• bài 1: đặc điểm hóa học tập của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit • bài xích 2: một số Oxit đặc trưng - A. Can xi Oxit • bài xích 2: một số oxit đặc trưng - B. Diêm sinh đioxit • bài 3: đặc điểm hóa học của axit • bài bác 4: một vài axit đặc biệt • bài xích 5: Luyện tập: đặc điểm hóa học của oxit cùng axit • bài xích 6: Thực hành: tính chất hóa học của oxit với axit • bài 7: tính chất hóa học tập của bazơ • bài xích 8: một số bazơ quan trọng - A.Natri Hidroxit • bài 8: một số trong những bazơ đặc biệt quan trọng - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • bài xích 9: đặc thù hóa học của muối hạt • bài xích 10: một số muối quan trọng • bài bác 11: Phân bón hóa học • bài 12: quan hệ giữa những loại hợp chất vô cơ • bài bác 13: rèn luyện chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ • bài bác 14: Thực hành: đặc điểm hóa học của bazơ và muối

Chương 2: Kim loại
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 sgk

• bài 15 : tính chất vật lý của sắt kẽm kim loại • bài bác 16 : đặc điểm hóa học tập của kim loại • bài xích 17 : Dãy chuyển động hóa học của kim loại • bài 18: Nhôm • bài bác 19: fe • bài 20: kim loại tổng hợp sắt: Gang,thép • bài 21: Sự nạp năng lượng mòn kim loại và đảm bảo an toàn kim loại không trở nên ăn mòn • bài bác 22: rèn luyện chương 2: sắt kẽm kim loại • bài bác 23: thực hành thực tế : đặc điểm hóa học của nhôm và sắt • bài xích 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học


• bài 25: đặc điểm của phi kim • bài xích 26: Clo • bài 27: Cacbon • bài xích 28: những oxit của cacbon • bài xích 29: Axit cacbonic với muối cacbonat • bài xích 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài xích 31: qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • bài xích 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài 33: Thực hành: đặc thù hóa học tập của phi kim và hợp hóa học của chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


• bài bác 34: quan niệm về hợp hóa học hữu cơ với hóa học tập hữu cơ • bài 35: kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ • bài 36: Metan • bài 37: Etilen • bài bác 38: Axetilen • bài bác 39: Benzen • bài 40: Dầu mỏ cùng khí vạn vật thiên nhiên • bài xích 41: nguyên liệu • bài 42: rèn luyện chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu • bài bác 43: Thực hành: tính chất của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• bài 44: Rượu etylic • bài xích 45: Axit axetic • bài xích 46: Mối tương tác giữa etilen, rượu etylic cùng axit axetic • bài bác 47: Chất lớn • bài xích 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic với chất lớn • bài 49: Thực hành: tính chất của rượu với axit • bài 50: Glucozơ • bài bác 51: Saccarozơ • bài 52: Tinh bột với xenlulozơ • bài bác 53: Protein • bài xích 54: Polime • bài bác 55: Thực hành: đặc thù của gluxit • bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô cơ • bài bác 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa cơ học


Xem thêm: Thực Hành Tìm Hiểu Về Hoạt Động Kinh Tế Đối Ngoại Của Nhật Bản

Mục lục Giải bài xích tập SGK chất hóa học 9 theo chương •Chương 1: các loại hợp chất vô cơ •Chương 2: kim loại •Chương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime