Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài bác tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách bài xích tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài bác tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách bài xích tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách bài xích tập

Vở bài bác tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 3

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 2

Sách giáo khoa

Vở bài xích tập

Lớp 1

Sách giáo khoa

Vở bài bác tập
Bạn đang xem: Câu hỏi và bài tập công nghệ 8 trang 171

công nghệ 8
Câu 13 trang 171 SGK công nghệ 8
bài xích trước

Tính tiêu thụ năng lượng điện năng của gia đình em tròn một tháng (Coi điện năng tiêu thụ của những ngày hệt nhau ) 

Hướng dẫn trả lời

Điện năng tiêu hao của đồ dùng điện trong một ngày:

Áp dụng công thức: A = Pt

+ Đèn compac huỳnh quang: A1 = 25 x 2 x 3 = 150 Wh

+ tv : A2 = 110 x 1 x 5 = 550 Wh

+ Nồi cơm điện : A3 = 630 x 1 x 2 = 1260 Wh

+ Tủ lạnh : A4 = 110 x 24 = 2640 Wh 9b.

Điện năng tiêu hao trong một mon 28 ngày là:

A = (A1 + A2 + A3 + A4 ) x 28 = (150 + 550 + 1260 + 2640 ) x 28 = 128 800 Wh = 128,8 kWh.

Số chi phí mà gia đình phải đưa ra trả cho nhu yếu sử dụng năng lượng điện là: (100 x 1418) + (28,8 x 1622 ) = 188 513 đồng 


bài bác trước

Các bài xích giải bài xích tập Tổng kết cùng ôn tập Chương VI - VII khác:
Xem thêm: Giải Bài Tập Địa Lí 8 Bài 35: Thực Hành Về Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam

Các loạt bài Lớp 8 khác

Giải bài tập đầy đủ, cụ thể từ lớp 1 tới lớp 12