GDCD 11 bài 8: chủ nghĩa xóm hội tóm tắt toàn thể kiến thức lý thuyết và gợi ý giải chi tiết các bài xích tập trong sách giáo khoa GDCD trang 73.

Bạn đang xem: Giải bài tập công dân 11

Giải bài tập GDCD 11 bài bác 8 là tài liệu khôn xiết hữu ích giành cho giáo viên và những em học sinh lớp 11 tham khảo, so sánh với giải mã hay, đúng đắn nhằm nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau đó là nội dung cụ thể giải bài xích tập SGK GDCD 11 trang 73, mời chúng ta cùng theo dõi và sở hữu tại đây.


- giai đoạn đầu:

Kinh tế phân phát triểnLực lượng sản xuất cải tiến và phát triển tới giới hạnNguyên tắc triển lẵm “ làm theo năng lực, hưởng trọn theo lao động”.

- quy trình sau:

Kinh tế cải cách và phát triển mạnh mẽLực lượng sản xuất xứ triển, năng suất lao cồn tăngCủa cải dồi dàoNguyên tắc phân phối” làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

⇒ XH CSCN là quy trình phát triển lâu dài hơn qua 2 tiến trình cơ bản, trong số ấy CNXH là giai đoạn đầu của XHCNCS.

b. Những đặc trưng cơ bản của CNXH sinh hoạt Việt Nam.

- là một trong xã hội dân giàu, nước mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh

- vày nhân dân lao động có tác dụng chủ

- KT trở nên tân tiến cao, lực lượng sản mở ra đại, quan hệ giới tính sản xuất tương xứng với sự cách tân và phát triển của lực lượng sản xuất.

- có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

- Con fan sống tự do thoải mái hạnh phúc, cải tiến và phát triển toàn diện.

- các dân tộc trong xã hội Việt nam bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

- nhà nước pháp quyền của dân, vì dân, do dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản.


- gồm quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên núm giới.

Giải bài bác tập GDCD 11 bài xích 8 trang 73

Câu 1

Hai giai đoạn cách tân và phát triển của xóm hội cùng sản chủ nghĩa tất cả gì không giống nhau? vị sao tất cả sự khác nhau đó?

Trả lời:

- Sự khác nhau của của nhì giai đoạn trở nên tân tiến của thôn hội cùng sản nhà nghĩa là:

Giai đoạn đầu (hay quy trình tiến độ thấp) của buôn bản hội cộng sản chủ nghĩa điện thoại tư vấn là công ty nghĩa xã hội với đặc trưng là sự việc phát triển gớm tế, nhất là sự phát triển của lực lượng tiếp tế mới đạt mức giới hạn bảo đảm an toàn cho thôn hội tiến hành nguyên tắc cung cấp “làm theo năng lực, hưởng trọn theo lao động”.Giai đoạn sau (hay giai đoạn cao) của thôn hội cùng sản nhà nghĩa điện thoại tư vấn là công ty nghĩa cùng sản. Ở tiến trình này, sự phát triển khỏe khoắn của nền phân phối xã hội, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ khởi tạo ra năng suất lao động không nhỏ và ngày càng tăng, những nguồn của cải dồi dào, làng hội tất cả đủ điều kiện vật hóa học và lòng tin để tiến hành nguyên tắc triển lẵm “làm theo năng lực, tận hưởng theo nhu cầu”

- Sự không giống nhau đó là làm việc mỗi giai đoạn, sự cách tân và phát triển kinh tế, trong các số đó sự cải tiến và phát triển của lực lượng sản xuất khác nhau dẫn đến nguyên tắc phân phối thành phầm xã hội cũng không giống nhau.


Câu 2

Hãy nêu những đặc thù cơ bản của nhà nghĩa xóm hội nghỉ ngơi nước ta. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong trong thực tế cuộc sống bây chừ ở nước ta?

Gợi ý đáp án

Những đặc thù cơ phiên bản của chủ nghĩa thôn hội ở vn là:

Là một làng mạc hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh;Do nhân dân làm chủ;Có nền kinh tế tài chính phát triển cao, dựa vào lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ tình dục sản xuất tương xứng với trình độ cải cách và phát triển của lực lượng sản xuất;Có nền văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc;Con tín đồ được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, trường đoản cú do, hạnh phúc, cách tân và phát triển toàn diện;Các dân tộc trong xã hội Việt nam bình đẳng, đoàn kết, tương hỗ và trợ giúp nhau thuộc tiến bộ;Có nhà nước pháp quyền thôn hội chủ nghĩa của nhân dân, vày nhân dân, vì nhân dân bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản;Có quan hệ tình dục hữu nghị và bắt tay hợp tác với nhân dân những nước trên thế giới.

Theo em, đặc trưng được thể hiện rõ ràng nhất trong trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở vn là:

“Có công ty nước pháp quyền làng hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, do nhân dân đằng sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản”.

Câu 3

Tại sao nói, nước ta quá độ lên nhà nghĩa xóm hội là tất yếu khách quan?

Gợi ý đáp án

Sau khi dứt cuộc phương pháp mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng với nhân dân ta đang lựa chọn bé đường cải cách và phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa buôn bản hội vứt qua cơ chế tư bản chủ nghĩa. Đây là sự việc lựa chọn đúng chuẩn với điều kiện lịch sử cũng tương tự nguyện vọng của nhân dân.

Khi họ bước lên CNXH, chúng ta mới thực thụ độc lập, mới xóa khỏi được các chế độ bóc tách lột, áp bức. Từ đó xây dựng quốc gia mang lại cuộc sống đời thường ấm no, hạnh phúc…


Câu 4

Em hiểu núm nào là “quá độ lên chủ nghĩa xóm hội bỏ qua chính sách tư bạn dạng chủ nghĩa”?

Gợi ý đáp án

Vận dụng và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam, từ khi ra đời Đảng tới nay Đảng ta luôn bền chí lựa chọn tuyến đường tiến lên nhà nghĩa xã hội, làm lơ chế độ tư phiên bản chủ nghĩa.

Quá độ lên nhà nghĩa xã hội vứt qua cơ chế tư phiên bản chủ nghĩa về cơ phiên bản là “bỏ qua câu hỏi xác lập vị trí kẻ thống trị của quan hệ cung cấp và phong cách xây dựng thượng tầng tư bạn dạng chủ nghĩa, cơ mà tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã giành được dưới chính sách tư phiên bản chủ nghĩa, quan trọng về khoa học và công nghệ, để cách tân và phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền gớm tế tân tiến tiến lên xây cất chủ nghĩa xã hội.

Bỏ qua câu hỏi xác lập vị trí chi phối của quan hệ phân phối TBCN trong nền phân phối xã hội vẫn vận động đi lên CNXH, cũng có nghĩa ở đó còn tồn tại ở mức độ duy nhất định những quan hệ chế tạo tư bạn dạng và tiền tư bản, chúng vận cồn và tác động đến sự cách tân và phát triển của nền kinh tế tài chính - xã hội đang kim chỉ nan đi lên CNXH. Bởi vì vậy, vào thực tiễn cần phải có những chính sách để các quan hệ này vận động, góp sức vào sự lớn lên chung, mặt khác hạn chế tác động tiêu cực của chúng.

Xem thêm: Lý Thuyết Gdcd 10: Bài 12 Công Dân Với Tình Yêu Hôn Nhân Và Gia Đình

Câu 5

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chính sách xã hội trước đó ở vn ở điểm nào?

Gợi ý đáp án

Chế độ làng hội nhà nghĩa ưu việt hơn so cùng với các chế độ xã hội trước đây ở vn ở điểm:

Là một buôn bản hội dân giàu, nước mạnh, làng mạc hội công bằng, dân chủ, văn minhDo quần chúng lao động có tác dụng chủKT cải tiến và phát triển cao, lực lượng sản mở ra đại, quan hệ nam nữ sản xuất phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất.Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộcCon fan sống tự do hạnh phúc, cách tân và phát triển toàn diện.Các dân tộc trong cộng đồng Việt nam bình đẳng, đoàn kết, giúp sức lẫn nhau.Có nhà nước pháp quyền của dân, vày dân, vì dân bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.Có tình dục hữu nghị và hợp tác với nhân dân những nước trên thay giới.

Câu 6

Hãy nêu một vài biểu hiện về rất nhiều tàn dư của làng mạc hội cũ rất cần được đấu tranh hạn chế ở nước ta hiện nay (hay sống địa phương mình). Là học sinh phổ thông, em hoàn toàn có thể làm gì để khắc phục tàn tích đó?

Gợi ý đáp án

- đều tàn dư xóm hội cũ:

Tham nhũngMê tín dị đoanTảo hônTrọng nam, khinh thường nữTrọng giàu, khinh thường nghèoÁp bức tách bóc lột, coi quan liêu lại cán bộ là gồm quyền áp bức,…

- bắt buộc làm:

Luôn ý thức tự giác học tập hỏi, nâng cao trình độ, tập luyện phẩm hóa học đạo đức cá nhânChấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp cùng pháp luậtKiên quyết không tuân theo những hành vi đó, tuyên truyền
Chia sẻ bởi: Songotenks
popeinbulgaria.com