- Bazơ: nhiều phần các bazơ ko tan, trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 ít tan.

Bạn đang xem: Độ tan của một chất trong nước

- Axit: số đông các axit rã được, trừ H2SiO3.

- Muối:

+ các muối nitrat các tan.

+ phần lớn các muối hạt cloua những tan trừ AgCl ko tan, PbCl2 ít tan.

+ đa số các muối sunfat đều tan trừ PbSO4, BaSO4 không tan, CaSO4 và Ag2SO4 ít tan.

+ phần lớn muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3 tan.

+ đa số muối sunfit không tan trừ Na2SO3, K2SO3, (NH4)2SO3 tan.


III. Độ rã của một chất trong nước

1. Định nghĩa

- Độ tan (S) của một hóa học trong nước là số gam hóa học đó phối hợp trong 100 gam nước để tạo ra thành hỗn hợp bão hòa ở nhiệt độ xác định.

Ví dụ: Ở 25oC khi kết hợp 36 gam muối bột NaCl vào 100 gam nước thì bạn ta thu được hỗn hợp muối bão hòa. Tín đồ ta nói độ tung của NaCl sinh hoạt 25oC là 36 gam xuất xắc SNaCl = 36 gam


*

* phương thức giải bài xích tập tính độ tan:

Áp dụng phương pháp tính độ tan: $S=fracm_ctm_dm.100$

Trong đó: mct là trọng lượng chất chảy để tạo nên thành dung dịch bão hòa

mdm là khối lượng dung môi (nước) để tạo nên thành hỗn hợp bão hòa


2. Gần như yếu tố tác động đến độ tan

- Độ rã của chất rắn phụ thuộc vào sức nóng độ. đa phần tăng ánh nắng mặt trời thì độ chảy của chất rắn tăng.

- Độ rã của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Độ chảy của hóa học khí tăng khi giảm nhiệt độ cùng tăng áp suất.

Xem thêm: Lũy Thừa Bậc N Của A Là Gì ? Câu Hỏi Của Thanh Ninh Chi Ha

Sơ đồ bốn duy: Độ tan của một chất trong nước


*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp popeinbulgaria.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng popeinbulgaria.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép popeinbulgaria.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.