) 6,75g bột nhôm.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 8 chương oxi không khí

Bài 5: Đốt cháy hòan tòan một tất cả hổn hợp khí gồm CO với H2 phải dùng 9,6g khí oxi. Khí sinh ra tất cả 8,8g CO2.

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tính khối lượng, % khối lượng mỗi chất trong láo hợp.

Bài 6: Đốt hòan toàn tất cả hổn hợp 5,6g cacbon cùng lưu huỳnh bắt buộc 6,72 lít khí oxi (đktc).

a. Viết PTHH.

b. Tính trọng lượng mỗi chất có trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

c. Tính yếu tố % theo số mol của mỗi chất có trong tất cả hổn hợp khí chiếm được sau phản bội ứng.


*

Bài 12: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam Al trong ko khí, thu được hóa học rắn là Al2O3

a. Viết phương trình phản ứng xẩy ra và tính cân nặng Al2O3 sinh sản thành

b. Tính thể tích ko khí cần dùng (biết rằng Oxi chiếm phần 20% không khí) (các thể tích đo làm việc đktc)

Bài 13: Đốt cháy trọn vẹn m gam Mg phải dùng toàn vẹn 11,2 lít không khí. Tìm quý giá m (biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí) (các thể tích đo sống đktc)

Bài 14: Đốt cháy trọn vẹn 3,9 gam một sắt kẽm kim loại M hóa trị I chiếm được 4,7 gam một oxit A.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Turn Over Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Turn Nghĩa Của Từ Turnover

a. Cho thấy thêm A thuộc nhiều loại oxit nào? vì chưng sao?

b. Tìm kiếm tên kim loại M và cho biết bazơ tương xứng của oxit A

Bài 15: Oxi hóa hoàn toàn 8,4 gam một sắt kẽm kim loại X chưa rõ hóa trị nhận được 11,6 gam một oxit B. Search tên sắt kẽm kim loại X

Bài 16: Đốt cháy trọn vẹn 13,8 gam láo hợp có Al và Fe, chiếm được 21,8 gam tất cả hổn hợp 2 oxit Al2O3 cùng Fe3O4

a. Viết những phản ứng xảy ra

b. Tính thể tích không khí cần dùng làm đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp 2 sắt kẽm kim loại trên? (các thể tích đo nghỉ ngơi đktc)

Bài 17: Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam các thành phần hỗn hợp muối KCl cùng KClO3. Trộn kĩ cùng đun nóng tất cả hổn hợp đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn nặng 152 gam.