Giải bài tập trang 19 bài bác 4 một số axit quan trọng Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: hóa học nào nói trên tính năng với hỗn hợp HCl...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 19 sgk hóa học 9


Bài 1 trang 19 sgk chất hóa học 9

Có rất nhiều chất: CuO, BaCl2 Zn, ZnO. Hóa học nào nói trên công dụng với hỗn hợp HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:

a) chất khí cháy được trong bầu không khí ?

b) dung dịch có màu xanh da trời lam /

c) hóa học kết tủa white color không rã trong nước và axit ?

d) dung dịch không màu cùng nước ?

Viết tất cả các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Khí cháy được trong bầu không khí là hiđro

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

b) hỗn hợp có màu xanh da trời lam là hỗn hợp muối đồng (II)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

c) hóa học kết tủa trắng ko tan vào nước và axit là BaSO4

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

d) dung dịch không màu sắc là muối hạt kẽm.

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Bài 2 trang 19 sgk chất hóa học 9

Sản xuất axit sunfuric vào công nghiệp cần được có những nguyên vật liệu chủ yếu như thế nào ? Hãy cho biết thêm mục đích của mỗi quy trình sản xuất axit sunfuric cùng dẫn ra phần đa phản ứng hóa học.

Bài giải:

Nguyên liệu là lưu lại huỳnh(hoặc quặng pirit), ko khí và nước - thêm vào SO2 bằng phương pháp đốt S trong không khí S + O2 ----> SO2 - sản suất SO3 bằng phương pháp oxi hóa SO2( chất xúc tác là V2O5 ở ánh sáng 450 độ C) 2SO2 + O2 -----> 2SO3 - tiếp tế H2SO4 bằng cách cho SO3 t/d với H2O SO3 + H2O ----> H2SO4

Bài 3 trang 19 sgk chất hóa học 9

Bằng biện pháp nào rất có thể nhận hiểu rằng từng chất trong những cặp hóa học sau theo cách thức hóa học ?

a) dung dịch HCl với dung dịch H2SO4 

b) hỗn hợp NaCl và dung dịch Na2SO4

c) Dung dịch Na2SO4 cùng H2SO4

Viết phương trình hóa học

Bài giải:

a) đến dung dịch muối bari hoặc Ba(OH)2, tỉ dụ BaCl2 vào nhị ống nghiệm, từng ống cất sẵn dung dichj HCl và H2SO4

Ở ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa thì hỗn hợp chứa ban đầu là dung dịch H2SO4; ở ống nghiệm ko thấy hiện tượng gì thì dung dịch chứa thuở đầu là dung dịch HCl

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

b) dùng thuốc demo như câu a) thấy kết tủa là hỗn hợp Na2SO4 không gồm kết tủa là dung dịch NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 c) bao gồm nhiều phương pháp để nhận biết 2 hỗn hợp Na2SO4 với H2SO4 đơn giản dễ dàng nhất là cần sử dụng quỳ tím.

Cho quỳ tím vào cụ thể từng dung dịch: dung dịch làm quỳ tím đối sang red color là dung dich H2SO4, dung dịch không làm chuyển màu sắc quỳ tím là hỗn hợp muối Na2SO4.

Bài 4 trang 19 sgk chất hóa học 9

Bảng bên dưới đây cho thấy thêm kết quả của 6 thí nghiệm xẩy ra giữa Fe và dung dịch H2SO4 loãng. Trong mỗi thí nghiệm fan ta sử dụng 0,2 gam Fe tính năng với thể tích đều bằng nhau của axit, nhưng bao gồm nồng độ khác nha

*

Những thí điểm nào chứng tỏ rằng:

a) bội phản ứng xảy ra nhanh rộng khi tăng ánh nắng mặt trời ?

b) bội phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng diện tích s tiếp xúc ?

c) làm phản ứng xẩy ra nhanh rộng khi tăng mật độ axit ?

Bài giải:

So sánh những điều kiện: mật độ axit, ánh sáng của dung dịch H2SO4 loãng với trạng thái của fe với thời hạn phản ứng nhằm rút ra:

a) phân tích 4 với thí nghiệm 5 chứng tỏ phản ứng xảy ra nhanh rộng khi tăng sức nóng độ của dung dịch H2SO4 .

b) phân tách 3 cùng thí nghiệm 5 minh chứng phản ứng xẩy ra nhanh rộng khi tăng diện tích tiếp xúc.

c) thể nghiệm 4 và thí nghiệm 6 chứng minh phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng độ đậm đặc của dung dịch H2SO4 .

Bài 5 trang 19 sgk hóa học 9

Hãy sử dụng những chất gồm sẵn: Cu, Fe, KOH, C6H12O6 (glucozơ), hỗn hợp H2SO4 loãng, H2SO4 đặc với những điều khoản thí nghiệm cần thiết để làm gần như thí nghiệm chứng tỏ rằng:

a) dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hóa học của axit

b) H2SO4 đặc bao gồm những tính chất hóa học tập riêng

Viết phương trình hóa học cho mỗi thí nghiệm.

Bài giải:

a) Để chứng minh dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hóa học tập của axit, ta thực hiện các thí nghiệm:

Cho axit H2SO4 loãng lần lượt phản bội ứng cùng với Fe, CuO, KOH:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (có khí thoát ra)

(kim nhiều loại Cu không công dụng với dd H2SO4 loãng)

CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4 (dung dịch có màu xanh lam)

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O

(Cho quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh. Rót lỏng lẻo dung dịch H2SO4 thấy blue color dần bặt tăm đến khi dung dịch không màu)

b) Để chứng tỏ dung dịch H2SO4 đặc gồm những đặc điểm hóa học riêng ta triển khai các thí nghiệm:

Cho axit H2SO4 đặc tác dụng với Cu đun nóng với với glucozơ:

Cu + H2SO4 đ, nóng → CuSO4 + SO2 + H2O

(Đồng bị tổng hợp dần, dung di chuyển sang greed color và tất cả khí hương thơm hắc bay ra)

C12H22O11 (oversetH_2SO_4 ightarrow) 12C + 11H2O

(Đường bị biến thành than và đẩy lên khỏi cốc)

Bài 6 trang 19 sgk hóa học 9

Cho một khối lượng mạt fe dư vào 50 ml dung dịch HCl. Bội phản ứng xong, chiếm được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học;

b) Tính cân nặng mạt sắt vẫn tham gia phản ứng

c) kiếm tìm nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

Bài giải:

a) Số mol khí H2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

a) Phương trình phản bội ứng:

fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Phản ứng 0,15 0,3 0,15 ← 0,15 (mol)

b) trọng lượng sắt sẽ phản ứng: 

 mFe = 0,15 . 56 = 8,4 g

c) Số mol HCl phản bội ứng: 

nHCl = 0,3 mol; 50 ml = 0,05 lít

Nồng độ mol của dung dịch HCl: CM,HCl = (frac0,30,05) = 6M

Bài 7 trang 19 sgk chất hóa học 9

Hòa tan trọn vẹn 12,2 gam các thành phần hỗn hợp bột CuO và ZnO nên 100 ml dung dịch HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm theo cân nặng của từng oxit trong tất cả hổn hợp ban đầu.

c) Hãy tính cân nặng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan trọn vẹn hỗn hợp các oxit trên.

Xem thêm: Giải Địa Lí 7 Bài 42: Thiên Nhiên Trung Và Nam Mĩ Tiếp Theo )

Bài giải:

Số mol HCl = 3 . (frac1001000) = 0,3 mol

Gọi x, y là số mol của CuO với ZnO

a) các phương trinh hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O 

Phản ứng: y → 2y y (mol)

b) Từ cân nặng của các thành phần hỗn hợp và số mol HCl, ta lập hệ phương trình.

(left{eginmatrix 80x + 81y = 12,1 và & \ 2x + 2y = 0,3& và endmatrix ight.)

Giải (1)(2) ta được x = 0,05 mol = số mol CuO; y = 0,1 mol = số mol ZnO

c) bởi CuO cùng ZnO bội nghịch ứng với H2SO4 theo thuộc tỉ lệ mol, nên có thể coi hai oxit như 1 oxit bao gồm công thức thông thường là MO với số mol = x + y = 0,15 mol