Giải SBT Toán lớp 8 trang 23, 24 tập 1 bài 1: Phân thức đại số đầy đủ cung cấp các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và đọc rõ phương pháp giải những dạng bài xích tập vào sách bài tập

Giải sách bài xích tập Toán 8 trang 23, 24 tập 1 bài 1: Phân thức đại số được giải đáp chi huyết và ví dụ nhất, góp cho các bạn học sinh hoàn toàn có thể tham khảo và sẵn sàng tốt duy nhất cho bài xích học tiếp đây nhé.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 sbt tập 1 đại số

Giải bài 1 trang 23 Toán lớp 8 SBT tập 1

Dùng có mang hai phân thức bởi nhau chứng minh các đẳng thức sau:

Lời giải:

a. Ta có: x2y3.35xy = 35x3y4

5.7x3y4 = 35x3y4

Suy ra: x2y3.35xy = 5.7x3y4

Vậy

b. Ta có: x2(x + 2)(x + 2) = x2(x + 2)2

x(x + 2)2.x = x2(x + 2)2

Suy ra: x2(x + 2)(x + 2) = x(x + 2)2.x

Vậy

c) Ta có:

(3 – x). (9 - x2) = (3 – x).( 3 - x).(3 + x)= (3 – x)2(3 + x) (1)

Và ( 3 + x).( x2 – 6x + 9) = (3 + x).(x - 3)2 = (3 + x). (3 - x)2) (2)

( do (x - 3) = -(3 - x) buộc phải (x - 3)2 = <- (3 - x)>2 = (3- x)2)

Từ (1) và (2) suy ra: (3 - x).(9 - x2) = (3 + x).(x2 – 6x + 9)

Do đó: 

d. Ta có: (x3 – 4x).5 = 5x3 – 20x

(10 – 5x)(- x2 – 2x) = - 10x2 – 20x + 5x3 + 10x2 = 5x3 – 20x

Suy ra: (x3 – 4x).5 = (10 – 5x)(- x2 – 2x)

Vậy

Giải bài xích 2 trang 24 SBT lớp 8 Toán tập 1

Dùng khái niệm hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong những đẳng thức sau:

Lời giải:

a. ⇒ A(4x2 – 1) = (2x – 1).(6x2 + 3x)

⇒ A(2x – 1)(2x + 1) = (2x – 1).3x(2x + 1) ⇒ A = 3x

Vậy 

b.  ⇒ (4x2 – 3x – 7)(2x + 3) = A(4x – 7)

⇒ (4x2 + 4x – 7x – 7)(2x + 3) = A(4x – 7)

⇒ <4x(x + 1) – 7(x + 1)>(2x+ 3) = A(4x - 7)

⇒ (x + 1)(4x – 7)(2x + 3) = A(4x – 7)

⇒ A = (x + 1)(2x + 3) = 2x2 + 3x + 2x + 3 = 2x2 + 5x + 3

Vậy 

c.  ⇒ (4x2 – 7x + 3).(x2 + 2x + 1) = A.(x2 – 1)

⇒ (4x2 – 4x – 3x + 3).(x + 1)2 = A.(x + 1)(x – 1)

⇒ <4x(x – 1) – 3(x – 1)>.(x + 1)2 = A.(x + 1)(x – 1)

⇒ (x – 1)(4x – 3)(x + 1)2 = A(x + 1)(x – 1)

⇒ A = (4x – 3)(x + 1) = 4x2 + 4x – 3x – 3 = 4x2 + x – 3

Vậy 

d.  ⇒ (x2 – 2x).A = (2x2 – 3x – 2)(x2 + 2x)

⇒ x(x – 2).A = (2x2 – 4x + x – 2).x(x + 2)

⇒ x(x – 2).A = <2x(x – 2) + (x – 2)>.x(x + 2)

⇒ x(x – 2).A = (x – 2)(2x + 1).x.(x + 2)

⇒ A = (2x + 1)(x + 2) = 2x2 + 4x + x + 2 = 2x2 + 5x + 2

Vậy 

Giải bài 3 trang 24 SBT Toán lớp 8 tập 1

Bạn Lan viết các đẳng thức dưới đây và đố các bạn trong team học tập tra cứu ra vị trí sai. Em hãy tìm và sửa chỗ sai đến đúng.

Lời giải:

a. (5x + 3)(x2 – 4) = 5x3 – 20x + 3x2 – 12 (1)

(x – 2)(5x2 + 13x + 6) = 5x3 + 13x2 + 6x – 10x2 – 26x – 12

= 5x3 – 20x + 3x2 – 12 (2)

Từ (1) với (2) suy ra: ( 5x+ 3). ( x2 – 4) = ( x- 2).(5x2 + 13x + 6).

Vậy đẳng thức đúng.

b. (x + 1)(x2 + 6x + 9) = x3 + 6x2 + 9x + x2 + 6x + 9 = x3 + 7x2 + 15x + 9

(x + 3)(x2 + 3) = x3 + 3x + 3x2 + 9

Ta có: (x + 1)(x2 + 6x + 9) ≠ (x + 3)(x2 + 3)

Vậy đẳng thức sai.

c. (x2 – 2)(x + 1) = x3 + x2 – 2x – 2

(x2 – 1)(x + 2) = x3 + 2x2 – x – 2

Ta có: (x2 – 2)(x + 1) ≠ (x2 – 1)(x + 2)

Vậy đẳng thức sai.

d. (2x2 – 5x + 3)(x2 + 5x + 4)

= 2x4 + 10x3 + 8x2 – 5x3 – 25x2 – 20x + 3x2 + 15x + 12

= 2x4 + 5x3 – 14x2 – 5x + 12

(x2 + 3x – 4)(2x2 – x – 3)

= 2x4 – x3 – 3x2 + 6x3 – 3x2 – 9x – 8x2 + 4x + 12

= 2x4 + 5x3 – 14x2 – 5x + 12

Ta có: (2x2 – 5x + 3)(x2 + 5x + 4) = (x2 + 3x – 4)(2x2 – x – 3)

Vậy đẳng thức đúng.

Xem thêm: Giải Địa Lí 7 Bài 16: Đô Thị Hóa Ở Đới Ôn Hòa, Bài 16: Đô Thị Hóa Ở Đới Ôn Hòa

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải sách bài tập Toán lớp 8 tập 1 trang 23, 24 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.