SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
đồ dùng lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử dân tộc SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA
trả sự tỉ suất tăng dân số thoải mái và tự nhiên của Ấn Độ là 2 % cùng không chuyển đổi trong thời kì 1995 - 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu số lượng dân sinh của Ấn Độ theo chủng loại dưới đây:

Đề bài

Giả sự tỉ suất tăng dân số thoải mái và tự nhiên của Ấn Độ là 2 % và không chuyển đổi trong thời kì 1995 - 2000.

Bạn đang xem: Giải bài tập 1 trang 86 địa lý 10

Hãy trình diễn cách tính cùng điền công dụng vào bảng số liệu dân sinh của Ấn Độ theo chủng loại dưới đây:

Năm

1995

1997

1998

1999

2000

Dân số

(triệu người)

?

?

975

?

?

Lời giải chi tiết

- Ta gồm công thức:

dân số năm sau = A * (1+ r)n

⟹ A = dân số năm sau/ (1+r)n

Trong đó: A là dân số năm trước.

r là tăng thêm tự nhiên (r = 2% = 0,02)

n là hiệu số năm tiếp theo với năm trước.

- Áp dụng công thức:

Biết dân sinh năm 1998 là 975 (triệu người).

+ dân số năm 1999 = dân số năm 1998 * (1+0,02)1 = 975 * 1,02 = 994,5 triệu người.

Xem thêm: Giải Bài Tập Địa Lí 8 Bài 35: Thực Hành Về Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam

+ dân số năm 1997 = dân sinh năm 1998/ (1+ 0,02)1 = 975 /1,02 = 955,9 triệu người.

Tương tự ta có hiệu quả bảng sau:

Dân số Ấn Độ quá trình 1995 - 2000

*


PHẦN MỘT . ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ bài bác 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ phiên bản bài xích 2. Một số phương pháp biểu lộ các đối tượng người dùng địa lí trên ... bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập với đời sống bài bác 4. Thực hành: xác minh một số phương pháp biểu lộ các đố... CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT bài bác 5. Vũ trụ, Hệ mặt Trời cùng Trái Đất. Hệ quả hoạt động tự ... bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh phương diện Trời của Trái Đất CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ bài xích 7. Kết cấu của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết xây cất mảng bài xích 8. ảnh hưởng tác động của nội lực mang lại địa hình mặt phẳng Trái Đất bài bác 9. ảnh hưởng của ngoại lực cho địa hình mặt phẳng Trái Đất bài bác 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ bầu không khí trên Trái Đất bài bác 12. Sự phân bổ khí áp. Một số loại gió chủ yếu bài bác 13. Ngưng ứ hơi nước vào khí quyển. Mưa bài xích 15. Thuỷ quyển. Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước s... bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển cả bài xích 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng bài bác 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trở nên tân tiến và... bài bác 19. Sự phân bổ sinh vật và đất trên Trái Đất bài xích 9. Tác động của ngoại lực mang đến địa hình mặt phẳng Trái Đất (ti... bài bác 10. Thực hành: nhấn xét về việc phân bố những vành đai động đấ... bài 14. Thực hành: Đọc phiên bản đồ sự phân hóa các đới và những kiểu ... CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ bài bác 20. Lớp vỏ Địa lí. Quy biện pháp thống độc nhất vô nhị và hoàn hảo của l... bài bác 21. Quy hiện tượng địa đới với quy phương tiện phi địa đới PHẦN HAI. ĐỊA LÍ tởm TẾ - XÃ HỘI CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ bài 22. Số lượng dân sinh và sự tăng thêm dân số bài bác 23. Cơ cấu dân sinh bài bác 24. Phân bổ dân cư. Các mô hình quần cư và city hóa bài bác 25. Thực hành: Phân tích bạn dạng đồ phân bổ dân cư nhân loại CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN ghê TẾ bài xích 26. Cơ cấu tổ chức nền tài chính CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP bài 27. Vai trò, điểm sáng các nhân tố tác động tới phạt triển... bài xích 28. Địa lí ngành trồng trọt bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi bài 30. Thực hành: Vẽ với phân tích biểu đồ về sản lượng lương ... CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP bài xích 31. Sứ mệnh và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố hình ảnh h... bài bác 32. Địa lí những ngành công nghiệp bài 32. Địa lí những ngành công nghiệp (tiếp theo) bài bác 33. Một số vẻ ngoài chủ yếu hèn của tổ chức triển khai lãnh thổ thần nghiệp bài bác 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình trạng sản xuất một trong những sản ph... CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ bài xích 35. Vai trò, những nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân cha các... bài xích 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố tác động đến phát tr... bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải bài xích 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc bài xích 40. Địa lí ngành dịch vụ thương mại bài xích 38. Thực hành: Viết report ngắn về kênh đào Xuy- ê với kên... CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG bài xích 41. Môi trường và sự phát triển chắc chắn bài 42. Môi trường xung quanh và tài nguyên vạn vật thiên nhiên