Nhằm mục đích giúp học tập sinh thuận lợi làm bài bác tập về bên trong Vở bài xích tập Hóa lớp 8, shop chúng tôi biên soạn giải vở bài tập Hóa lớp 8 bài bác 42: Nồng độ hỗn hợp hay nhất, ngắn gọn bám sát đít nội dung sách vở bài tập Hóa 8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 sgk bài 42

A - học theo SGK

1. Triết lý

1. Nồng độ xác suất của hỗn hợp : (kí hiệu là C%) mang đến ta biết số gam hóa học tan tất cả trong 100 gam dung dịch.

Công thức tính nồng độ xác suất của dung dịch:

*

Trong đó: mct là khối lượng chất tan, biểu hiện bằng gam

mdd là cân nặng dung dịch, biểu hiện bằng gam

Khối lượng hỗn hợp = khối lượng chất tung + cân nặng dung môi

Thí dụ 1: phối hợp 15 gam NaCl vào 45 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch

mdd = 15 + 45 = 60 g ; C% = (15.100%)/60 = 25%

Thí dụ 2: Tính trọng lượng H2SO4 tất cả trong 150 gam dung dịch H2SO4 nồng độ 14%

mH2SO4 = (150.14)/(100%) = 21g

Thí dụ 3: hòa hợp 50 gam đường vào nước được dung dịch đường 25%

a) Tính khố lượng dung dịch đường pha chế được

mdd = (100.50)/25 = 200g

b) Tính khối lượng nước đề xuất dùng cho việc pha chế:

mdm= 200- 50 = 150 gam

2. độ đậm đặc mol của dung dịch (kí hiệu là CM) mang đến ta biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch.

Công thức tính nồng độ mol của dung dịch là:

*

Trong đó: n là số mol chất tan; V là thể tích dung dịch bộc lộ bằng lít

Thí dụ 1: trong 200 ml dung dịch bao gồm hòa chảy 16 gam CuSO4. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch

- Số mol chất tan: nCuSO4 = 16:160 = 0,1 mol

- mật độ mol của dung dịch là : cm = 0,1 : 0,2 = 0,5 mol

Thí dụ 2: Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M cùng với 3 lít dung dịch đường 1M. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp đường sau khi trộn

- Số mol đường có trong hỗn hợp 1: n1= 0,5. 2= 1 mol

- Số mol đường tất cả trong hỗn hợp 2: n2= 1. 3 = 3 mol

- Thể tích của dung dịch sau thời điểm trộn: V = 2+3= 5 lít

- nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn: CM= (3+1): 5 = 0,8 M

2. Bài xích tập

1. Trang 158 Vở bài tập chất hóa học 8 : Bằng bí quyết nào giành được 200 g hỗn hợp BaCl2 5% ?

A. Tổ hợp 190 g BaCl2 trong 10 g nước.B. Kết hợp 10 g BaCl2 trong 190 g nước.

C. Hài hòa 200 g BaCl2 trong 10 g nước.

D. Hài hòa 10 g BaCl2 trong 200 g nước.

Lời giải

Chọn B

Khối lượng của hóa học tan BaCl2 gồm trong hỗn hợp là:

mBaCl2 = 200.5/(100%) = 10g

Khối lượng nước có trong dung dịch là: 200 - 10 = 190 (g)

Vậy phối hợp 10 gam BaCl2 vào 190 gam nước ta sẽ thu được 200 gam dung dịch BaCl2 5%

2. Trang 158 Vở bài xích tập hóa học 8 : Tìm độ đậm đặc mol của 850 ml dung dịch bao gồm hòa tan đôi mươi g KNO3. Kết qủa vẫn là:

A. 0,233 M;

B. 23,3 M;

C. 2,33 M;

D. 233M

Lời giải

Chọn A

Nồng độ mol của 850 ml dung dịch bao gồm hòa tan 20 g KNO3 là:

CM = 20/101.0,85 = 0,233M

3. Trang 158 Vở bài xích tập hóa học 8 : Hãy tính mật độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch

b) 0,5 mol MgCl2 vào 1,5 lít hỗn hợp

c) 400g CuSO4 vào 4 lít dung dịch

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch

Lời giải

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch: cm = (1000.1)/750 = 1,33 mol/l

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít hỗn hợp : centimet = (0,5)/(1,5) = 0,33 mol/l

c) 400g CuSO4 vào 4 lít dung dịch

nCuSO4 = 400/160 = 2,5 mol ; centimet = (2,5)/4 = 0,625 mol/l

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch : centimet = (1000.0,6)/1500 = 0,04 mol/l

4. Trang 159 Vở bài xích tập chất hóa học 8 : Hãy tính số mol với số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5 M

b) 500 mol dung dịch KNO3 2 M.

c) 250 ml dung dịch CaCl2 0,1 M

d) 2 lít hỗn hợp Na2 SO4 0,3 M

Lời giải

a) 1 lít hỗn hợp NaCl 0,5 M

nNaCl = (1000.0,5)/1000 = 0,5 mol

mNaCl = 0,5.(23 + 35,5) = 29,25 g

b) 500 mol dung dịch KNO3 2 M

nKNO3 = (500.2)/1000 = 1 mol

mKNO3 = 1.(39 + 14 + 48) = 101 g

c) 250 ml hỗn hợp CaCl2 0,1 M

nCaCl2 = (250.0,1)/1000 = 0,025 mol

mCaCl2 = 0,025.(40 + 71) = 2,775 g

d) 2 lít hỗn hợp Na2 SO4 0,3 M

nNa2 SO4 = (2000.0,3)/1000 = 0,6 mol

mNa2 SO4 = 0,6 . 142 = 85,2 g

5. Trang 159 Vở bài bác tập chất hóa học 8 : Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:

a) đôi mươi g KCl trong 600 g dung dịch

b) 32 g NaNO3 vào 2 kilogam dung dịch

c) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch.

Xem thêm: Lý Thuyết Sự Tương Phản Về Trình Độ Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Của Các Nhóm Nước

Lời giải

a) trăng tròn g KCl trong 600 g hỗn hợp : C% = 20/100 .100% = 3,33%

b) 32 g NaNO3 vào 2 kg dung dịch : C% = 32/100 .100% = 1,6%

c) 75 g K2SO4 vào 1500 g dung dịch : C% = 75/1500 .100% = 5%

6. Trang 159 Vở bài tập hóa học 8 : Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít hỗn hợp NaCl 0,9 M

b) 50 g dung dịch MgCl2 4%

c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 M

Lời giải

a) 2,5 lít hỗn hợp NaCl 0,9 M

>nNaCl = 2,5.0,9 = 2,25(mol)

mNaCl = 2,25.(23+35,5) =131,625(g)

b) 50 g dung dịch MgCl2 4%

mMgCl2 = (50.4%)/(100%) = 2 (g)

c) 250 ml hỗn hợp MgSO4 0,1 M

nMgSO4 = 0,25.0,1=0,025(mol)

mMgSO4 = 0,025.(24+32+16.4)=3(g)

7. Trang 159 Vở bài bác tập hóa học 8 : Ở ánh nắng mặt trời 250C độ tung của muối nạp năng lượng là 36 g, của mặt đường là 204 g. Hãy tính nồng độ xác suất của những dung dịch bão hòa muối ăn uống và mặt đường ở nhiệt độ trên.