Bài 10. Cùng hòa Nhân dân trung quốc (Trung Quốc)

TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ

- diện tích: 9,57 triệu km2, to thứ 4 thế giới (sau LB Nga, Ca-na-đa và Hoa Kì).

Bạn đang xem: Cộng hòa nhân dân trung hoa tiết 1

- liền kề 14 nước nhưng biên giới là núi cao cùng hoang mạc sống phía Tây, Nam và Bắc.

- Phía Đông ngay cạnh biển, gần với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông phái mạnh Á (trong đó gồm Việt Nam).

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

- tự nhiên và thoải mái Trung Quốc nhiều dạng, tất cả sự khác biệt rõ rệt giữa miền Đông với miền Tây.

*

1. Miền Đông

- Địa hình thấp, đa phần là đồng bằng châu thổ, đất phù sa màu sắc mỡ.

- nhiệt độ cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa, lượng mưa kha khá lớn.

- Sông ngòi: hạ lưu những con sông lớn, đầy đủ nước.

- tài nguyên có nhiên liệu, quặng sắt, quặng sắt kẽm kim loại màu…

2. Miền Tây

- Địa hình núi cao, các sơn nguyên mập ú xen bồn địa.

- nhiệt độ ôn đới lục địa khô hạn với khí hậu núi cao.

- Sông ngòi ít, mối cung cấp sông tập trung ở một vài ba vùng núi và cao nguyên.

- tài nguyên dầu mỏ, than, sắt, thiếc, đồng…

3. Thuận tiện và nặng nề khăn

a) Thuận lợi

- cách tân và phát triển nông nghiệp: cây ôn đới và cận đới.

- phát triển công nghiệp khai khoáng, thủy điện.

- cải cách và phát triển lâm nghiệp, giao thông vận tải biển.

b) cạnh tranh khăn

- Bão lụt nghỉ ngơi miền Đông.

- khô hạn ngơi nghỉ miền Tây, hoang mạc hóa.

- cải tiến và phát triển giao thông vận tải đường bộ lên miền Tây khó khăn khăn…

III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

1. Dân cư

a) Dân số

- số lượng dân sinh đông nhất cầm cố giới.

- Tỉ lệ tăng thêm dân số thoải mái và tự nhiên của trung quốc giảm, song số bạn tăng thường niên vẫn cao.

→ Nguồn nhân lực dồi dào, thị trường rộng.

→ khó khăn khăn: gánh nặng cho kinh tế, thất nghiệp, quality cuộc sống chưa cao, độc hại môi trường.

→ Giải pháp: chuyển vận nhân dân thực hiện chế độ kế hoạch hóa gia đình; xuất khẩu lao động.

- tất cả trên 50 dân tộc khác nhau, tạo cho sự đa dạng chủng loại về bản sắc văn hóa và truyền thống cuội nguồn dân tộc.

b) phân bổ dân cư

- người dân phân cha không đều:

+ 63% dân sống ở nông thôn, dân thành thị chỉ chiếm 37%. Tỉ lệ số lượng dân sinh thành thị đang tăng nhanh.

+ Dân cư triệu tập đông ngơi nghỉ miền Đông, thưa thớt nghỉ ngơi miền Tây.

→ Ở miền Đông, người dân bị thiếu vấn đề làm, thiếu bên ở, môi trường xung quanh bị ô nhiễm. Ở miền Tây lại thiếu thốn lao rượu cồn trầm trọng.

→ Giải pháp: cung cấp vốn vạc triển kinh tế tài chính ở miền Tây.

Xem thêm: Meaning Of Go Down With Là Gì ? Go Down Là Gì

2. Làng mạc hội

- cải cách và phát triển giáo dục: Tỉ lệ tín đồ biết chữ tự 15 tuổi trở lên gần 90% (2005) → đội hình lao đụng có quality cao.