Địa Lí 9 bài xích 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu trang bị về sự đổi khác cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo những loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Để giúp bạn học giỏi môn Địa Lí 9, phần dưới là danh sách những bài Giải bài xích tập Địa Lí 9 bài bác 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ với phân tích biểu đồ dùng về sự chuyển đổi cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo những loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

Bạn đang xem: Địa 9 bài 10 thực hành

Câu hỏi 1 (trang 38 SGK Địa lí 9): Cho bảng số liệu:

Bảng 10.1. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, PHÂN THEO NHÓM CÂY

Năm 19902002
Tổng số9040,012831,4
Cây lương thực6474,68320,3
Cây công nghiệp1199,32337,3
Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng quả, cây khác1366,12173,8

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn trụ thể hiện nay cơ cấu diện tích gieo trồng những nhóm cây. Biểu thiết bị năm 1990 có nửa đường kính là trăng tròn mm; biểu đồ dùng năm 2002 có nửa đường kính là 24 mm.

b)Từ bảng số liệu với biểu đồ đang vẽ, hãy dấn xét về sự chuyển đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể loại biểu đồ: hình tròn

- Đơn vị vẽ: %

- up load số liệu:

Bảng: Cơ cấu diện tích s gieo trồng những nhóm cây (Đơn vị: %)

Loại cây19902002
Tổng số100100
Cây lương thực71,664,9
Cây công nghiệp13,318,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác15,116,9

- Vẽ biểu đồ

Biểu đồ diễn tả cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây quá trình 1990 – 2002.

*

b.Nhận xét

- Quy mô diện tích s và tỉ trọng diện tích gieo trồng những nhóm cây tất cả sự chuyển dời rõ rệt qua các năm.

- Cây lương thực:

+ diện tích s gieo trồng có xu hướng tăng, tăng từ bỏ 6474,6 nghìn ha (1990) lên 8320,3 ngàn ha (2002), tăng 1845,7 nghìn ha.

+ Tỉ trọng diện tích gieo trồng sút từ 71,6% xuống 64,9%, sút là 6,7%.

- Cây công nghiệp:

+ diện tích s gieo trồng tăng từ bỏ 1199,3 nghìn ha (1990) lên 2337,3 ngàn ha (2002), tăng 4,9%.

+ Tỉ trọng diện tích s cây công nghiệp tăng từ 13,3% (1990) lên 18,2% (2002), tăng 4,9%.

- Cây thực phẩm, cây ăn uống quả, cây không giống

+ diện tích s gieo trồng tăng từ bỏ 1366,1 nghìn ha (1990) lên 2173,8 nghìn ha (2002), tăng 807,7 nghìn ha.

+ Tỉ trọng diện tích s gieo trồng cây lâu năm tăng tự 15,1% (1990) lên 16,9% (2002), tăng 1,8%.

- việt nam đang trở nên tân tiến theo hướng phong phú và đa dạng hóa cây trồng.

Câu hỏi 2 (trang 38 SGK Địa lí 9): Dựa vào bảng số liệu 10.2:

a) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ bốn đường biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng bầy gia súc, gia vậy qua những năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) nhờ vào bảng số liệu với biểu đồ vẫn vẽ, hãy dấn xét và lý giải tại sao bọn gia cầm và bầy lợn tăng? trên sao đàn trâu ko tăng?

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể nhiều loại biểu đồ: con đường tăng trưởng

- Đơn vị vẽ: %

- Bảng cập nhật số liệu:

Chỉ số vững mạnh (%)TrâuLợnGia cầm
1990100,0100,0100,0100,0
1995103,8116,7133,0132,3
2000101,5132,4164,7182,6
200298,6130,4189,0217,2

- Vẽ biểu đồ:

*

b.Nhận xét

- tiến độ 1990 – 2002 số lượng đàn gia súc, gia nắm của nước ta đều tăng nhưng vận tốc tăng trưởng khác nhau.

+ Đàn lợn có tốc độ tăng cấp tốc nhất, tăng rộng 2,2 lần.

+ Đàn gia vắt tăng rộng 2 lần.

+ Đàn trườn tăng tăng rộng 1,7 lần.

+ Đàn trâu ko tăng.

- Giải thích:

+ Đàn lợn với gia núm tăng cấp tốc vì đó là nguồn cung cấp thịt đa phần cho bé người; nguồn thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo; mức sinh sống của bạn dân được nâng cao, nhu yếu của thị phần về thịt, trứng tăng nhanh; các hình thức chăn nuôi được mở rộng hơn; cơ chế khuyến khích vạc triển của phòng nước, thương mại dịch vụ cho chăn nuôi được đầu tư chi tiêu và chú trọng.

Xem thêm: Các Thao Tác Lập Luận Bình Luận Là Gì ? Thao Tác Lập Luận Là Gì?

+ Đàn trâu ko tăng do quy trình công nghiệp hóa văn minh hóa đất nước, nhu cầu về khả năng kéo giảm.