– bắt tắt kỹ năng trọng trung khu Sắt cùng giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Hóa lớp 9: sắt – Chương 2.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 9

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Sắt là kim loại white color xám, lúc dạng bột bao gồm màu đen. Sắt tất cả tính truyền nhiễm từ (bị nam châm hút và sắt cũng hoàn toàn có thể nhiễm từ đổi mới nam châm). Cân nặng riêng D = 7,86g/cm3, nóng chảy làm việc 1539°c. Fe dẻo đề xuất dễ rèn.

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Sắt là kim loại có hóa trị II cùng III.

1. Công dụng với phi kim

a) tác dụng với oxi.

3Fe + 2O2 → Fe3O4 (oxit sắt từ, sắt bao gồm hóa trị II cùng III)

b) công dụng với phi kim khác.

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2. Công dụng với dung dịch axit:

Sắt tác dụng với HCl, H2SO4 loãng tạo thành thành muối sắt (II) cùng giải phóng Hg.

Fe + 2HCl → FeCl2, + H2

Chú ỷ: fe không tính năng với HN03, H2S04đặc, nguội.

3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn sắt.

Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu


Quảng cáo


Hướng dẫn giải bài bác tập bài xích 19 SGK Hóa 9 trang 60

Bài 1. Sắt bao gồm những đặc thù hoá học nào ? Viết những phương trình hoá học minh hoạ.

Xem triết lý phía trên.

Bài 2 trang 60: Từ sắt và những hoá chất cần thiết, hãy viết những phương trình hoá học để thu được những oxit riêng biệt biệt: Fe3O4, Fe2O3 cùng ghi rõ đk phản ứng, trường hợp có.

Đáp án bài bác 2:

a) 3Fe + 2O2 → Fe3O4

b) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Bài 3: Có bột kim loại sắt lẫn tạp hóa học nhôm. Hãy nêu phương thức làm không bẩn sắt.


Quảng cáo


Trả lời bài 3:Cho các thành phần hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, nhôm bị hòa hợp hết, còn sắt không phản ứng:

2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

Lọc bỏ dung dịch, hóa học rắn chiếm được là Fe.

Bài 4. Sắt tính năng được với chất nào sau đây ?

a) hỗn hợp muối Cu(NO3)2 ;

b) H2SO4 đặc, nguội;

c) Khí Cl2 ;

d) hỗn hợp ZnSO4.

Viết những phương trình hoá học và ghi điều kiện, nếu có.

Đáp án bài xích 4: Sắt tính năng được với hỗn hợp Cu(N03)2 và khí Cl2.

Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu

2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3

Bài 5. Ngâm bột sắt dư vào 10 m! hỗn hợp đồng sunfat 1M. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a) đến A công dụng với hỗn hợp HCl dư. Tính khối iượng hóa học rắn còn sót lại sau bội phản ứng.

Xem thêm: Giống Vật Nuôi Công Nghệ 7, Giải Công Nghệ 7 Bài 31: Giống Vật Nuôi

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M trọn vẹn để kết tủa trọn vẹn dung dịch B.

Giải bài 5: a) Số mol CuSO4 = 1.0,01 = 0,01 mol

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phản ứng: 0,01 0,01 -> 0,01 0,01 (mol)

Chất rắn A gồm Cu với Fe dư, khi mang lại A vào hỗn hợp HCl dư chỉ gồm Fe bội phản ứng và bị hài hòa hết sắt + 2HCl -> FeCl2 + H2