+ cho thấy thêm từng biểu thứ thuộc kiểu dáng khí hậu nào, nêu điểm sáng chung của kiểu dáng khí hậu đó.

Bạn đang xem: Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa địa lý 7

- Sắp xếp những biểu đồ ánh nắng mặt trời và lượng mưa A, B, C, D vào những vị trí ghi lại 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 thế nào cho phù hợp.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Quan sát các biểu vật hình 28.1 cùng hình 27.2 SGK.

*

Hình 28.1. Biểu đồ ánh sáng và lượng mưa của một số địa điểm ở châu Phi

*

Hình 27.2. Lược đồ các môi trường xung quanh tự nhiên của châu Phi


Lời giải chi tiết

Tiêu chí

Biểu thiết bị A

Biểu vật B

Biểu đồ C

Biểu thiết bị D

Lượng mưa mức độ vừa phải năm

1244 mm

897 mm

2592 mm

506 mm

Sự phân bổ lượng mưa trong năm

Mưa tập trung từ thời điểm tháng 11 - 3.

Mưa tập trung từ tháng 6 - 9.

Mưa tập trung từ tháng 10 - 5.

Mưa tập trung từ thời điểm tháng 4 - 8.

Biên độ nhiệt trong năm

Khoảng 10oC.

Khoảng 13oC.

Khoảng 6oC.

Khoảng 12oC.

Sự phân bố nhiệt độ trong năm

Nhiệt độ vừa đủ năm bên trên 10oC.

Có 2 tháng cực to (tháng 3 và tháng 11), 1 tháng rất tiểu (tháng 7).

Nhiệt độ tối đa (tháng 4) là 35°C, nhiệt độ thấp duy nhất (tháng 1) là 22°C.

Nhiệt độ tối đa (tháng 4) khoảng tầm 28°C, ánh sáng thấp độc nhất (tháng 7) khoảng 22°C.

Nhiệt độ tối đa (tháng 2) khoảng chừng 22°C, ánh sáng thấp nhất (tháng 7) khoảng tầm 10°C.

Kiểu khí hậu và đặc điểm

Khí hậu sức nóng đới.

Đặc điểm:

- ánh nắng mặt trời trung bình năm bên trên 10oC, trong thời gian có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

- Lượng mưa trung bình, tất cả sự phân mùa thô – mưa rõ rệt.

Khí hậu nhiệt đới.

Đặc điểm:

- không tồn tại tháng nào nhiệt độ dưới 20oC, trong thời gian có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

- Lượng mưa trung bình, bao gồm sự phân mùa khô – mưa rõ rệt.

Khí hậu xích đạo ẩm.

Đặc điểm:

- ánh nắng mặt trời trung bình năm nhích cao hơn 20°C, biên độ nhiệt năm nhỏ.

- Lượng mưa không nhỏ (trên 2500 mm), phân mùa mưa - khô rõ rệt.

Khí hậu địa trung hải.

Đặc điểm:

- ánh sáng trung bình năm trên 10°C.

Xem thêm: " Hang In There Là Gì ? Hang In There Nghĩa Là Gì

- Lượng mưa khá ít (khoảng 500 mm), mùa đông mát mẻ, tất cả mưa cùng mùa hạ nóng, khô.