Bài học này trình diễn nội dung: đổi khác giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Dựa vào cấu tạo SGK hóa học lớp 8, popeinbulgaria.com vẫn tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và giải đáp giải những bài tập một cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng rằng, đây đang là tài liệu có lợi giúp các em học tập tập xuất sắc hơn.


*

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Biến hóa giữa lượng chất và cân nặng chất

Nếu đặt n là số mol chất, M là cân nặng mol chất và m là khối lượng chất, ta bao gồm công thức:

m = n.M (g) Rút ra: $n = fracMm$ (mol) , $M = fracmn$ (g)

Ví dụ: trọng lượng của 0,25 mol CO2 là: mCO2 = 44.0,25 = 11 (g)

2.Chuyển thay đổi giữa lượng chất và thể tích hóa học khí

Nếu để n là số mol hóa học khí, V là thể tích chất khí (đktc), ta tất cả công thức đưa đổi:

V = 22,4.n Rút ra: $n = fracV22,4$ (mol)

Ví dụ: Thể tích của 0,25 mol CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn là: VCO2 = 22,4.0,25 = 5,6 (lít)

Câu 1.(Trang 67 SGK)

Kết luận nào tiếp sau đây đúng ?

Nếu hai hóa học khí khác nhau mà hoàn toàn có thể tích đều nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:

a) Chúng có cùng số mol chất.

Bạn đang xem: Giải bài tập bài 19: chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

b) Chúng tất cả cùng trọng lượng .

c) Chúng gồm cùng số phân tử.

d) không thể tóm lại được điều gì cả.


Câu 2.(Trang 67 SGK)

Kết luận nào tiếp sau đây đúng ?

Thế tích mol của hóa học khí dựa vào vào:

a) ánh sáng của hóa học khí;

b) cân nặng mol của chất khí;

c) bản chất của hóa học khí;

d) Áp suất của hóa học khí.


Câu 3.(Trang 67 SGK) 

Hãy tính:

a) Số mol của: 28 g Fe; 64 g Cu; 5,4 g Al

b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2; 3 mol N2

c) Số mol cùng thể tích của hỗn hợp khí (đktc) tất cả có: 0,44 g CO2; 0,04 g H2; 0,56 g N2


Câu 4.(Trang 67 SGK)

Hãy tính khối lượng của các lượng chất sau:

a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,1 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O.

Xem thêm: " End Up With Là Gì ? What Is The Meaning Of End Up With Là Gì

b) 0,5 mol phân tử N2; 0,1 mol phân tử Cl2; 3 mol phân tử O2

c) 0,10 mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,80 mol H2SO4; 0,50 mol CuSO4.


Câu 5.(Trang 67 SGK)

Cho 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả hai khí những ở 200C và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí làm việc những điều kiện này là 24 l. Nếu như trộn 2 khối lượng khí bên trên với nhau (không tất cả phản ứng xảy ra) thì tất cả hổn hợp khí thu được rất có thể tích là từng nào ?