Hóa 8 bài bác 21 giúp các em học sinh lớp 8 nắm rõ được kỹ năng và kiến thức về bí quyết hóa học tập của hợp chất và biết cách khẳng định công thức thích hợp chất. Đồng thời giải nhanh được các bài tập chất hóa học 8 chương 3 trang 71.

Bạn đang xem: Giải bài 21 hóa học 8: tính theo công thức hóa học

Việc giải bài xích tập hóa học 8 bài xích 21 trước khi đi học các em nhanh chóng nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau làm việc trên lớp vẫn học gì, đọc sơ qua về nội dung học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, nhanh lẹ soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm tại đây.


Hoá học tập 8 bài bác 21: Tính theo bí quyết hóa học

Giải bài tập Hóa 8 bài xích 21 trang 71

Giải bài tập Hóa 8 bài 21 trang 71

Bài 1 trang 71 SGK Hóa 8

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong số những hợp chất sau:

a) teo và CO2.

b) Fe3O4 và Fe2O3.

c) SO2 cùng SO3.

Gợi ý đáp án

a)

Hợp chất CO:

%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%

%m O = 100% - 42,8% = 57,2%

Hợp chất CO2

%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %

%O = 100% – 27,3% = 72,7%

b) Hợp hóa học Fe2O3

%Fe = 2MFe/MFe2O3 . 100% = 2.56/160 . 100% = 70%

%O = 100% – 70% = 30%

Hợp hóa học Fe3O4 :

%Fe = 3MFe/MFe3O4 . 100% = 3.56/232 . 100% = 72,4%

%O = 100% – 72,4% = 27,6%

c) Hợp hóa học SO2

%S = MS/MSO2 . 100% = 32/64 . 100% = 50%

%O = 100% – một nửa = 50%

Hợp chất SO3

%S = MS/MSO3 . 100% = 32/80 . 100% = 40%

%O = 100% – 40% = 60%

Bài 2 trang 71 SGK Hóa 8

Hãy tìm cách làm hóa học của không ít hợp chất bao gồm thành phần những nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5g có thành phần những nguyên tố 60,68% Cl và sót lại là Na.


b) Hợp chất B có cân nặng mol phân tử là 106g, nhân tố 43,4% na 11,3% C với 45,3% O.

Gợi ý đáp án

a)

- khối lượng của mỗi nguyên tố trong một mol hợp hóa học là:

mCl =

*
= 35,5 (g)

mNa = 58,5 - 35,5 = 23 (g)

- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp hóa học là:

nCl =

*
 = 1 (mol)

nNa =

*
 = 1 (mol)

Suy ra vào một phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Na và 1 nguyên tử Cl.

- công thức hóa học tập của hợp hóa học là: NaCl.

b)

- khối lượng của mỗi nguyên tố trong một mol hợp hóa học là:

mNa =

*
= 46 (g)

mC =

*
 = 12 (g)

mO = 106 - 46 - 12 = 48 (g)

- Số mol nguyên tử của từng nguyên tố có trong 1 mol hợp hóa học là:

nNa =

*
 = 2 (mol)

nC =

*
= 1 (mol)

nO =

*
 (mol)

Suy ra trong một phân tử hợp chất có: 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O.


- công thức hóa học tập của hợp hóa học là: Na2CO3

Bài 3 trang 71 SGK Hóa 8

Công thức chất hóa học của mặt đường là C12H22O11.

a) có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O vào 1,5 mol đường?

b) Tính khối lượng mol đường.

c) trong 1 mol đường gồm bao nhiêu gam các nguyên tố C, H, O.

Gợi ý đáp án:

a) trong 1 mol phân tử C12H22O11 gồm 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H, 11 mol nguyên tử O. Cho nên vì vậy trong 1,5 mol phân tử C12H22O11 có số mol các nguyên tử của yếu tắc là:

nC =

*
 = 18 mol nguyên tử cacbon.

nH =

*
 = 33 mol nguyên tử H.

nO =

*
 = 16,5 mol nguyên tử O.

b) cân nặng mol đường:

MC12H22O11 =12.MC + 22.MH + 11.MO = 12.12 + 1.22 +16.11= 342 g/mol.

c) trong một mol phân tử C12H22O11 có khối lượng các nguyên tố.

mC = 12 . 12 = 144g.

mH = 1 . 22 = 22g.

mO = 16 . 11 = 176g.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 3/Sgk Trang 10 (Địa Lớp 9), Trả Lời Câu Hỏi In Nghiêng Trang 10

Bài 4 trang 71 SGK Hóa 8

Một các loại oxit đồng màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g. Oxit này có thành phần là 80% Cu cùng 20% O. Hãy tìm bí quyết hóa học tập của loại oxit đồng nói trên.