Trung Quốc là nước bao gồm nền kinh tế tài chính phát triển mạnh bạo trên thay giới. Điều này được mô tả rõ vào việc biến hóa giá trị GDP, chuyển đổi trong sản lượng nông nghiệp và trong cơ cấu tổ chức giá trị Xuất – nhập khẩu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. THAY ĐỔI trong GIÁ TRỊ GDP

Cho bảng số liệu:

Bảng 10.2. GDP của trung hoa và vắt giới. ( Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Thế giới

12360,0

29357,4

40887,8

- Tính tỉ trọng GDP của trung quốc so với vậy giới?

- dìm xét?

Trả lời:

- Tỉ trọng GDP của trung quốc so với cố giới: (đơn vị %)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Thế giới

100

100

100

- dìm xét:

 

GDP của trung quốc tăng nhanh, sau 19 năm tăng 6,9 lần.Tỉ trọng GDP của trung quốc đóng góp vào GDP của trái đất tăng đa số qua những năm: tự 1,93% (1985) lên 4,03% (2004).

Bạn đang xem: Địa lí 11 bài 10 tiết 3 thực hành

=> trung quốc ngày càng bao gồm vai trò quan trọng đặc biệt trong nền tài chính thế giới.

 

II. Cụ ĐỔI vào SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Dựa vào bảng số liệu dưới đây

Bảng 10.3 sản lượng một số nông sản của Trung Quốc

*

Hãy nhận xét bình thường về sản lượng một trong những nông sản của Trung Quốc?

Trả lời:

Sản lượng nông sản hầu như tăng và gồm thứ hạng cao.Tuy nhiên từ 1995 - 2000 sản lượng của một số nông sản bớt như: lương thực, bông, mía.Một số nông sản gồm sản lượng mập nhất trái đất như: lương thực, bông, lạc . . .

 

III. Cố ĐỔI trong CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHẨU

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức xuất, nhập vào của Trung Quốc. Thừa nhận xét sự biến đổi trong tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này.

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Trả lời:

- Vẽ biểu đồ hình tròn để thể hiện cơ cấu tổ chức xuất, nhập khẩu của Trung Quốc:

Cách vẽ biểu vật dụng tròn: Vẽ trường đoản cú kim chỉ 12h, vẽ thứu tự thuận theo chiều quay của kim đồng hồ.Hoàn thiện biểu đồ: ghi số liệu chú giải, thương hiệu biểu đồ.

Xem thêm: Địa 9 Bài 5: Thực Hành Phân Tích Và So Sánh Tháp Dân Số Năm 1989 Và Năm 1999

*

- nhận xét:

Tỉ trọng xuất khẩu: tăng thêm từ năm 1985 đến 1995, tiếp nối lại giảm vào năm 2004, nhưng chú ý chung từ năm 1985 cho năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.Tỉ trong nhập khẩu: giảm từ năm 1985 mang lại năm 1995, tiếp đến lại tăng vào thời điểm năm 2004, nhưng nhìn chung cả giai đoạn giảm.Năm 1985: trung quốc nhập siêu.Các năm 1995, 2004: china xuất siêu.