Bài thực hành - Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt, bao hàm 2 bài bác tập đã được mang lại số liệu sẵn:Giá trị thêm vào ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994); diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm.

Bạn đang xem: Bài thực hành 23 địa 12


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Bài bác tập 1: mang lại bảng số liệu

1.2. Bài xích tập 2: đến bảng số liệu

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp bài 23 Địa lí 12


*

Dưới đây là một số lưu ý về giải pháp làm 2 bài xích tập thực hành trang 98, 99 SGK Địa lí 12, trong số ấy các em học sinh sẽ được tham khảo về biện pháp xử lí số liệu, chọn biểu đồ thích hợp và bí quyết nhận nhằm mục tiêu xét giải quyết các yêu mong đề bàiđã cho.


Bảng 23.1. Giá chỉ trị cung ứng ngành trồng trọt (theo giá đối chiếu 1994)

(Đơn vị: tỉ đồng)

Loại cây/Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

Cây khác

1990

49604,0

33289,6

3477,0

6692,3

5028,5

1116,6

1995

66183,4

42110,4

4983,6

12149,4

5577,6

1362,4

2000

90858,2

55163,1

6332,4

21782,0

6105,9

1474,8

2005

107897,6

63852,5

8928,2

25585,7

7942,7

1588,5

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá chỉ trị tiếp tế ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%).

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ những đường biểu diễn vận tốc tăng trưởng cực hiếm sản xuất của các nhóm cây trồng.

c) nhấn xét về quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự thay đổi cơ cấu giá chỉ trị cấp dưỡng ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong chế tạo lương thực, thực phẩm cùng trong bài toán phát huy thế dũng mạnh của nntt nhiệt đới?

Hướng dẫn:

a)Tốc độ tăng trưởng giá chỉ trị phân phối ngành trồng trọtNăm 1990 (năm gốc)= 100%

Tốc độ tăng trưởng những năm sau=(Giá trị năm sau/Giá trị năm 1990 )x 100%

Tốc độ vững mạnh năm 1995=(66183,4/49604,0 )x 100% =133,4%

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây nạp năng lượng quả

Cây khác

1990

100

100

100

100

100

100

1995

133.4

126.5

143.3

181.5

110.9

122.0

2000

183.2

165.7

182.1

325.5

121.4

132.1

2005

217.5

191.8

256.8

382.3

158.0

142.3

b)Với yêu mong của đề bài xích này, bọn họ sẽ vẽ biểu đồ con đường để biểu diễn tốc độ tăng trưởng cực hiếm sản xuất của những nhóm cây trồng.

c)Nhận xét:

Về vận tốc tăng trưởng quy trình (1990 - 2005)Cây công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất(tăng 282,3%), tiếp nối là cây rau đậu (tăng 156,8%).Cả hai đội cây này đều có tốc độ phát triển cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt (117,5 %).Cây thực phẩm (91,8%), cây ăn uống quả (58%) và những cây khác (42,3%) có vận tốc tăng trưởng phải chăng hơntốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt(117,5 %).Về sự biến hóa cơ cấu:Giảm tỉ trọng cây ăn lương thực, cây ăn uống quảvà cây khác.Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau xanh đậu.Sự biến đổi trên đề đạt trong cấp dưỡng lương thực, thực phẩm cùng trong vấn đề phát huy thế mạnh bạo của nông nghiệp nhiệt đớiTrong tiếp tế lương thực, thực phẩm, đã bao gồm xu hướng đa dạng chủng loại hóa, các loại rau củ đậu được đẩy mạnh sản xuất.Nền nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới càng ngày càng được phát huy thế bạo dạn với việc tạo nên nhiều thành phầm hàng hóa có giá trị cao.

Bảng 23.2. Diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm

(Đơn vị: nghìn ha)

Nhóm cây/Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

210,1

172,8

1980

371,7

256,0

1985

600,7

470,3

1990

542,0

657,3

1995

716,7

902,3

2000

778,1

1451,3

2005

861,5

1633,6

a) Phân tích xu hướng biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm từ năm 1975 đến năm 2005.

b) Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm) tất cả liên quan như thế nào đến sự thay đổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp?

Hướng dẫn:

a) xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm từ năm 1975 mang đến năm 2005.

Tổng diện tích cây công nghiệp nước ta tăng khá nhanh, tăng 2112,2 ngàn ha (tăng 6,5 lần).Diện tích cây công nghiệp nhiều năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm. Trong số đó :Diện tích cây công nghiệp thường niên tăng 651,4 nghìn ha (4,1 lần)Diện tích cây công nghiệp nhiều năm tăng 1460,8 nghìn ha (9,5 lần)Riêng trong tiến độ 1985 – 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm, kế tiếp tăng dần.Về sự chuyển đổi cơ cấu (giai đoạn 1975 – 2005):Cách tính cơ cấu tổ chức từng đội cây vào tổng số cây công nghiệp như sau:% Cơ cấu diện tích s cây công nghiệp hàng năm = (Diện tích cây công nghiệp hàng năm/Tổng diện tích s cây công nghiệp ) x 100% = ?%% Cơ cấu diện tích cây công nghiệp nhiều năm = (Diện tích cây công nghiệp lâu năm/Tổng diện tích s câycông nghiệp ) x 100% = ?%Ví dụ:% Cơ cấu diện tích s cây công nghiệp mặt hàng năm, năm 1975 = 210,1/(210,1+172,8) = 54,9%% Cơ cấu diện tích s cây công nghiệp lâm năm, năm 2005 = 1633,6/(861,5+1633,6) = 65,5%

Bảng: Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 1975 – 2005

(Đơn vị: %)

Nhóm câyNăm

Cây công nghiệp sản phẩm năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5

Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên giảm 20,4%, tự 54,9% (năm 1975) xuống còn 34,5% (năm 2005).Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu nămtăng 20,4%, tự 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005).

Xem thêm: Pick You Up Là Gì ? 10 Cách Dùng Của Cụm Từ Pick Up Pick You Up Nghĩa Là Gì

b) Nhận xét:

Sự chuyển đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp gồm liên quan rõ nét đến sự chuyển đổi trong phân bố cây công nghiệp từ hình thành và cải tiến và phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, đa số là những cây công nghiệp thọ năm. Tiêu biểu các vùng như: Đông nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ.