Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

CỤM CHỦ - VỊ Trong câu có thể có nhiều chủ ngữ hoặc nhiều vị ngữ, cũng có câu vừa có nhiều chủ ngữ vừa có nhiều vị ngữ. VD: - Cây bầu, cây bí / nói bằng quả. - Cây khoai, cây dong /nói bằng củ, bằng rể. - Lớp thanh niên / ca hát, nhảy múa. - Tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng đàn tơ-rưng / dìu dặt vang lên.


*

- Khái niệm thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.

Bạn đang xem: Cụm chủ vị là gì

- Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu.

- Tác dụng.


TK

Khái niệm dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Trong nhiều câu văn, các thành phần câu được cấu tạo bởi cụm từ có hình thức cấu tạo giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C-V). Các câu văn đó được gọi là câu mở rộng thành phần.

Các trường hợp :

- Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần chủ ngữ

- Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần chủ ngữ và phụ ngữ

- Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần trạng ngữ

- Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần vị ngữ

- Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần phụ ngữ (định ngữ)

 


Tham khảo:

-Trong nhiều câu văn, các thành phần câu được cấu tạo bởi cụm từ có hình thức cấu tạo giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C-V). Các câu văn đó được gọi là câu mở rộng thành phần.

-Các thành phần như chũ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, động từ, tính từ, đều có thể được cấu tạo bằng cum chủ- vị


Thế nào là hai cụm chủ vị bao chứa nhau?

A. Hai cụm chủ vị đó phải tạo nên một câu ghép.

B. Hai cụm chủ vị mà cụm chủ vị này nằm trong cụm chủ vị kia và cụm chủ vị kia bao hàm cụm chủ vị này.

C. Hai cụm chủ vị quan hệ song song và bình đẳng với nhau trong câu.

D. Hai cụm chủ vị độc lập với nhau, không có quan hệ về mặt ngữ pháp.


Câu có cụm C-V là câu gì 

Câu có cụm chủ vị nhỏ nằm trong cụm C-V lớn là câu gì 

Câu có các cụm C-V không bao chứa nhau là câu gì 


Vị ngữ câu: “Tre là cánh tay của người nông dân” có cấu tạo như thế nào?

A. là + một cụm danh từ

B. là + một cụm động từ

C. là + một cụm tính từ

D. là + một kết cấu chủ vị


Thế nào là câu chủ động? Cho một ví dụ về câu chủ động?b. Tìm cụm chủ - vị dùng để mở rộng câu trong ví dụ sau đây và cho biết cụm chủ - vị được mở rộng làm thành phần gì của câu?Con mèo nhảy làm đổ lọ hoa


Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động).

VD: Em vừa mới ăn một cái bánh rán

b.Cụm C-V bổ xung ý cho chủ ngữ

Con mèo(C) nhảy làm đổ lọ hoa (V)

 

 


câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động) ví dụ: con mèo vồ lấy con chuột.

cụm chủ- vị bỏ sung ý nghĩa cho chủ ngữ( con mèo)

con mèo là chủ ngữ, nhảy làm đổ lọ hoa là vị ngữ


Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động). VD: Em vừa mới ăn một cái bánh rán b.Cụm C-V bổ xung ý cho chủ ngữ Con mèo(C) nhảy làm đổ lọ hoa (V)


Nêu các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. Tìm cụm chủ vị làm thành phần câu trong một câu và cho biết cụm chủ vị đó làm thành phần gì?


Cụm chủ vị có thể làm vị ngữ

Vd1 cụm chủ vị làm vi ngữ

Trong lớp, cô giáo nhắc Nam không nên nói chuyện trong giờ.

Cụm chủ vị của câu trên là nam không nên nói chuyện trong giờ


help me!

Chỉ ra cụm chủ vị mở rộng câu và cho biết cụm chủ vị ấy mở rộng thành phần nào trong câu sau:

Ngày 17/12, H'Hen Niê đại diện Việt Nam tham dự chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 tại Bangkok, Thái Lan.

 

 

 


Ngày 17/12, H'Hen Niê // đại diện Việt Nam// tham dự // chung kết Hoa hậu

CN1 VN1 CN2

Hoàn vũ Thế giới 2018// tại Bangkok, Thái Lan.

VN2

* Cụm chủ vị CN1-VN1 : làm chủ ngữ trong câu

* Cụm chủ vị CN2-VN2 : làm phụ ngữ cho động từ "tham dự"


.Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

 

Nêu lên đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật.

Vị ngữ do tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành.

 Vị ngữ do động từ hoặc cụm động từ tạo thành.

8. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

(1 Điểm)

Chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.

Thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

Chỉ người, con vật, đồ vật được nhân hóa.

9. Câu kể Ai là gì? gồm 2 bộ phận đó là: 

 

Bộ phận thứ nhất là Chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?

Bộ phận thứ hai là Vị ngữ, trả lời cho câu hỏi: là gì?

Bộ phận thứ hai là Vị ngữ, trả lời cho câu hỏi: thế nào? dùng để giới thiệu hoặc nhận định.


Lớp 4 Tiếng việt
1
1
Gửi Hủy

.Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

 

Nêu lên đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật.

Vị ngữ do tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành.

 Vị ngữ do động từ hoặc cụm động từ tạo thành.

8. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

(1 Điểm)

Chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.

Thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

Chỉ người, con vật, đồ vật được nhân hóa.

9. Câu kể Ai là gì? gồm 2 bộ phận đó là: 

 

Bộ phận thứ nhất là Chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?

Bộ phận thứ hai là Vị ngữ, trả lời cho câu hỏi: là gì?

Bộ phận thứ hai là Vị ngữ, trả lời cho câu hỏi: thế nào? dùng để giới thiệu hoặc nhận định.


Đúng 1

Bình luận (0)

1. Viết 1 câu dùng cụm C-V và xác định CN, VN, cụm C-V:

a) Cụm C-V dùng để mở rộng chủ ngữ:

....................................................................................................................................................

b) Cụm C-V dùng để mở rộng vị ngữ:

....................................................................................................................................................

Xem thêm: Stand By Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Stand By Trong Câu Tiếng Anh

c) Cụm C-V dùng để mở rộng phụ ngữ:

....................................................................................................................................................


Lớp 7 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 7
1
0
Gửi Hủy

a. Cơn bão ập đến khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn

b, Cái bàn này chân đã hỏng

c, Tôi đã làm hết bài tập cô giáo giao


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
popeinbulgaria.com