Bài tập tính số Mol là trong những bài tập trọng tâm, thường xuất hiện thêm trong các bài kiểm tra, bài xích thi học kì Hóa 8.


1. Số mol là gì?

Trước tiên chúng ta sẽ khám phá Mol là gì? Đây là tên gọi của một đối kháng vị giám sát trong hóa học. Các em sẽ được làm quen hóa học lớp 8 với cân nặng mol, số mol, nồng độ mol, … lúc làm bài bác tập hóa học, tính số mol mà những em có thể tính được rất nhiều đại lượng quan trọng đặc biệt của chất như: trọng lượng chất, cân nặng mol chất, thể tích, áp suất, ...

Bạn đang xem: Bài tập về mol và tính toán hóa học


2. Phương pháp tính số mol

Công thức

Kí hiệu

Chú thích

Đơn vị

n = m/M

M, m, n

n : số mol chấtm: trọng lượng chấtM: cân nặng mol chất

MolGamGam

n = V/22,4

V, n

n: số mol hóa học khí nghỉ ngơi dktcV: thể tích khí

MolLít

n = C.V

V, C, n

n: số mol chấtC: mật độ molV: thể tích

MolMol/ lítLít

n= A/N

N, A, n

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadron: số mol

Nguyên tử hoặc phân tử6.10^-23Mol

n= (P.V)/(R.T)

V, R, T, P, n

n: số mol khíP: Áp suấtV: thể tích khíR: hằng sốT: nhiệt độ

MolAtmLít0.082273 + t

3. Bài bác tập trắc nghiệm tính số mol

Câu 1. Tính số mol phân tử bao gồm trong 9,4 lít khí H2S (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 2. Tính trọng lượng của Ba(OH)2 bao gồm trong 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M.

A. 17,36 gam

B. 17,1 gam

C. 20,5 gam

D. 9,74 gam


Câu 3. Tính số mol NaOH gồm trong 100 gam dung dịch NaOH 15%

A. 0,375 mol.

B. 0,315 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,45 mol.

Câu 4. Số mol phân tử N2 có trong 140 gam khí nitơ là:

A. 9 mol

B. 5 mol

C. 6 mol

D. 12 mol

Câu 5. Tính số mol nguyên tử tất cả trong 9.1023 nguyên tử oxi?

A. 1 mol

B. 5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 6. Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở đk tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Câu 7. Tính số mol phân tử bao gồm trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3 mol

B. 0,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5 mol

Câu 8. 1,5 mol phân tử H2S chiếm thể tích từng nào lít (đo nghỉ ngơi đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Câu 9. Phải lấy bao nhiêu lít khí CO2 sống đktc để có 6,1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

4. Bài xích tập tự luận tính số mol

Bài 1: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong những lượng chất sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử K

Gợi ý trả lời

a) Số mol phân tử H2O bằng:

*
phân tử H2O

c) Số mol nguyên tử K bằng:

*
nguyên tử K

Bài 2. Tính số mol của những lượng chất sau:


a) 3,9 gam K; 5,6 gam KOH; 24,5 gam H3PO4

b) 3,36 lít SO2, 6,72 lít khí CO2. Các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn

Gợi ý trả lời

a) Áp dụng công thức:

*

Số mol của 2,3 gam na bằng:

*

Số mol của 5,6 gam KOH bằng:

*

Số mol của 24,5 gam H3PO4 bằng:

*

b) Áp dụng công thức:

*

Số mol của 3,36 lít SO2 bằng:

*

Số mol của 6,72 lít khí CO2 bằng:

*

Bài 3. Hãy tính số mol những chất rã có trong những dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch HNO3 0,2 M

b) 80 gam dug dịch KCl 20%

c) 500 ml hỗn hợp NaOH 1,2M

Gợi ý trả lời

a) Số mol của một lít hỗn hợp HNO3 0,2 M bằng:

*

b) Số mol của 80 gam dug dịch KCl 20% bằng:

*

c) Đổi 500 ml = 0,5 lít

Số mol của 0.5 l hỗn hợp NaOH 1,2M bằng:

*

5. Bài tập từ bỏ luyện tính số mol

Câu 1. Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử trong các lượng hóa học sau:

a) 1,44.1023 phân tử H2O

b) 24.1023 nguyên tử K

Câu 2. Tính trọng lượng của phần lớn chất sau:

a) 0,03 mol nguyên tử N; 0,03 mol phân tử N2


b) 1,5 mol phân tử H2SO4, 0,25 mol phân tử Fe

c) 0,5 mol mỗi hóa học sau: KMnO4, KClO3, NaHCO3

Câu 3.

Xem thêm: Take Out Nghĩa Là Gì - Ý Nghĩa Của Take Out Something Trong Tiếng Anh

Tính thể tích của các chất khí sau (Đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

a) 0,03 mol SO2, 0,15 mol HCl

b) 0,125 mol CO2, 1,2 mol H2SO4

Câu 4. Tính số mol của rất nhiều lượng chất sau

a) 2,3 gam Na, 5,6 gam KOH, 11,76 gam H3PO4; 32,5 gam FeCl3

b) 3,36 lít CH4, 6,72 lít khí CO2, 13,44 lít khí H2, các thể tích được đo ở đk tiêu chuẩn

Câu 5.

a) đề nghị lấy từng nào gam KOH và để được số phân tử ngay số nguyên tử gồm trong 2,4 gam magie?

b) phải lấy từng nào gam NaCl để có số phân tử bằng số phân tử gồm trong 8,96 lít khí CO2 (đktc)