“ Get away with ” chắc rằng rằng là các từ trong tiếng Anh mà các bạn sẽ ít gặp gỡ nó một trong những bài thi giỏi trong tiếp xúc hằng ngày. Hay cùng rainmaker.com.vn mày mò và đi khám phá cụ thể cụ thể rộng về ý nghĩa, cấu tạo và mọi ví dụ minh họa về cụm từ này qua nội dung bài viết dưới đây nhé !

Hình ảnh minh họa ” get away with “

Get away with nghĩa là không bị bắt hay là không bị trừng phạt khi có tác dụng sai một điều gì đó.

Bạn đang xem: Get away with nghĩa là gì

Bạn vẫn xem : Get away with là gì

Ví dụ:

Jack will cheat if he thinks he can get away with it.Jack sẽ giạn lận ví như cậu ấy cho rằng cậu ấy có thể thoát ngoài nó.Jack vẫn giạn lận ví như cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy hoàn toàn rất có thể thoát khỏi nó .Hình ảnh minh họa get away with

Get away with tức là thoát khọi bị trừng phạt, phạm tội ( thoát ra khỏi tội giết thịt người)

Ví dụ:


This kid got away with murder.Đứa trẻ kia thoát ra khỏi tội thịt người. Đứa trẻ kia thoát ra khỏi tội giết bạn .

Get away with nghĩa là làm cho điều gì này mà không gặp ngẫu nhiên trở hổ hang hay trở ngại nào, mặc dù đó không hẳn là cách tốt nhất để làm.

Ví dụ:

Do you think she could get away with just one coat of paint on the wall?Bạn gồm nghĩ rằng cô ấy có thể thoát khỏi chỉ cách một lớp đánh trên tường? 

2. Cấu trúc và cách dùng của get away with

S + get away with + NS + get away with + V-ing Bạn bao gồm nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn rất có thể thoát khỏi chỉ với một lớp sơn trên tường ?

Ví dụ:

Jackson never lets her get away with a facile, one-dimensional take.Jackson không khi nào để cô ta ra khỏi một cách dễ dàng. By jumping over the barriers, Olivia got away without paying for a ticket.

Xem thêm: Meaning Of Stand Up To Là Gì, Meaning Of Stand Up To Sb/Sth In English

Bằng phương pháp nhảy qua mặt hàng rào, Olivia đang đi tới mà không đề nghị trả chi phí vé. 

3. Lấy một ví dụ anh – việt

Jackson không khi nào để cô ta thoát ra khỏi một biện pháp thuận tiện. Bằng phương pháp nhảy qua mặt hàng rào, Olivia đã đi vào mà không đề xuất trả tiền vé .

Ví dụ:


Hình ảnh minh họa get away with “ Jonny did it, you know.” “ Get away with him”“ Jonny đã có tác dụng điều đó, mi biết đó”. “ Thật ko thể gật đầu đồng ý điều đó mà.” “ Jonny đã làm điều đó, mày biết đó ”. “ Thật ko hề đồng ý điều đó mà. ”

Hy vọng bài viết về nhiều từ “ get away with” trên trên đây đã mang lại cho chính mình kiến thức bổ ích. Cùng đón xem những bài thu hút khác về tiếng đứa bạn nhé!