NướcSản lượng thực phẩm (triệu tấn)Dân số (triệu người)
Trung Quốc401,81287,6
Hoa Kì299,1287,4
Ấn Độ222,81049,5
Pháp69,159,5
In-đô-nê-xi-a57,9217,0
Việt Nam36,779,7
Toàn vậy giới2032,06215,0

1.

Bạn đang xem: Bài thực hành địa lớp 10

Vẽ biểu vật cột diễn tả sản lượng lương thực với dân số của những nước trên.

Vẽ biểu đồ tất cả hai trục tung, một trục biểu hiện sản lượng lương thực của các nước (triệu tấn), một trục diễn đạt dân số các nước (triệu người).

2. Tính trung bình lương thực theo đầu người của thế giới và một trong những nước (đơn vị: kg/người). Thừa nhận xét.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


1. Vẽ biểu đồ theo phía dẫn nghỉ ngơi câu 1.

2. bình quân lương thực theo đầu fan (kg/người) = Sản lượng lương thực/Dân số.

Lưu ý: Trong bảng số liệu "Sản lượng lương thực" (đơn vị: triệu tấn), "dân số" (đơn vị: triệu người); đề bài xích yêu ước tính bình quân thực phẩm theo đầu người (đơn vị: kg/người). Vày vậy, buộc phải đổi "triệu tấn => kg", "triệu bạn => người", tiếp nối mới tính.


Lời giải bỏ ra tiết

1. Vẽ biểu đồ

*

Biểu đồ thể hiện tại sản lượng lương thực với dân số của các nước, năm 2002

2. Tính trung bình lương thực theo đầu người của 1 số ít nước và nhận xét

Bảng bình quân thực phẩm theo đầu người của thế giới và một vài nước năm 2002 (đơn vị: kg/người)

Nước

Bình quân thực phẩm theo đầu người (kg/người)

Trung Quốc

312,1

Hoa Kì

1040,7

Ấn Độ

212,3

Pháp

1161,3

In-đô-nê-xi-a

266,8

Việt Nam

460,5

Toàn thay giới

327,0

=> dấn xét:

Từ bảng số liệu, hoàn toàn có thể thấy:

- Hoa Kì với Pháp là 2 nước có trung bình lương thực theo đầu người tối đa (lần lượt là 1041,7 kg/người; 1161,3 kg/người).

- china và Ấn Độ tuy tất cả sản lượng lương thực cao nhưng vày đông dân nên trung bình lương thực đầu người thấp hơn mức bình quân toàn thế giới (312,1 kg/người và 212,3 kg/người).

- In-đô-nê-xi-a có dân sinh đông, sản lượng thực phẩm thấp nên trung bình lương thực cũng phải chăng (266,8 kg/người).

Xem thêm: Địa Lí 10 Bài 15: Thủy Quyển. Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng, Địa Lí 10 Bài 15: Thủy Quyển

- Việt Nam, tuy là một nước đông dân, song nhờ gồm sản lượng lương thực bự nên trung bình lương thực đầu fan vào loại khá (460,5 kg/người).