Bước 3: Dựa vào số mol hóa học đã biết để tính số mol chất yêu cầu tìm theo phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Cách tính theo phương trình hóa học

Bước 4: Tính khối lượng các chất đề xuất tìm theo công thức: m = n . M

* nếu phản ứng vẫn biết khối lượng của (n – 1) chất, cần tính khối lượng của 1 hóa học còn lại, ta rất có thể sử dụng định điều khoản bảo toàn khối lượng.


Ví dụ: Đốt cháy trọn vẹn 13 gam Zn trong oxi chiếm được ZnO.

a) Lập PTHH.

b) Tính trọng lượng ZnO thu được?

c) Tính cân nặng oxi đang dùng?

Lời giải

a) PTHH: 2Zn + O2$xrightarrowt^o$ 2ZnO

b) Số mol Zn là: $n_Zn=dfrac1365=0,2,mol$

PTHH: 2Zn + O2 $xrightarrowt^o$ 2ZnO

Tỉ lệ PT: 2mol 1mol 2mol

0,2mol ? mol ? mol

Số mol ZnO tạo ra thành là: $n_ZnO=dfrac0,2.22=0,2,mol$

=> trọng lượng ZnO là: mZnO = 0,2 . 81 = 16,2 gam

c) Số mol khí O2 đã cần sử dụng là: $n_O_2=dfrac0,2.12=0,1,mol$

=> khối lượng O2 là: $m_O_2=n.M=0,1.32=3,2,gam$

II.Tính thể tích khí tham gia và sản xuất thành


Bước 1: Chuyển đổi thể tích hóa học khí thành số mol chất

Bước 2: Viết phương trình hóa học

Bước 3: Dựa vào phương trình bội phản ứng nhằm tính số mol chất tham gia hoặc sản phẩm

Bước 4: Áp dụng công thức đo lường theo yêu mong đề bài


Ví dụ: Cacbon cháy vào oxi hoặc trong ko khí hình thành khí cacbon đioxit: C + O2 $xrightarrowt^o$ CO2. Tính thể tích khí CO2 (đktc) sinh ra, nếu tất cả 4 gam khí O2 tham gia làm phản ứng.

Lời giải

Ta có: $n_O_2=fracm_O_2M_O_2=frac432=0,125,mol$


PTHH: C + O2 $xrightarrowt^o$ CO2 

1 mol 1mol 1mol

0,125mol ?mol

Theo PTHH, ta có: số mol CO2 sinh ra là: $n_CO_2=frac0,125.11=0,125,mol$

=> Thể tích khí CO2 là: $V_CO_2=n.22,4=0,125.22,4=2,8$ lít

Sơ đồ tư duy: Tính theo phương trình hóa học.

Xem thêm: Giải Địa Lí 11 Bài 8 Liên Bang Nga Tiết 1 1 Bài 8, Bài 8: Liên Bang Nga (Tự Nhiên, Dân Cư Và Xã Hội)

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 48 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp popeinbulgaria.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện popeinbulgaria.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép popeinbulgaria.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.