Giải vở bài xích tập Hóa lớp 8 bài xích 19: biến hóa giữa khối lượng, thể tích với lượng chất

*

Nhằm mục tiêu giúp học tập sinh thuận lợi làm bài bác tập về nhà trong Vở bài bác tập Hóa lớp 8, cửa hàng chúng tôi biên soạn giải vở bài bác tập Hóa lớp 8 bài bác 19: biến đổi giữa khối lượng, thể tích với lượng chất hay nhất, ngắn gọn bám sát nội dung giấy tờ bài tập Hóa 8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 19

A - học theo SGK

1. Lý thuyết

I. Chuyển đổi giữa LƯỢNG CHẤT và KHỐI LƯỢNG CHẤT như thế nào?

Câu :

- Thí dụ: khối lượng của 0,25 mol CO2 là mCO2 = 44. 0,25 = 11 gam

- phương pháp chuyển đổi:

*

Trong đó: n là số mol chất; M là khối lượng mol của chất; m là khối lượng chất

- Vận dụng:

32 gam Cu có số mol là : nCu = 32/64 = 0,5mol

0,125 mol hợp hóa học A có khối lượng 12,25 gam, khối lượng mol của hóa học A là:

MA= 12,25/0,125 =98(g/mol)

II. Thay đổi giữa LƯỢNG CHẤT và THỂ TÍCH KHÍ như vậy nào?

- Thí dụ: Thể tích của 0,25 mol CO2 (đktc) là: VCO2 =22,4 . 0,25 = 5,6 lít

- cách làm chuyển đổi:

*

Trong đó: n là số mol chất; V là thể tích của hóa học khí (đktc)

- Vận dụng:

0,2 mol O2 ở đktc hoàn toàn có thể tích là: 0,2. 22,4 = 4,48 lít

1,12 lít khí A ngơi nghỉ đktc có số mol là: nA = (1,12)/(22,4) = 0,05 mol

2. Bài bác tập

1. Trang 64 Vở bài tập chất hóa học 8 : Nếu hai hóa học khí khác biệt mà có thể tích cân nhau (đo cùng ánh nắng mặt trời và áp suất) thì

a) Chúng tất cả cùng số mol chất.

b) Chúng tất cả cùng cân nặng .

c) Chúng gồm cùng số phân tử.

d) không thể kết luận được điều gì cả.

Lời giải

Chọn A cùng C

Nếu hai chất khí nghỉ ngơi cùng nhiệt độ và áp suất hoàn toàn có thể tích đều nhau thì chúng có cùng số mol hay có cùng số phân tử.

2. Trang 65 Vở bài xích tập hóa học 8 : Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào :

a) ánh nắng mặt trời của hóa học khí ;

b) khối lượng mol của chất khí ;

c) thực chất của hóa học khí ;

d) Áp suất của chất khí.

Lời giải

Chọn A cùng D

Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào vào nhiệt độ và áp suất của hóa học khí.

3. Trang 65 Vở bài bác tập hóa học 8 Hãy tính :

a) Số mol của : 28 g fe ; 64 g Cu ; 5,4 g Al.

b) Thể tích khí (đktc) của : 0,175 mol CO2 ; 1,25 mol H2 ; 3 mol N2.

c) Số mol và thể tích của tất cả hổn hợp khí (đktc) gồm gồm : 0,44 g CO2 ; 0,04 g H2 và 0,56 g N2.

Lời giải

a) Số mol của:

28g fe 64g Cu 5,4g Al
nFe = 28/56 = 0,5 mol nCu = 64/64 = 1mol nAl = (5,4)/27 = 0,2mol

b) Thể tích (ở đktc) của:

0,175 mol CO2 1,25 mol H2 3 mol N2
VCO2 = 0,175.22,4 = 3,92(l) VH2 = 1,25.22,4 = 28(l) VN2 = 3.22,4 = 67,2(l)

c) Số mol với thể tích của các thành phần hỗn hợp khí:

nhh = nCO2 + nH2 + nN2 = (0,44)/44+(0,04)/2+(0,56)/28 = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05mol

Thể tích của tất cả hổn hợp khí (đktc):

Vhh = 0,05.22,4=1,12(l)

4. Trang 65 Vở bài tập chất hóa học 8 Hãy tính trọng lượng của hồ hết lượng hóa học sau :

a) 0,5 mol nguyên tử N ; 0,1 mol nguyên tử Cl ; 3 mol nguyên tử O.

b) 0,5 mol phân tử N2 ; 0,1 mol phân tử Cl2 ; 3 mol phân tử O2.

c) 0,10 mol sắt ; 2,15 mol Cu ; 0,80 mol H2SO4 ; 0,50 mol CuSO4.

Xem thêm: Cấu Trúc “ Be Made Of Là Gì, Phân Biệt Be Made Of, Be Made From Và Be Made By

Lời giải

a) trọng lượng của:

0,5 mol nguyên tử N 0,1 mol nguyên tử Cl 3 mol nguyên tử O
mN = 0,5.14 = 7g mCl = 0,1.35,5 = 3,55g mO = 3.16 = 48g
0,5 mol nguyên tử N2 0,1 mol nguyên tử Cl2 3 mol nguyên tử O2

b) trọng lượng của:

mN2 = 0,5.28 = 14g mCl2 = 0,1.71 = 7,1g mO2 = 3.32 = 96g

c) khối lượng của:

0,1 mol fe 2,15 mol Cu 0,8 mol H2SO4 0,5 mol CuSO4
mFe = 0,1.56 = 5,6g mCu = 2,15.64 = 137,6g mH2SO4 = 0,8.98 = 78,4g mCuSO4 = 0,5.160 = 80g

5. Trang 65 Vở bài bác tập chất hóa học 8 Có 100 g khí oxi với 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí phần nhiều ở 200C và 1 atm. Hiểu được thể tích mol khí sống những điều kiện này là 24 l. Nếu trộn 2 trọng lượng khí bên trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì các thành phần hỗn hợp khí thu được có thể tích là từng nào ?

Lời giải

Số mol từng khí: nO2 = 100/32 = 3,125 mol; nCO2 = 100/44 = 2,27 mol

Thể tích các thành phần hỗn hợp khí: Vhh = 24.(3,125 + 2,27) = 129,55 l

6. Trang 66 Vở bài xích tập chất hóa học 8 Hãy vẽ phần lớn hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc) :

1g H2 ; 8 g O2 ; 3,5 g N2 ; 33 g CO2.

Lời giải

1g H2 8g O2 3,5g N2 33g CO2
Số mol các khí 0,5mol 0,25mol 0,125mol 0,75mol
Thể tích các khí 11,2l 5,6l 2,8l 16,8l

B - Giải bài tập

19.2. Trang 66 Vở bài tập chất hóa học 8 : Hãy tìm thể tích khí sinh hoạt đktc của:

0,25 mol CO2; 0,25 mol O2; 21g N2 ;

8,8g CO2 ; 9.1023 phân tử H2 ; 0,3.1023 phân tử CO

Lời giải

Thể tích khí (Đktc)
0,25 mol CO2 VCO2 = 22,4.0,25 = 5,6 l
0,25 mol O2 VO2 = 22,4.0,25 = 5,6 l
21g N2 VN2 = (22,4.21)/28 = 16,8 l
8,8g CO2 VCO2 = (22,4.8,8)/44 = 4,48 l
9.1023 phân tử H2 VH2 = 22,4.9 = 33,6 l
0,3.1023 phân tử CO VCO = (0,3)/6 .22,4 = 1,12 l

19.6. Trang 66 Vở bài xích tập chất hóa học 8 Phải lấy từng nào gam của mỗi hóa học khí sau để bọn chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lit ngơi nghỉ đktc ?