Hướng dẫn giải bài 16: tính chất hoá học tập của kim loại, sách giáo khoa chất hóa học 9. Nội dung bài xích Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 9 bao hàm đầy đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … tất cả trong SGK để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 9, hóa 9


Lý thuyết

I. Phản bội ứng của kim loại với phi kim

1. Chức năng với oxi

Hầu hết sắt kẽm kim loại (trừ Au, Pt, Ag,…) công dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, chế tạo ra thành oxit.

2. Tính năng với phi kim khác (Cl.,, S,…)

Nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim, tạo thành thành muối.

II. Bội phản ứng của kim loại với dung dịch axit

Nhiều kim loại công dụng với hỗn hợp axit (HCl,…) chế tác thành muối và H2.

III. Bội nghịch ứng của kim loại với dung dịch muối

Kim lọại hoạt dộng bạo gan hơn (trừ Na, K, Ba,…) công dụng với muối của sắt kẽm kim loại yếu hơn, tạo nên thành muối hạt và sắt kẽm kim loại mới.

Dưới đó là phần hướng dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 9. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

popeinbulgaria.com ra mắt với chúng ta đầy đủ phương thức trả lời những câu hỏi, giải những bài tập hóa học 9 kèm bài xích giải, câu trả lời cụ thể bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 9 cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài xích giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài bác 1 trang 51 sgk chất hóa học 9

Kim loại tất cả những tính chất hoá học tập nào? lấy thí dụ với viết các phương trinh hoá học minh hoạ với sắt kẽm kim loại magie.


Trả lời:

Kim loại có các đặc thù hóa học là:

– tính năng với oxi.

Thí dụ: 2Mg +O2 (xrightarrowt^0) 2MgO

– chức năng với phi kim khác

Thí dụ: Mg + Cl­2 (xrightarrowt^0) MgCl2

– công dụng với dung dịch axit

Thí dụ: Mg +2 HCl → MgCl2 + H2↑


d) can xi + Clo.

Bài giải:

Các phương trình hóa học

a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 (xrightarrowt^0) CaCl2

4. Giải bài xích 4 trang 51 sgk chất hóa học 9

Dựa vào đặc thù hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học trình diễn các biến hóa sau đây:

*

Bài giải:

1) Mg +Cl2 (xrightarrowt^0) MgCl2

2) 2Mg + O2 (xrightarrowt^0) 2MgO

3) Mg + H2SO­4 loãng → Mg SO4 +H2↑

4) Mg + 2 AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5) Mg + S → MgS↓

5. Giải bài 5 trang 51 sgk hóa học 9

Dự đoán hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hoá học tập khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) cho một đinh fe vào ống thử đựng dung dịch CuCl2.

c) cho 1 viên kẽm vào hỗn hợp CuS04.

Bài giải:

a) hiện tượng: fe bị nóng chảy, phun thành những hạt sáng bên cạnh đó thu được FeCl3 có màu đỏ nâu.

2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

b) hiện tượng: thanh sắt chảy dần, gồm kim loại red color sinh ra bám vào đinh sắt đồng thời dung dịch blue color lam bay màu dần.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu↓ (màu đỏ)

c) hiện tượng: Viên kẽm rã dần đến hết, greed color của dung dịch CuSO4 bay màu dần đồng thời xuất hiện kim nhiều loại màu đỏ.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓ (đỏ)

6. Giải bài 6 trang 51 sgk hóa học 9

Ngâm một lá kẽm trong đôi mươi g hỗn hợp muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm ko tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên cùng nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp sau phản nghịch ứng.

Bài giải:

Ta có:

mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g)

⇒ nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4 ⇒ ZnSO4 + Cu ↓

1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

⇒ mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

⇒ mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

Ta có:

mdd sau bội nghịch ứng = mdd CuSO4 + mZn – mCu giải phóng

Nồng độ % hỗn hợp ZnSO4 là:

C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%)

7. Giải bài bác 7* trang 51 sgk chất hóa học 9

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc tình nitrat cho tới khi đồng bắt buộc tan thêm được nữa. đem lá đồng ra, rửa nhẹ, có tác dụng khô và cân thì thấy cân nặng lá đồng tăng lên 1,52 g. Hãy xác minh nổng độ mol của dung dịch bội bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn thể lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 9 » Giải Sgk Hoá Học 9, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Bài Tập Sgk Hóa Học Lớp 9

Bài giải:

Phương trình hóa học:

(Cu + m 2AgNO_3 o Cu(NO_3)_2 + 2Ag m downarrow )

Theo PTHH:

1 mol Cu công dụng với 2 mol AgNO3 thì khối lượng tăng 152 gam

x mol Cu công dụng với 2x mol AgNO3 thì khối lượng tăng 1,52 gam

Suy ra:

(Rightarrow x = 1,52over 152=0,01, (mol))

( Rightarrow n_AgNO_3 = 2.0,01=0,02 m left( mol ight))

Nồng độ dung dịch AgNO3:

(CM_AgNO_3 = n over V = m 0,02 over 0,02 = 1left( M ight))

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần khuyên bảo Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 9 rất đầy đủ và ngăn nắp nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn hóa học lớp 9 thiệt tốt!

“Bài tập nào nặng nề đã bao gồm popeinbulgaria.com“


This entry was posted in hóa học lớp 9 & tagged bài 1 trang 51 hóa 9, bài xích 1 trang 51 sgk Hóa 9, bài 1 trang 51 sgk hóa học 9, bài bác 16 trang 51 hóa 9, bài 2 trang 51 hóa 9, bài xích 2 trang 51 sgk Hóa 9, bài 2 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài bác 3 trang 51 hóa 9, bài 3 trang 51 sgk Hóa 9, bài 3 trang 51 sgk hóa học 9, bài bác 4 trang 51 hóa 9, bài 4 trang 51 sgk Hóa 9, bài xích 4 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài bác 5 trang 51 hóa 9, bài xích 5 trang 51 sgk Hóa 9, bài bác 5 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài 6 trang 51 hóa 9, bài xích 6 trang 51 sgk Hóa 9, bài 6 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài xích 7 trang 51 hóa 9, bài bác 7 trang 51 sgk Hóa 9, bài 7 trang 51 sgk hóa học 9, câu 1 trang 51 hóa 9, Câu 1 trang 51 sgk Hóa 9, câu 2 trang 51 hóa 9, Câu 2 trang 51 sgk Hóa 9, câu 3 trang 51 hóa 9, Câu 3 trang 51 sgk Hóa 9, câu 4 trang 51 hóa 9, Câu 4 trang 51 sgk Hóa 9, câu 5 trang 51 hóa 9, Câu 5 trang 51 sgk Hóa 9, câu 6 trang 51 hóa 9, Câu 6 trang 51 sgk Hóa 9, câu 7 trang 51 hóa 9, Câu 7 trang 51 sgk Hóa 9.