- Chọn bài bác -Bài 1: Dân sốBài 2: Sự phân bổ dân cư. Các chủng tộc trên gắng giớiBài 3: Quần cư. Đô thị hóaBài 4: Thực hành: phân tích lược đồ số lượng dân sinh và tháp tuổi

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Giải Tập bản Đồ Địa Lí 7 – bài bác 1: số lượng dân sinh giúp HS giải bài bác tập, những em sẽ có được được những kiến thức và kỹ năng phổ thông cơ bản, quan trọng về các môi trường xung quanh địa lí, về hoạt động vui chơi của con fan trên Trái Đất và ở các châu lục:

Bài 1 trang 3 Tập phiên bản đồ Địa Lí 7: Quan liền kề hai tháp tuổi, em hãy:

– sơn màu với điền tiếp vào khu vực chấm (…) nhóm tuổi trong giới hạn tuổi lao động.

– Điền tiếp vào vị trí chấm (…) bên dưới tháp tuổi nội dung thiết yếu cho đúng (Dân số già, dân sinh trẻ)

Lời giải:

*

Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 7: Điền tiếp những nội dung đến đúng vào bảng sau:
Tháp tuổiTỉ lệ bạn trong giới hạn tuổi lao độngĐặc điểm mẫu mã của tháp tuổi
A
B

Lời giải:

Tháp tuổiTỉ lệ tín đồ trong giới hạn tuổi lao độngĐặc điểm ngoài mặt của tháp tuổi
ACaoĐáy và đỉnh tháp thu hẹp, thân rộng
BThấpĐáy tháp mở rộng, thân hẹp, đỉnh nhọn
Bài 3 trang 3 Tập phiên bản đồ Địa Lí 7: dựa vào hình 1.2 vào SGK, em hãy vẽ biểu đồ vật hình cột diễn tả sự ngày càng tăng dân số quả đât vào các năm: 1804, 1927, 1974, 1999.

Lời giải:

*

Biểu đồ ngày càng tăng dân số trái đất qua những năm, giai đoạn 1804 – 1999

Bài 4 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 7: Đánh lốt X vào ô trống ý em cho rằng đúng nhất:

Sự bùng nổ dân số sẽ xảy ra:

Khi tỉ lệ tăng thêm dân số hằng năm trên 2,1%
Sự ngày càng tăng dân số vượt quá khả năng đáp ứng của nền tài chính – thôn hội
Cả nhì ý trên

Lời giải:

xKhi tỉ lệ tăng thêm dân số mỗi năm trên 2,1%
Sự tăng thêm dân số vượt thừa khả năng thỏa mãn nhu cầu của nền tài chính – buôn bản hội
Cả nhì ý trên