Giải bài tập trang 6 bài 1 đặc điểm hóa học tập của oxit. Khái quát về sự việc phân các loại oxit Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể tác dụng được với...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 9


Bài 1 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có phần đa oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào gồm thể tác dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) đông đảo oxit tác dụng với nước là CaO cùng SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) rất nhiều oxit tính năng với axit clohiđric là CaO cùng Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) phần đa oxit công dụng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9

Có hầu như chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho thấy thêm những cặp chất tất cả thể tính năng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất công dụng được cùng nhau là: H2O và CO2; H2O cùng K2O; CO2 với K2O; CO2 cùng KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

 

Bài 3 trang 6 sgk chất hóa học 9

Từ các chất: can xi oxit, lưu hoàng ddioxit, cacbon ddioxit, sulfur trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất phù hợp điền vào các sơ vật dụng phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → canxi hiđroxit

e) can xi oxit + ... → canxi cacbonat

Dùng những công thức hóa học nhằm viết toàn bộ những phương trình hóa học của những sơ đồ phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho đều oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Nên lựa chọn những chất đã cho công dụng được với

a) Nước, chế tạo thành dung dịch axit

b) Nước, sinh sản thành dung dịch bazơ

c) dung dịch axit, chế tạo thành muối với nước.

d) hỗn hợp bazơ, chế tác thành muối cùng nước.

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) phần nhiều chất công dụng với nước chế tạo thành hỗn hợp axit là CO2 cùng SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) rất nhiều chất tính năng với nước sinh sản thành hỗn hợp bazơ là Na2O với CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) đông đảo chất chức năng với hỗn hợp axit sinh sản thành muối cùng nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) đa số chất công dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước là CO2 cùng SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bài 5 trang 6 sgk hóa học 9

Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm vắt nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ các thành phần hỗn hợp trên ? trình diễn cách làm cho và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí đi qua 1 dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... Khí CO2 bị dung nạp hết do bao gồm phản ứng cùng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

 Khí thoát thoát khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam hỗn hợp axit sunfuric gồm nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ tỷ lệ của các chất gồm dung dịch sau thời điểm phản ứng kết thúc.

Xem thêm: Lý Thuyết Địa Lý Lớp 9 Bài 25 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Giải Địa Lí 9 Bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Bài giải:

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc phản bội ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau phản bội ứng: 0 0,18 0,02

b) dung dịch sau bội nghịch ứng bao gồm hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng hỗn hợp = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = 20 - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%