– Đơn chất phi kim: Nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định (thường là 2 nguyên tử).

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 8: bài 6

*

II. HỢP CHẤT

1. Khái niệm

Ví dụ:

– Nước: H2O gồm nguyên tố H với nguyên tố O.

– muối ăn: NaCl bao gồm nguyên tố Na với Cl.

– Axit sunfuric: H2SO4 tất cả nguyên tố H, S với O.

* Định nghĩa: Hợp hóa học là đầy đủ chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

– Hợp chất gồm:

+ Hợp hóa học vô cơ: H2O, NaOH, NaCl, H2SO4….

+ Hợp hóa học hữu cơ: CH4 (metan), C12H22O11 (đường), C2H2 (axetilen), C2H4 (etilen),…

2. Đặc điểm cấu tạo

– Trong hợp chất: Nguyên tố links với nhau theo một phần trăm và một vật dụng tự nhất định.

III. PHÂN TỬ

1. Định nghĩa

Ví dụ:

– Khí hiđro, oxi : 2 nguyên tử thuộc loại links với nhau.

– Nước : 2H liên kết với 1O

– muối bột ăn: 1Na link với 1Cl

* Định nghĩa: Phân tử là hạt thay mặt cho chất, gồm một số trong những nguyên tử link với nhau và thể hiện không thiếu thốn tính hóa học hoá học của chất.

2. Phân tử khối

* Định nghĩa: Phân tử khối là cân nặng của một phân tử tính bằng đơn vị chức năng Cacbon (đvC)

VD: O2 = 2.16 = 32 đvC ; Cl2 = 71 đvC.

CaCO3 = 100 đvC ; H2SO4 = 98 đvC.

IV. TRẠNG THÁI CỦA CHẤT

– Mỗi mẫu chất là 1 trong những tập đúng theo vô cùng béo những hạt nguyên tử tuyệt phân tử.

– Tuỳ điều kiện mỗi chất có thể ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí. Ở tâm trạng khí những hạt cách xa nhau.

* so sánh đơn hóa học và đúng theo chất

Đơn chất​

Hợp chất​

Ví dụ

Sắt, đồng, oxi, nitơ, than chì…

Nước, muối bột ăn, đường…

Khái niệm

Là rất nhiều chất do 1 nguyên tố hoá học kết cấu nên

Là phần đông chất vì chưng 2 hay nhiều nguyên tố hoá học cấu trúc nên

Phân loại

Gồm 2 loại: sắt kẽm kim loại và phi kim.

Gồm 2 loại: hợp chất vô cơ cùng hợp chất hữu cơ

Phân tử (hạt đại diện)

– gồm 1 nguyên tử: sắt kẽm kim loại và phi kim rắn – Gồm các nguyên tử thuộc loại: Phi kim lỏng với khí

– Gồm những nguyên tử khác một số loại thuộc các nguyên tố hoá học tập khác nhau

Công thức hóa học

– kim loại và phi kim rắn: CTHH = KHHH (A) – Phi kim lỏng và khí: CTHH = KHHH + chỉ số (Ax)

CTHH = KHHH của các nguyên tố + những chỉ số khớp ứng AxBy

* đối chiếu nguyên tử và phân tử

Nguyên tử​

Phân tử​

Định nghĩa

Là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, kết cấu nên các chất

Là hạt vô cùng nhỏ, thay mặt đại diện cho chất và mang khá đầy đủ tính chất của chất

Sự thay đổi trong phản bội ứng hoá học.

Nguyên tử được bảo toàn trong các phản ứng hoá học.

Xem thêm: Địa Lí 10 Bài 14 Thực Hành Địa 10, Please Wait

Liên kết giữa những nguyên tử vào phân tử biến đổi làm mang lại phân tử này chuyển đổi thành phân tử khác

Khối lượng

Nguyên tử khối (NTK) cho biết độ nặng nề nhẹ khác biệt giữa những nguyên tử cùng là đại lượng quánh trưng cho mỗi nguyên tố NTK là trọng lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng Cacbon

Phân tử khối (PTK) là khối lượng của 1 phân tử tính bằng đơn vị chức năng Cacbon PTK = tổng khối lượng các nguyên tử tất cả trong phân tử.