Nhằm mục đích giúp học sinh dễ ợt làm bài bác tập về bên trong Vở bài xích tập Hóa lớp 8, cửa hàng chúng tôi biên soạn giải vở bài xích tập Hóa lớp 8 bài 5: nhân tố hóa học giỏi nhất, ngắn gọn bám sát đít nội dung giấy tờ bài tập Hóa 8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 5

A - học tập theo SGK

1. Triết lý

I. Bài xích 5: Nguyên tố hóa học là gì?

1. Định nghĩa : Bài 5: Nguyên tố chất hóa học là những nguyên tử thuộc loại, bao gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

Số phường là số đặc trưng của một bài bác 5: yếu tắc hóa học

Các nguyên tử thuộc và một nguyên tố đều phải sở hữu số p bằng nhau

2. Kí hiệu chất hóa học :

Mỗi bài bác 5: Nguyên tố hóa học được trình diễn bằng 1 hay 2 chữ cái

Theo quy mong mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử của nhân tố đó

Thí dụ: kí hiệu của nhân tố hidro là H, nguyên tố canxi là Ca

II. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối : là trọng lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 cân nặng của một nguyên tử C

Thí dụ: nguyên tử khối của C = 12 đvC; H = 1 đvC; O = 16 đvC

Mỗi nguyên tố bao gồm một nguyên tử khối riêng biệt. Bởi vì vậy, dựa vào nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết, ta khẳng định được đó là nguyên tố nào

III. Bao gồm bao nhiêu bài 5: nguyên tố hóa học

Đến nay, đã biết được trên 110 nguyên tố

Trong vỏ Trái Đất: Nguyên tố thịnh hành nhất là oxi, chiếm 49,4% về khối lượng, nguyên tố đứng hàng sản phẩm công nghệ 9 về cân nặng là hidro tuy nhiên nếu xét theo số nguyên tử thì nó chỉ lép vế oxi

2. Bài bác tập

1. Trang 15 Vở bài tập chất hóa học 8

a. Đáng lẽ nói rất nhiều nguyên tử một số loại này, những nguyên tử các loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tố chất hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b. Các nguyên tố bao gồm cùng số proton trong hạt nhân các là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

2. Trang 15 Vở bài xích tập hóa học 8

a) bài xích 5: Nguyên tố chất hóa học là tập hợp phần lớn nguyên tử thuộc loại, tất cả cùng số proton trong phân tử nhân.

b) Cách trình diễn nguyên tố: mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một tốt hai chữ cái, trong các số đó chữ dòng đầu được viết ở dạng văn bản in hoa, hotline là kí hiệu hóa học.

Thí dụ: yếu tố hiđro được kí hiệu là H, nhân tố natri là Na, ...

3. Trang 15 Vở bài tập hóa học 8

a) những cách viết sau lần lượt mang đến biết

2 C: hai nguyên tử cacbon , 5 O: 5 nguyên tử oxi , 3 Ca:3 nguyên tử canxi.

b) dùng chữ số cùng kí hiệu hóa học biểu đạt các ý sau:

+ ba nguyên tử nitơ : 3 N

+ Bảy nguyên tử can xi : 7 Ca

+ tư nguyên tử natri : 4 Na.

4. Trang 15 Vở bài xích tập chất hóa học 8

- Một đơn vị chức năng cacbon bằng 1/12 trọng lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

- Nguyên tử khối là trọng lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

5. Trang 15 Vở bài bác tập chất hóa học 8

(NTK(Mg))/(NTK(C)) = 24/12 = 2

Nguyên tử magie nặng hơn, bằng 2 lần so với nguyên tử cacbon

(NTK(Mg))/(NTK(S))= 24/32 = 3/4

Nguyên tử magie nhẹ hơn, bằng 3/4 lần đối với nguyên tử lưu huỳnh

(NTK(Mg))/(NTK(Al))= 24/27= 8/9

Nguyên tử magie nhẹ hơn, bởi 8/* lần so với nguyên tử nhôm

6. Trang 15 Vở bài bác tập chất hóa học 8

Do nguyên tử X nặng gấp đôi lần nguyên tử nitơ bắt buộc nguyên tử khối của X là : 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X tất cả nguyên tử khối bởi 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu chất hóa học là Si

7. Trang 16 Vở bài bác tập hóa học 8

a) khối lượng của một nguyên tử cacbon bằng: 1,9926.10-23 (g) = 12 đvC

*

b) trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là:

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C

8. Trang 16 Vở bài bác tập chất hóa học 8

Bài 5: Nguyên tố hóa học là tập hợp phần lớn nguyên tử cùng loại, gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

Đáp án D

B - Giải bài bác tập

5.1. Trang 16 SBT chất hóa học 8: Có thể dùng các từ khác tuy thế nghĩa tương đương với các từ : "có thuộc số proton trong phân tử nhân" trong định nghĩa về nhân tố hoá học tập là :

A. Bao gồm cùng thành phần phân tử nhân.

B. Gồm cùng khối lượng hạt nhân,

C. Gồm cùng năng lượng điện hạt nhân.

(Ghi định nghĩa này về thành phần hoá học tập vào trong vở bài xích tập).

Lời giải

Cụm từ bỏ C (vì nơtron không với điện nên điện tích của phân tử nhân chỉ do proton mằ có). Định nghĩa : nhân tố hoá học tập là tập hợp hầu như nguyên tử gồm cùng điện tích hạt nhân.

5.2. (Trang 16 SBT chất hóa học 8): Cho biết sơ đồ dùng nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:

*

Hãy viết tên với kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( xem bảng 1, phần phụ lục)

Lời giải

(a) (b) (c) (d)
Tên nguyên tố Beri Bo Magie Photpho
Kí hiệu hóa học Be B Mg P

5.6. Trang 17 SBT chất hóa học 8: Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng trĩu bằng cha nguyên tử nhân tố X. Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của thành phần X

Lời giải

NTK(Mg) x 4 = NTK (X) x3 => NTK (X) = 24 x 4 : 3 = 32

Tên nguyên tố X là lưu lại huỳnh, kí hiệu hóa học là S.

5.7. Trang 17 SBT chất hóa học 8:

Cho biết sơ vật dụng hai nguyên tử như hình bên.

*

Nêu sự như là nhau và không giống nhau về thành phần hạt nhân của nhị nguyên tử.

Giống nhau: Thành phần phân tử nhân của nhị nguyên tử tương tự nhau về số proton (đều gồm 2p)

khác nhau: số nơtron, theo đồ vật tự bởi 2 cùng 1.

Xem thêm: Giải Bài Tập 3 Trang 10 Địa Lý 9, Bài 3 Trang 10 Sgk Địa Lí 9

b) lý giải vì sao nói được nhì nguyên tử thuộc và một nguyên tố hoá học:

nhì nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học tập vì có cùng số proton trong phân tử nhân.