Giải SBT Hóa 8: Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

Bài 37.1 trang 50 sách bài xích tập Hóa 8:

Dãy dung dịch như thế nào dưới đây làm cho đổi color quỳ tím thành xanh?

*

Lời giải:

Chọn C.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 37

Bài 37.2 trang 50 sách bài tập Hóa 8:

Dãy dung dịch như thế nào dưới đây có tác dụng đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ?

*

Lời giải:

Chọn D

Bài 37.3 trang 50 sách bài tập Hóa 8:

Có 3 chất rắn là Cu, Al, CuO đựng riêng biệt biệt vào 3 lọ bị mất nhãn. Để nhận biêt 3 chất rắn trên, ta sử dụng thuốc thử là:

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch CuSO4

C. Dung dịch HCl

D. Khí H2

Lời giải:

Chọn C

Cho dd HCl lần lượt vào 3 mẫu thử chứa các chất rắn trên:

- Chất rắn không tan vào dd HCl là Cu

- Chất rắn chảy tạo bọt khí là Al

PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3+ 3H2

- Chất rắn tung trong dd HCl thành dd xanh là CuO

PTHH: CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

Bài 37.4 trang 50 sách bài bác tập Hóa 8:

Bằng thí nghiệm hóa học, hãy chứng min rằng trong thành phần của axit clohidric gồm nguyên tố hidro.

Lời giải:

Người ta mang lại HCl tác dụng với kim loại ( Fe, Zn, Al,…) tất cả khí hidro bay ra:

*

Bài 37.5 trang 50 sách bài bác tập Hóa 8:

Hãy viết công thức hóa học (CTHH) của những muối có tên sau:

Canxi clorua, kali nitrat, kali photphat, nhôm sunfat, sắt (II) nitrat.

Lời giải:

*

Bài 37.6 trang 51 sách bài bác tập Hóa 8:

Cho những hợp chất tất cả công thức hóa học sau:

*

. Hãy mang lại biết mỗi hợp chất bên trên thuộc loại hợp chất nào?

Lời giải:

Oxit bazo: Al2O3, CuO.

Axit:H3PO4, HNO3.

Bazo: KOH, Zn(OH)2

Bài 37.7 trang 51 sách bài tập Hóa 8:

Cho biết gốc axit với tính hóa trị gốc axit trong những axit sau:

Lời giải:

AxitGốc axitHóa trị
H2SSII
HNO3NO3I
H2SO4SO4II
H2SiO3SiO3II
H3PO4PO4III

Bài 37.8 trang 51 sách bài bác tập Hóa 8:

Viết công thức của những hidroxit ứng với các kim loại sau: Natri, canxi, crom, bari, kali, đồng, kẽm, sắt. Mang lại biết hóa trị của crom là III, đồng là II và sắt là III

Lời giải:

*

Bài 37.9 trang 51 sách bài tập Hóa 8:

Viết phương trình hóa học biểu diễn những biến hóa sau:

aCa → CaO → Ca(OH)2b)Ca → Ca(OH)2

Lời giải:

a, 2Ca + O2→ 2CaO

CaO + H2O → Ca(OH)2

b, Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2

Bài 37.10 trang 51 sách bài xích tập Hóa 8:

Hãy dẫn ra một phương trình hóa học đối với mỗi loại phản ứng sau và mang lại biết phản ứng hóa học thuộc loại nào?

a) lão hóa một đơn chất bằng oxi;

b) Khử oxit kim loại bằng hidro;

c) Đẩy hidro vào axit bằng kim loại;

d) Phản ứng giữa oxit bazo với nước;

e) Phản ứng giữa oxit axit với nước;

Lời giải:

*

Bài 37.11 trang 51 sách bài xích tập Hóa 8:

Tính lượng natri hidroxit thu được khi đến natri tác dụng với nước:

a) 46g natri;

b) 0,3mol natri.

Lời giải:

*

Theo pt nNaOH= nNa= 2 mol ⇒ mNaOH= n.M = 2 .40 = 80g

*

Bài 37.12 trang 51 sách bài tập Hóa 8:

Trong những oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước? Viết phương trình phản ứng với gọi thương hiệu sản phẩm tạo thành: SO2, PbO, K2O, BaO, N2O5, Fe2O3

Lời giải:

Những oxit tác dụng với H2O: SO2, K2O, BaO, N2O5

- Những oxit tác dụng với nước tạo ra axit tương ứng:

*

- Oxit tác dụng với nước tạo ra bazo tương ứng:

*

Bài 37.13 trang 51 sách bài tập Hóa 8:

Hãy trình bày những hiểu biết của em về axit clohidric theo dàn ý sau:

a) Thành phần hóa học

b) Tác dụng lên giây quỳ.

c) Tác dụng với kim loại.

Lời giải:

a) Thành phần hóa của axit clohidric:

- CTHH: HCl

- Phân tử có một nguyên tử H.

- Gốc axit là Cl có hóa trị là I.

b) Tác dụng lên giấy quỳ tím: dung dịch HCl làm cho đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ.

c) Tác dụng với kim loại:

Mg + HCl → MgCl2 + H2↑

Bài 37.14 trang 51 sách bài xích tập Hóa 8:

Những chất sau đây, những chất làm sao là oxit, bazo, axit, muối:

*

Lời giải:

Oxit: CaO, MnO2, SO2.

Axit: H2SO4, HCl

Bazo: Fe(OH)2, LiOH, Mn(OH)2

Muối: FeSO4, CaSO4, CuCl2

Bài 37.15 trang 51 sách bài tập Hóa 8:

Viết phương trình hóa học biểu diễn những biến hóa sau đây:

*

Lời giải:

*

Bài 37.16 trang 52 sách bài xích tập Hóa 8:

Điền thêm những công thức hóa học của những chất cần thiết vào các phương trình phản ứng hóa học sau đây rồi cân bằng phương trình:

*

Lời giải:

*

Bài 37.17 trang 52 sách bài xích tập Hóa 8:

Có thể điều chế được từng nào mol axit sunfuric khi mang đến 240g lưu huỳnh trioxit SO3tác dụng với nước?

Lời giải:

*

Vậy 3mol SO3tác dụng với H2O cho 3 mol H2SO4.

Bài 37.18 trang 52 sách bài tập Hóa 8 :

Viết công thức của các muối sau đây:

a) Kali clorua;

b) can xi nitrat;

c) Đồng sunfat;

d) Natri sunfit;

e) Natri nitrat;

f) canxi photohat;

g) Đồng cacbonat.

Lời giải:

Công thức những muối:

a) KCl.

b) Ca(NO3)2.

c) CuSO4

d) Na2SO3

e) NaNO3.

f) Ca3(PO4)2.

g) CuCO3.

Bài 37.19 trang 52 sách bài xích tập Hóa 8 :

Cho những chất dưới đây thuộc loại hợp chất nào, viết công thức của những hợp chất đó: natri hidroxit, khí cacbonic, khí sunfuro, sắt (II) oxit, muối ăn, axit clohidric, axit photphoric.

Lời giải:

Oxit: Khí cacbonic (CO2); khí sunfuro (SO2); sắt (III) oxit (Fe2O3)

Axit: axit clohidric (HCl); axit photphoric ( H3PO4)

Bazo: natri hidroxit (NaOH)

Muối: muối ăn (NaCl)

Bài 37.20 trang 52 sách bài bác tập Hóa 8:

Tìm phương pháp xác định xem trong ba lọ ,lọ nào là đựng dung dịch axit, dung dịch muối ăn cùng dung dịch kiềm (bazo).

Xem thêm: Bài 21 Tính Theo Công Thức Hóa Học, Giải Hóa 8 Bài 21: Tính Theo Công Thức Hóa Học

Lời giải:

Lấy từng mẫu thử ở ba lọ đựng ba dung dịch trên.Cho quỳ tím vào từng mẫu thử. Dung dịch nào làm cho quỳ tím hóa đỏ là axit, dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh là bazo, dung dịch còn lại là muối ăn vì chưng không làm cho đổi màu quỳ tím.