Hoá học 9 bài xích 19: fe giúp các em học sinh lớp 9 nắm rõ kiến thức về đặc điểm vật lí, đặc điểm hóa học và vận dụng của sắt. Đồng thời giải cấp tốc được các bài tập hóa học 9 chương 2 trang 60.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải chi tiết bài tập sgk hóa học lớp 9

Việc giải Hóa 9 bài bác 19 trước khi đến lớp các em mau lẹ nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau sinh sống trên lớp đang học gì, phát âm sơ qua về nội dung học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, lập cập soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng xem thêm tại đây.

Lý thuyết Hoá 9 bài xích 19: Sắt

I. đặc điểm vật lí của sắt

Màu xám trắng, gồm ánh kimDẫn điện, dẫn nhiệt giỏi (kém hơn Al)Có tính dẻo, dễ rènLà sắt kẽm kim loại nặng, nhiệt độ nóng tung caoCó tính lây nhiễm từ (bị nam châm từ hút)

II. đặc điểm hóa học của sắt

a. Chức năng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt làm phản ứng được với khá nhiều phi kim.

b. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Chức năng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Giải bài tập Hóa 9 bài xích 19 trang 60

Câu 1

Sắt bao gồm những tính chất hoá học nào? Viết những phương trình hoá học tập minh hoạ.

Gợi ý đáp án

a) công dụng với phi kim :

Tác dụng cùng với oxi : 3Fe + 2O2 → Fe3O4(to)

Tác dụng với clo : 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3(to)

Lưu ý: Fe công dụng với clo chỉ đến Fe (III) clorua (không đến Fe(II) clorua).


b) công dụng với dung dịch axit: Sắt chức năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng cho muối sắt (II) cùng giải phóng H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

Lưu ý: Fe công dụng với hỗn hợp HCl chỉ mang lại Fe (II) clorua (không mang đến Fe(III) clorua).

Fe không công dụng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

c) chức năng với dung dịch muối:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Sắt chức năng với hỗn hợp muối sắt (II) cùng giải phóng sắt kẽm kim loại mới.

Câu 2

Từ fe và các hoá chất nên thiết, hãy viết các phương trình hoá học nhằm thu được các oxit riêng biệt biệt: Fe3O4, Fe2O3 và ghi rõ điều kiện phản ứng, ví như có.

Gợi ý đáp án

a) 3Fe + 2O2 → Fe3O4

b) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu 3

Có bột sắt kẽm kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sẽ sắt.

Gợi ý đáp án

Cho các thành phần hỗn hợp vào hỗn hợp NaOH dư, nhôm bị tổng hợp hết, còn sắt không phản ứng:

2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

Lọc bỏ dung dịch, hóa học rắn nhận được là Fe.

Câu 4

Sắt chức năng được với chất nào sau đây?

a) hỗn hợp muối Cu(NO3)2

b) H2SO4 đặc, nguội;

c) Khí Cl2

d) hỗn hợp ZnSO4

Viết các phương trình hoá học cùng ghi điều kiện, nếu có.

Gợi ý đáp án

Sắt chức năng được với dung dịch Cu(NO3)2 và khí Cl2


Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu

2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3

Câu 5

Ngâm bột fe dư vào 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, lọc được hóa học rắn A cùng dung dịch B.

a) mang đến A tính năng với dung dịch HCl dư. Tính khối iượng hóa học rắn còn lại sau phản ứng.

Xem thêm: Giải Bài 34 Thực Hành Địa Lí 9, Địa Lí 9 Bài 34 (Ngắn Nhất): Thực Hành

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đầy đủ để kết tủa trọn vẹn dung dịch B.

Gợi ý đáp án

a) Số mol CuSO4 = 1.0,01 = 0,01 mol

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phản ứng: 0,01 0,01 -> 0,01 0,01 (mol)

Chất rắn A gồm Cu cùng Fe dư, khi cho A vào dung dịch HCl dư chỉ gồm Fe làm phản ứng và bị kết hợp hết