Nghĩa rộng:

Kiếm được vật gì đó, lấy được đồ vật gi đó, thường là 1 trong những cách cực nhọc khăn, hoàn toàn có thể là do cái đó không có nhiều (to acquire or obtain something)

Tiếng Việt có cách cần sử dụng tương tự:

Kiếm được, dò được, moi được, móc được…

Ví dụ: