Hóa 8 bài xích 42: nồng độ dung dịch giúp những em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về nồng độ tỷ lệ của dung dịch, nồng độ mol của dung dịch. Đồng thời giải cấp tốc được những bài tập hóa học 8 chương 6 trang 145, 146.

Bạn đang xem: Bài tập nồng độ dung dịch hóa 8

Việc giải Hóa 8 bài xích 42 trước khi đi học các em nhanh lẹ nắm vững kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, phát âm sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, gấp rút soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết độ đậm đặc dung dịch

1. Mật độ phần trăm

Nồng độ tỷ lệ (kí hiệu C%) của một dung dịch đến ta biết số gam chất tan trong 100g dung dịch

CT:

*

Trong đó: mct là khối lượng chất tan, tính bởi gam

mdd là trọng lượng dung dich, tính bằng gam

khối lượng hỗn hợp = khối lượng chất tan + trọng lượng dung môi

2. Mật độ mol dung dich

Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho thấy số mol chất tan trong 1 lit dung dịch

*

Trong đó: n : số mol chất tan

V: thể tích hỗn hợp (lít)

Giải bài bác tập Hóa 8 bài 42 trang 145, 146

Bài 1 trang 145 SGK Hóa 8

Bằng cách nào đã có được 200g dung dịch BaCl2 5%.

A. tổng hợp 190g BaCl2 trong 10g nước.

B. phối hợp 10g BaCl2 vào 190g nước.

C. trả tan 100g BaCl2 vào 100g nước.

D. tổ hợp 200g BaCl2 trong 10g nước.

E. hòa tan 10g BaCl2 vào 200g nước.

Gợi ý đáp án 

Câu trả lời đúng: B.

Khối lượng của hóa học tan BaCl2 bao gồm trong hỗn hợp là:

*

Khối lượng nước bao gồm trong dung dịch là: 200 – 10 = 190 (g)

Vậy hòa tan 10 gam BaCl2 vào 190 gam vn sẽ thu được 200 gam dung dịch BaCl2 5%

Bài 2 trang 145 SGK Hóa 8

Tính độ đậm đặc mol của 850ml dung dịch bao gồm hòa tung 20g KNO3. Tác dụng là:

a) 0,233M.

b) 23,3M.

c) 2,33M.

d) 233M.

Gợi ý lời giải

Đáp số chính xác là a.

nKNO3 = 20/101 = 0,198 mol.

850ml bao gồm 0,198 mol KNO3.

1000ml → gồm CM KNO3.

CM = 1000.0,198/850 = 0,233 mol/l.

Bài 3 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính mật độ mol của mỗi hỗn hợp sau:

a) 1 mol KCl trong 750ml dung dịch.

b) 0,5 ml MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch.

c) 400g CuSO4 vào 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 vào 1500ml dung dịch.

Gợi ý đáp án 

Nồng độ mol của dung dịch:

a. Đổi 750 ml = 0,75 lít

CM =

*
= 1,33 mol/l

b. Centimet =

*
= 0,33 mol/l

c. Số mol CuSO4 : n

*
mol

Nồng độ mol: cm

*
mol/l

d. Đổi 1500 ml = 1,5 lít

CM =

*
mol/l

Bài 4 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính số mol với số gam hóa học tan trong những dung dịch sau:

a) 1 lít hỗn hợp NaCl 0,5M.

b) 500ml hỗn hợp KNO3 2M.

c) 250ml dung dịch CaCl2 0,1M.

d) 2 lít hỗn hợp Na2SO4 0,3M.

Gợi ý câu trả lời

Đề bài bác cho thể tích hỗn hợp (V) và nồng độ hỗn hợp (CM)

→ Tính số mol bằng cách áp dụng công thức: n = CM.V (chú ý V ở đơn vị chức năng lít)

→ Tính cân nặng chất tan bằng cách áp dụng công thức: m = n.M

a) nNaCl = CM.V = 0,5.1 = 0,5 (mol)

→ mNaCl = n.M = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g)

b) Đổi 500 ml = 0,5 lít

nKNO3 = CM.V = 2.0,5 = 1 (mol)

→ mKNO3 = n.M = 1.(39 + 14 + 16.3) = 101 (g)

c) Đổi 250 ml = 0,25 lít

nCaCl2 = CM.V = 0,1.0,25 = 0,025 (mol)

→ mCaCl2 = n.M = 0,025(40 + 71) = 2,775 (g)

d) nNa2SO4 = CM.V = 0,3.2 = 0,6 (mol)

→ mNa2SO4= n.M = 0,6.142 = 85,2 (g)

Bài 5 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính nồng độ tỷ lệ của phần nhiều dung dịch sau:

a) 20g KCl vào 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 vào 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 trong 1500g dung dịch.

Gợi ý đáp án

Nồng độ xác suất của những dung dịch là:

a) 20g KCl vào 600g dung dịch KCl.

x% 100g dung dịch KCl.

*

b) 1,6%.

c) 5% (giải tương tự câu a).

Bài 6 trang 146 SGK Hóa 8

Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít hỗn hợp NaCl 0,9M.

b) 50g dụng dịch MgCl2 4%.

c) 250ml dung dịch MgSO4 0,1M.

Gợi ý đáp án

Khối lượng hóa học tan dùng cho mỗi trường hợp là:

a) 1 lít gồm 0,9 mol NaCl.

2,5 lít có x mol NaCl.

x = 2,5.0,9 = 2,25 mol NaCl.

mNaCl = 2,25 . 58.5 = 131,625g.

b) 100g hỗn hợp MgCl2 có 4g MgCl2.

50g hỗn hợp MgCl2 tất cả 2g MgCl2.

c) Cách tính giống như như câu a) ta tất cả mMgSO4 = 3g.

Bài 7 trang 146 SGK Hóa 8

Ở ánh sáng 25oC độ tung của muối ăn uống là 36g của con đường là 204g. Hãy tính nồng đồ tỷ lệ của các dung dịch bão hòa muối nạp năng lượng và đường ở ánh sáng trên.

Gợi ý đáp án

Nồng độ xác suất của các dung dịch bão hòa sinh sống 20oC.

Theo định nghĩa về độ rã ta có:

(100 + 36)g dung dịch bao gồm 36g NaCl.

Vậy trong 100g dung dịch tất cả xg NaCl.

*

Suy ra c% của NaCl là 26,47%.

(100 + 204)g dung dịch có 204g đường.

Vậy trong 100g dung dịch tất cả y g đường.

*
.

Suy ra C% của con đường là 67,1%.

Hóa 8 bài 42: mật độ dung dịch giúp những em học viên lớp 8 nắm vững kỹ năng về nồng độ xác suất của dung dịch, nồng độ mol của dung dịch. Đồng thời giải nhanh được các bài tập chất hóa học 8 chương 6 trang 145, 146.

Việc giải Hóa 8 bài xích 42 trước khi đến lớp các em hối hả nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau sinh hoạt trên lớp vẫn học gì, gọi sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, nhanh lẹ soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm tại đây.

Lý thuyết độ đậm đặc dung dịch

1. Mật độ phần trăm

Nồng độ xác suất (kí hiệu C%) của một dung dịch mang lại ta biết số gam hóa học tan trong 100g dung dịch

CT:

*

Trong đó: mct là trọng lượng chất tan, tính bởi gam

mdd là trọng lượng dung dich, tính bằng gam

khối lượng hỗn hợp = khối lượng chất rã + trọng lượng dung môi

2. độ đậm đặc mol dung dich

Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho thấy số mol chất tan trong một lit dung dịch

*

Trong đó: n : số mol hóa học tan

V: thể tích dung dịch (lít)

Giải bài bác tập Hóa 8 bài xích 42 trang 145, 146

Bài 1 trang 145 SGK Hóa 8

Bằng giải pháp nào đã có được 200g hỗn hợp BaCl2 5%.

A. phối hợp 190g BaCl2 trong 10g nước.

B. kết hợp 10g BaCl2 vào 190g nước.

C. trả tan 100g BaCl2 vào 100g nước.

D. hòa hợp 200g BaCl2 vào 10g nước.

E. phối hợp 10g BaCl2 trong 200g nước.

Gợi ý đáp án 

Câu vấn đáp đúng: B.

Khối lượng của hóa học tan BaCl2 bao gồm trong hỗn hợp là:

*

Khối lượng nước bao gồm trong dung dịch là: 200 – 10 = 190 (g)

Vậy kết hợp 10 gam BaCl2 vào 190 gam nước ta sẽ thu được 200 gam dung dịch BaCl2 5%

Bài 2 trang 145 SGK Hóa 8

Tính mật độ mol của 850ml dung dịch gồm hòa tung 20g KNO3. Kết quả là:

a) 0,233M.

b) 23,3M.

c) 2,33M.

d) 233M.

Gợi ý giải đáp

Đáp số và đúng là a.

nKNO3 = 20/101 = 0,198 mol.

850ml có 0,198 mol KNO3.

1000ml → tất cả CM KNO3.

CM = 1000.0,198/850 = 0,233 mol/l.

Bài 3 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính mật độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl vào 750ml dung dịch.

b) 0,5 ml MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch.

c) 400g CuSO4 vào 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml dung dịch.

Gợi ý đáp án 

Nồng độ mol của dung dịch:

a. Đổi 750 ml = 0,75 lít

CM =

*
= 1,33 mol/l

b. Cm =

*
= 0,33 mol/l

c. Số mol CuSO4 : n

*
mol

Nồng độ mol: centimet

*
mol/l

d. Đổi 1500 ml = 1,5 lít

CM =

*
mol/l

Bài 4 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M.

b) 500ml dung dịch KNO3 2M.

c) 250ml hỗn hợp CaCl2 0,1M.

d) 2 lít hỗn hợp Na2SO4 0,3M.

Gợi ý câu trả lời

Đề bài xích cho thể tích hỗn hợp (V) với nồng độ hỗn hợp (CM)

→ Tính số mol bằng cách áp dụng công thức: n = CM.V (chú ý V ở đơn vị lít)

→ Tính trọng lượng chất tan bằng phương pháp áp dụng công thức: m = n.M

a) nNaCl = CM.V = 0,5.1 = 0,5 (mol)

→ mNaCl = n.M = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g)

b) Đổi 500 ml = 0,5 lít

nKNO3 = CM.V = 2.0,5 = 1 (mol)

→ mKNO3 = n.M = 1.(39 + 14 + 16.3) = 101 (g)

c) Đổi 250 ml = 0,25 lít

nCaCl2 = CM.V = 0,1.0,25 = 0,025 (mol)

→ mCaCl2 = n.M = 0,025(40 + 71) = 2,775 (g)

d) nNa2SO4 = CM.V = 0,3.2 = 0,6 (mol)

→ mNa2SO4= n.M = 0,6.142 = 85,2 (g)

Bài 5 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính nồng độ xác suất của đa số dung dịch sau:

a) 20g KCl trong 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 trong 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 vào 1500g dung dịch.

Gợi ý đáp án

Nồng độ phần trăm của những dung dịch là:

a) 20g KCl trong 600g hỗn hợp KCl.

x% 100g hỗn hợp KCl.

*

b) 1,6%.

c) 5% (giải tương tự câu a).

Bài 6 trang 146 SGK Hóa 8

Tính số gam hóa học tan cần dùng để làm pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M.

b) 50g dụng dịch MgCl2 4%.

c) 250ml dung dịch MgSO4 0,1M.

Gợi ý đáp án

Khối lượng hóa học tan dùng cho mỗi trường vừa lòng là:

a) 1 lít tất cả 0,9 mol NaCl.

2,5 lít tất cả x mol NaCl.

x = 2,5.0,9 = 2,25 mol NaCl.

mNaCl = 2,25 . 58.5 = 131,625g.

b) 100g dung dịch MgCl2 bao gồm 4g MgCl2.

50g hỗn hợp MgCl2 bao gồm 2g MgCl2.

c) Cách tính tương tự như như câu a) ta bao gồm mMgSO4 = 3g.

Xem thêm: Bài 24: Khái Niệm Về Chi Tiết Máy Và Lắp Ghép, Khái Niệm Về Chi Tiết Máy Và Lắp Ghép

Bài 7 trang 146 SGK Hóa 8

Ở ánh nắng mặt trời 25oC độ rã của muối nạp năng lượng là 36g của đường là 204g. Hãy tính nồng đồ tỷ lệ của những dung dịch bão hòa muối ăn và con đường ở ánh nắng mặt trời trên.