Bài học này giúp những em học tập sinh dễ dàng nắm bắt được văn bản của bài xích học: biểu thiết bị mưa, biểu đồ lưu lượng chiếc chảy, khả năng phân tích và cách xử lý số liệu khí hậu, thủy văn. Lân cận đó, phân tích mối quan hệ nhân quả giữa mùa mưa với mùa bạn bè của sông ngòi trong chương trình. Mời các em cùng tìm hểu bài học:Bài 35: thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam


1. Nắm tắt lý thuyết

2. Rèn luyện và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài bác tập SGK

3. Hỏi đáp bài 35 Địa lí 8


*

Bài tập 1: căn cứ vào bảng 35.1(trang 124 SGK 8)lượng mưa và chiếc chảy tại các lưu vực sông sau đây, hãy:

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện chính sách mưa và chế độ dòng tan trên từng lưu giữ vực (mỗi lưu lại vực một biểu đồ)

b) Tính thời hạn và độ nhiều năm (số tháng) của mùa mưa cùng mùa bè bạn tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt quý hiếm trung bình tháng.

Bạn đang xem: Giải bài tập địa lí 8

c) nhấn xét về mối quan hệ giữa mùa mưa cùng mùa bạn hữu trên từng lưu vực nói riêng với trên đất nước hình chữ s nói chung.

Bảng 35.1.LƯỢNG MƯA VÀ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY THEO CÁC THÁNG trong NĂM

Lưu vực sông Hồng(trạm sơn Tây)

Tháng

1

2

3

4

5

6

Lượng mưa(mm)

19,5

25,6

34,5

104,2

222

262,8

Lưu lượng(m3/s)

1318

1100

914

1071

1893

4692

Lưu vực sông Hồng(trạm sơn Tây)tiếp theo

Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa(mm)

315,7

335,2

271,9

170,1

59,9

17,8

Lưu lượng(m3/s)

7986

9246

6690

4122

2813

1746

Lưu vực sông Gianh(trạm Đồng Tâm)

Tháng

1

2

3

4

5

6

Lượng mưa(mm)

50,7

34,9

47,2

66

104,7

170

Lưu lượng(m3/s)

27,2

19,3

17,5

10,7

28,7

36,7

Lưu vực sông Gianh(trạm Đồng Tâm)tiếp theo

Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa(mm)

136,1

209,5

530,1

582

231

67,9

Lưu lượng(m3/s)

40,6

58,4

185

178

94,1

43,7

Cách làm:

a) Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và cơ chế dòng tung trên từng lưu vực(mỗi lưu lại vực một biểu đồ)

*

*

Biểu đồ lưu luongj lượng mưa của sông Hồng

*

Biểu thiết bị lưu luongj lượng mưa của sông Gianh

b) Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa cùng mùa số đông tại những lưu vực theo tiêu chí vượt giá trị trung bình tháng.

Lưu vực sông Hồng:Mùa mưa lưu giữ vực sông Hồng từ tháng 5-10, lượng mưa vừa phải 263 mm. (trung bình mon 153 mm).Mùa lũ từ tháng 6-10, lưu giữ lượng nước mức độ vừa phải 6 547 m3/s (trung bình mon 3632 m3/s).Lưu vực sông Gianh:Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình 309,7 mm (trung bình mon 186 mm)Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu lượng vừa đủ 128,9 m3/s (trung bình tháng là 61,7 m3/s )

c) thừa nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa cùng mùa bạn hữu trên từng lưu giữ vực nói riêng với trên cả nước nói chung.

Xem thêm: Theo Tác Giả Nguồn Gốc Cốt Yếu Của Văn Chương Là Gì, Quan Niêm Tác Giả Đúng Hay Sai

Lưu vực

Các tháng của mùa lũtrùng hợp với cáctháng mùa mưa

Các tháng của mùa lũkhông trùng vừa lòng vớicác tháng mùa mưa

Sông Hồng

6, 7, 8, 9

5

Sông Gianh

8, 9, 10, 11

8

Lưu vực sông Hồng:Mùa mưa trùng cùng với mùa lũ, bè bạn lớn nhất vào thời điểm tháng 8 với là tháng bao gồm lượng mưa phệ nhất.Lưu vực sông Gianh:mùa mưa từ thời điểm tháng 6-11 tuy thế mùa lũ từ thời điểm tháng 8-11. Mưa khủng nhất vào tháng 10 nhưng bằng hữu lại lớn nhất vào tháng 9. Vậy tháng 6 với 7 gồm mưa nhưng chưa tồn tại lũ.