Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dãi làm bài bác tập về bên trong Vở bài bác tập Hóa lớp 8, shop chúng tôi biên biên soạn giải vở bài tập Hóa lớp 8 bài bác 15: Định quy định bảo toàn trọng lượng hay nhất, ngắn gọn bám quá sát nội dung giấy tờ bài tập Hóa 8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 15

A - học tập theo SGK

1. Lý thuyết

1. Thí nghiệm

Đổ hỗn hợp bari clorua (1) vào hỗn hợp natri sunfat (2)

Hiện tượng: thấy có white color xuất hiện

Phương trình bằng chữ của phản nghịch ứng hóa học

Bari clorua + Natri sunfat → Bari sunfat + Natri clorua

2. Định luật

Trước cùng sau thí nghiệm,kim của cân giữ nguyên vị trí, suy ra:

Tổng khối lượng của những chất không rứa đổi

Định quy định được phát biểu như sau: “ trong một làm phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các thành phầm bằng tổng trọng lượng của những chất làm phản ứng”

Giải thích:

Theo bài xích 13 đã cho biết, trong phản nghịch ứng hóa học diễn ra sự biến đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự biến đổi này chỉ liên quan đến electron. Còn số nguyên tử từng nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của những nguyên tử không đổi khác vì vậy tổng trọng lượng các chất được bảo toàn.

3. Áp dụng

Với một phản ứng bao gồm 2 chất tham gia (A, B) với 2 thành phầm (C, D), dạng bí quyết của định cơ chế viết như sau:

mA + mB = mC + mD

Trong đó: mA + mB = mC + mD là cân nặng của những chất A, B, C, D

Công thức về trọng lượng của bội phản ứng trong thí điểm trên là

mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl

Trong một phản nghịch ứng bao gồm n chất, nếu như biết khối lượng của (n – 1) hóa học thì tính được trọng lượng của hóa học còn lại.

2. Bài xích tập

1. Trang 49 Vở bài bác tập hóa học 8 :

a) phát biểu định phương tiện bảo toàn khối lượng.

b) giải thích vì sao trong một bội phản ứng hóa học tổng khối lượng các hóa học được bảo toàn.

Lời giải

a) Định chính sách bảo toàn khối lượng: "Trong một phản nghịch ứng hóa học, tổng khối lượng của các thành phầm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng".

b) Giải thích: Trong phản nghịch ứng hóa học ra mắt sự đổi khác liên kết giữa những nguyên tử. Sự chuyển đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử từng nguyên tố không thay đổi và khối lượng nguyên tử thì ko đổi, vì chưng vậy tổng khối lượng các hóa học được bảo toàn.

2. Trang 49 Vở bài tập hóa học 8 : Trong bội phản ứng chất hóa học ở thí điểm trên, mang lại biết trọng lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, trọng lượng của các thành phầm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo trang bị tự là 23,3 g cùng 11,7 g.

Hãy tính cân nặng của bari clorua BaCl2 vẫn phản ứng.

Lời giải

Theo bí quyết về trọng lượng của phản ứng, trọng lượng bari clorua đã phản ứng bằng:

mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl

=> mBaCl2 = mBaSO4 + mNaCl - mNa2SO4

=> mBaCl2 = 23,3 + 11,7 - 14,2 = 20,8 (g)

3. Trang 49 Vở bài tập hóa học 8 : Đốt cháy hết 9 g kim loại magie Mg trong bầu không khí thu được 15 g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xẩy ra phản ứng cùng với khí oxi O2 trong không khí.

a) Viết phương pháp về cân nặng của phản nghịch ứng xảy ra.

b) Tính cân nặng của khí oxi sẽ phản ứng.

Lời giải

a) bí quyết về cân nặng của phản bội ứng:

mMg + mO2 = mMgO

b) cân nặng của khí oxi tham gia phản ứng:

mO2 = mMgO - mMg

=>mO2 = 15 – 9 = 6(g)

B - Giải bài tập

15.2. Trang 49 Vở bài tập chất hóa học 8 : Biết rằng axit clohiđric có phản ứng cùng với chất can xi cacbonat tạo ra chất can xi clorua, nước với khí cacbon đioxit.

Một cốc đựng hỗn hợp axit clohiđric (1) và tảng đá vôi (2) (thành phần đó là chất canxi cacbonat) được đặt lên một đĩa cân. Trên đĩa cân thứ hai đặt quả cân nặng (3) vừa đủ mang đến cân ở chỗ thăng bằng.

*

Bỏ cục đá vôi vào dung dịch axit clohiđric Sau một thời hạn phản ứng, cân nặng sẽ ở vị trí nào : A, B xuất xắc C ? Giải thích.

*

Sau một thời gian phản ứng, cân sẽ ở trong phần B. Bởi vì trong bội nghịch ứng có một lượng khí cacbon đioxit bay ra làm cho trọng lượng hụt đi.

15.3. Trang 49 Vở bài xích tập chất hóa học 8 : Hãy lý giải vì sao :

a) lúc nung nóng cục đá vôi thì thấy khối lượng giảm đi. (Xem lại bài tập 12.3 về đá vôi trong lò nung vôi).

b) lúc nung lạnh miếng đồng trong bầu không khí (có khí oxi) thì thấy trọng lượng tăng lên. (Xem bài tập 3, thuộc bài 15, SGK ; lúc đun nóng kim loại đồng (Cu) cũng đều có phản ứng tương tự kim một số loại magie (Mg)).

Lời giải

a) khi nung nóng khối đá vôi thì chất canxi cacbonat bị phân huỷ thành chất can xi oxit với khí cacbon đioxit bay ra nên khối lượng giảm đi.

Xem thêm: Cách Tính Tỉ Lệ Bản Đồ Địa Lý Lớp 6, Giải Địa Lý Lớp 6 Bài 3: Tỉ Lệ Bản Đồ

CaCO3 ⟶ CaO + CO2

b) khi nung lạnh miếng đồng trong không khí thì đồng hoá phù hợp với khí oxi tạo thành một chất mới nên khối lượng tăng lên.